Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

STYRETS ÅRSBERETNING 2022

Generelt om virksomheten: Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 72 formelle styresaker, samt en del mer uformelle saker/henvendelser eller hendelser.

Styret har i tråd med signaler fra medlemmene valgt å fortsette den tradisjonelle medlemspleie på samme nivå som tidligere år. Medlemsmøte 5. januar var den eneste aktivitet vi måtte avlyse på grunn av smitte situasjonen ved årsskiftet.

Tirsdags og fredagskaffen er som kjent veldig populære med godt fremmøte og ypperlig forpleining av vår hyggelige og driftige husmor.  I august ble ny husmor Monica Strandmyr ansatt og hun har allerede funnet seg godt til rette blant våre medlemmer.

I år har foreningens finansielle plasseringer utviklet seg i tråd med markedet generelt. Vi har en negativ utvikling på minus14,7% på våre investeringer. Derimot ser vi en posetiv utvikling de siste måneder. Så man kan håpe, at neste år skal gi en positiv utvikling.

Medlemsmøtene vi har avholt på onsdager er generelt godt besøkt. Mye takket være SMS som sendes ut i forkant av møtene. I løpet av året har vi hatt 7 medlemsmøter i foreningen med varierende foredragsholdere og 1 medlemsmøte ombord i skoleskipet «Lofoten» i Marvika. Alt fremskaffet av våre iherdige medlemmer av programkomiteen. Vi har hatt rimelig god oppslutning på disse møtene, MEN vi har plass til flere. Programkomiteen har igjen vist seg veldig dyktige til å finne interessante foredragsholdere.

Foreningens tradisjonelle fester har også i 2022 vært populære blant medlemmer og ledsagere. Fin stil og hyggelig stemning i våre flotte lokaler bidrar til dette. Alle møter og arrangementer har til nå blitt gjennomført til stor glede for medlemmene. Vår tradisjosrike og elegante Torskeaften er altid meget populær. Vi hadde en fantastisk «Vårfest» og et «Havets festbord» med ledsager. Begge med utsøkt mat og drikke med god oppslutning og høy stemning. Når «Julefesten» med ledsager toppes med allsang og shantykor kan det nesten ikke bli bedre.

17 mai feiring i våre lokaler ble i år gjenomført på tradisjonelt vis. Det ble også holdt tale av formann Per Tønnessen ved Sjøfartsmonumentet.

Den tradisjonelle sommerturen til foreningen gikk til Malgrat de Mar i Spania fra 8. til 12. juni.  Til stor glede for de ca 20 personer som var med på turen.

Av nye installasjoner i våre lokaler kan vi nevne en ny moderne multidampovn til erstatning for den gamle byssa. I tillegg er det kommet ny induksjon koke topp, ny ventilator, ny kaffetrakter og ny fryseboks på kjøkkenet. Vi har også investert i en ny stor varmtvannsbereder på 300 liter  for å sikkre tilstrekkelig tilgang på varmt vann til enhver tid. Dette vil medføre reduserte arbeidsoperasjoner på kjøkkenet og gi bedre service for medlemmene.  

Av vedlikehold ble det i sommer utført sliping og lakking av alle gulv i lokalene våre samt en ny isolert utvendig vegg på «kokkeskolen»

Pr. 31.12. 2022 var vi 166 medlemmer. I året som gikk har 8 medlemmer kastet anker, og 8 utmeldte eller strøkne medlemmer. Hyggelig å kunne opplyse om at det ble tegnet 9 nye medlem i 2022, snitt alderen på den samlede medlemsmasse er nå 73 år og 8 måneder.

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssands Sjømandsforening 2022:

Styret:

Formann:                          Sjøkaptein                    Per Tønnessen

Nestformann:                   Sjøkaptein                    Rune T. Teisrud

Styremedlem:                  Sjøkaptein                    Lars J. Johansen

                                        Radio offiser                 Wenche Helen Eik

Sjøkaptein                    Egil Edvartsen

Varamenn til styret:

                                        Trafikkinspektør           Kjell A. Salvesen

                                        Maskinsjef                    Martin Johansen

                                        Sjøkaptein                    Bjørn A. Stokke

                                        Rektor                         Bernt R. Almedal

Kasserer:

                                        Rektor                         Bernt R, Almedal

Revisor:

                                        Styrmann                     Svein K. Torkelsen

                                        Styrmann                     Per Egil Rødsvik

Varamann:

                                        Radio offiser                 Tonny Allis Esperås

Programkomitè:

                                        R.off. /Statsaut.rev.     Bernt Reinert Petersen

                                        Styrmann                     Per Egil Rødsvik

                                        Orl. kapt.                     Arnt Hansen

Kulturkomitè:

                                        Skipselektriker             Ludvig Larsen

                                        Skipsmegler                 Arne Mjøs

                                        Styrm. /Stuert              Viggo Olsen

Fest-  og arrangementskomitè:

                                        Radio offiser                 Evy Hansen

                                        Artilleri offiser              Gunnar E. Kristiansen

                                        Kapt. løytnant.             Ole Tømte

                                        Radio offiser                 Randi Klavenes

                                        Velferdsinspektør         Tor Nordaas

                                        Skipselektriker             Arnfinn Egeli

                                        Adjunkt                        Oddleiv Loland

Representant i valgkomitén for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

                                        Trafikkinspektør           Kjell A. Salvesen

Representant i styret for ’Sameiet Østre Strandgate 9a’:

                                        Sjøkaptein                    Egil Edvardsen

Valgkomitè:

                                        Skipselektriker             Ludvig Larsen

                                        Maskinsjef                    Knut M. Aadnevik

                                        Sjøkaptein                    Jan Ove Babinski

 

Oversikt over deltagelse ved forskjellige arrangementer 2022:

STATISTIKK FOR 2022

Medlemmer pr 31.12.2022

166

Nye medlemmer

9

Utmeldt / strøket

8

Kastet anker

8

Medlemsmøter inkl. generalforsamling

9

Fremmøte maks 40, min 23, gjennomsnitt

32

Fremmøte generalforsamling

34

Styremøter

9

Festlige arrangementer kun for medlemmer

3

Festlige arrangementer m/ledsager

3

Kristiansand, den 15 januar 2023

STYRETS ÅRSBERETNING 2021

Generelt om virksomheten

Styret har i perioden avholdt 12 styremøter og behandlet 63 formelle styresaker, samt en del mer uformelle saker/henvendelser eller hendelser, disse er protokollerte.  

Styret har i tråd med, lover og anbefalinger fra regjering, komune og signaler fra medlemmene forsøkt å følge den årlige faste møteplan så godt det har latt seg gjøre i den pågående pandemien, på et forsvarlig måte i året 2021.

Tirsdags og fredagskaffen er som kjent veldig populære, med godt fremmøte de gangene vi har kunnet holde åpent og som alltid med ypperlig forpleining av vår hyggelige og driftige husmor.

I år har foreningens finansielle plasseringer godt meget bra vi har en avkasting på våre investeringer på ca. 1500 000,-. Man kan håpe men ikke regne med at inneværende år skal bli kopiert med samme utbytte som i 2021.

Medlemsmøtene vi har avholt på onsdager er generelt godt besøkt. Mye takket være SMS som sendes ut i forkant av møtene. På grunn av pandemien har vi bare klart å gjenomføre 3 møter i år. Årets programkomité har igjen vist seg veldig dyktige i å finne interessante foredragsholdere til medlemsmøtene.

Styret har også i år gjenomført en Ekstraordinær Generalforsamling, men denne gangen digitalt for første gang. 46 av våre medlemmer svarte posetivt på styrets anbefaling om å ta opp et lån på en og en halv milion til dekkning av CSF sin andel av oppgraderingen av bygget.

Foreningens tradisjonelle fester har også i 2021 på tråss av pandemien vært populære blant medlemmer og ledsagere. Fin stil og hyggelig stemning i vårt eminente lokale bidrar til dette. Stor var gleden da vi igjen kunne møtes til den første kaffen den 10 august.  Høstens møter og arrangementer har til nå blitt gjennomført til stor glede for medlemmene.  Vi hadde et fantastisk «Havets festbord» med ledsaker og med utsøkt sjømat levert av Reinertsen, med god oppslutning og høy stemning. Når julefesten med ledsager toppes med allsang å sjanti kor kan det nesten ikke bli bedre. Men alt har dessverre ikke godt helt etter planen Skipskost for medlemer ble en gedigen nedtur da vi tydeligvis hadde valgt feil levrandør av maten, styret beklager dette og lover å skjærpe seg med hensyn til kvalitetskontroll.

Den ytterst formelle og elegante og meget populære Torskeaften har dessverre ikke lat seg gjenomføre i 2021.

Den tradisjonelle sommerturen har heller ikke lat seg gjenomføre i 2021.

Heller ikke 17 mai feiring i våre lokaler, eller den vanlige vår dugnaden, alt dette på grunn av pandemien.

Av gjennomførte forbedringer kan nevnes nye vinduer i våre lokaler og et nytt fjernstyrt solskjærmings anlegg mot gaten.

Pr. 31.12. 2021 var vi 171 medlemmer. I året som gikk var det 3 medlemmer som kastet anker og 10 utmeldte eller strøkne medlemmer. Hyggelig å kunne opplyse om at det ble tegnet 1 nytt medlem i 2021, snitt alderen på den samlede medlemsmasse er 75 år.

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssands Sjømandsforening 2021:

Styret:

Formann:                          Sjøkaptein                    Per Tønnessen

Nestformann:                   Sjøkaptein                    Rune T. Teisrud

Styremedlem:                  Sjøkaptein                    Lars J. Johansen

                                        Radio offiser                 Wenche Helene Eik

Sjøkaptein                    Egil Edvartsen

Varamenn til styret:

                                        Trafikkinspektør           Kjell A. Salvesen

                                        Maskinsjef                    Martin Johansen

                                        Sjøkaptein                    Bjørn A. Stokke

                                        Rektor                         Bernt R. Almedal

Kasserer:

                                        Rektor                         Bernt R, Almedal

Revisor:

                                        Styrmann                     Svein K. Torkelsen

                                        Maskinsjef                    Per Egil Rødsvik

Varamann:

                                        Radio offiser                 Tonny Allis Esperås

Programkomitè:

                                        R.off. /Statsaut.rev.     Bernt Reinert Petersen

                                        Styrmann                     Per Egil Rødsvik

                                        Orl. kapt.                     Arnt Hansen

Kulturkomitè:

                                        Skipselektriker             Ludvig Larsen

                                        Skipsmegler                 Arne Mjøs

                                        Styrm. /Stuert              Viggo Olsen

Fest-  og arrangementskomitè:

                                        Radio offiser                 Evy Hansen

                                        Artilleri offiser              Gunnar E. Kristiansen

                                        Kapt. løytnant.             Ole Tømte

                                        Radio offiser                 Randi Klavenes

                                        Velferdsinspektør         Tor Nordaas

                                        Skipselektriker             Arnfinn Egeli

                                        Adjunkt                        Oddleiv Loland

Representant i valgkomitén for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

                                        Trafikkinspektør           Kjell A. Salvesen

Representant i styret for ’Sameiet Østre Strandgate 9a’:

                                        Sjøkaptein                    Egil Edvardsen

Valgkomitè:

                                        Skipselektriker             Ludvig Larsen

                                        Maskinsjef                    Knut M. Aadnevik

                                        Sjøkaptein                    Jan Ove Babinski

 

Oversikt over deltagelse ved forskjellige arrangementer 2021:

STATISTIKK FOR 2021

Medlemmer pr 31.12.2021

171

Nye medlemmer

1

Utmeldt / strøket

10

Kastet anker

3

Medlemsmøter inkl. generalforsamling og ekstraord. generalforsamling

5

Fremmøte maks 36, min 32, gjennomsnitt

34

Fremmøte generalforsamling

32

Styremøter

12

Festlige arrangementer kun for medlemmer

1

Festlige arrangementer m/ledsager

2

Kristiansand, den 15 januar 2022

Per Tønnessen
Formann

Rune T. Teisrud
Nestformann 

Wenche H. Eik
Styremedlem

Egil Edvardsen Styremedlem

Lars J. Johansen
Styremedlem

STYRETS ÅRSBERETNING 2020

Generelt om virksomheten

Styret har i perioden avholdt 6 styremøter og behandlet 59 formelle styresaker, samt en mengde mer uformelle saker/henvendelser eller hendelser, disse er dog protokollerte.  

Styret har på tross av cororna-situasjonen prøvd å fortsette den tradisjonelle medlemspleie, på samme nivå som tidligere år, men det har dessverre ikke vært mulig.

Tirsdags og fredagskaffen er som kjent veldig populær i den grad vi med gjeldende coronarestriksjoner har klart å opprettholde dette tilbudet. Det har vært godt fremmøte og ypperlig forpleining av vår hyggelige og driftige husmor.

I år har det gått relativt bra for foreningens finansielle plasseringer. I mars var situasjonen at verdien av våre fond var redusert med ca. kr. 540 000. Men heldigvis bedret det seg ut over året og vi har bokført en avkasting på Kr. 583 000 -. Denne kursen ble tatt ut den 11/1 2021 fra den kilde som kasserer kjente til. Det har vist seg at kursen steg betraktelig fra 31.12.2020 til 11.01.2021, men siden foreningen ikke er skattepliktig, børsnotert eller på annen måte ansvarlig er dette kun et tall som endres fra dag til dag. Det medfører kun at foreningen kan legge fram et regnskap med et lite overskudd i stedet for et lite underskudd. Grunnkapitalbevis i Sparebanken Sør har vært lite innbringende i 2020. Det ble ikke utbetalt utbytte i det hele tatt. Det har i begynnelsen av 2021 kommet signal om utbetaling av utbytte i 2021 med kr. 14,- pr enhet. Det vil si kr. 280.000 til foreningen, men signalene tyder på at Finanstilsynet sier nei til utbetalingen. Man kan ikke regne med at inneværende år skal bli kopiert med samme utbytte som i 2020.

Medlemsmøtene på onsdager har stort sett blitt avlyst i 2020. Kun 6 medlemsmøter ble gjennomført. Styret har gjennomgått foreningens lover i samarbeid med advokat. Hvem som skal overta foreningens aktiva etter en eventuell avvikling er ikke bestemt.

Av foreningens tradisjonelle fester ble i 2020 kun Torskeaften gjennomført. Storartet meny, fin stil og hyggelig stemning i vårt eminente lokale bidrar til dette. Når festen toppes med allsang og sjanti kor kan det nesten ikke bli bedre.

Årets tur i juni til Kaliningrad, i regi av foreningens turkomite ble som det meste annet avlyst på grunn av corona-restriksjonene.

Vårdugnad ble også avlyst.

I forgående år har CSF’s kulturkomite foretatt en gjennomgang og inspeksjon av alle våre malerier, bilder og skipsmodeller. Dette arbeidet er sluttført av styret og samtlige malerier er nå taksert av kurator. Den samlede verdi er mellom kr. 2 til 3 millioner

Pr. 31.12.20 var vi 183 medlemmer. I året som gikk var det 7 medlemmer som kastet anker og 4 utmeldte eller strøkne medlemmer. Så er det hyggelig å kunne opplyse om at det ble tegnet 9 nye medlemmer, snitt alderen på de nye er 67 år, mot 74 år for den samlede medlemsmasse.

 

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssands Sjømandsforening 2020:

Styret:

Formann:

Sjøkaptein

Per Tønnessen

Nestformann:

Sjøkaptein

Rune T. Teisrud

Styremedlem:

Sjøkaptein

Lars J. Johansen

Sjøkaptein

Anker Ruthjersen

Sjøkaptein

Egil Edvartsen

Varamenn til styret:

Trafikkinspektør

Kjell A. Salvesen

Maskinsjef

Martin Johansen

Sjøkaptein

Vakant

Sjøkaptein

Bjørn Aslak Stokke

Kasserer:

Rektor

Bernt R, Almedal

Revisor:

Styrmann

Svein K. Torkelsen

Maskinsjef

Ove Hægeland

Varamann:

Radio offiser

Tonny Allis Esperås

Programkomitè:

R.off. /Statsaut.rev.

Bernt R. Petersen

Styrmann

Per Egil Rødsvik

Orl. kapt.

Arnt Hansen

Kultur- og turkomitè:

Skipselektriker

Ludvig Larsen

Skipsmegler

Arne Mjøs

Styrm. /Stuert

Viggo Olsen

Fest- og arrangementskomitè:

Radiooffiser

Evy Hansen

Artillerioffiser

Gunnar E. Kristiansen

Kapt. lt.

Ole Tømte

Radiooffiser

Randi Klavenes

Velferds insp

Tor Nordaas

Skipselektriker

Arnfinn Egeli

Maskinsjef

Oddleiv Loland

Representant i valgkomitén for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

Trafikkinspektør

Kjell A. Salvesen

Representant i styret for ’Sameiet Østre Strandgate 9a’:

Representant velges fra CSF styre. Egil Edvardsen

 

Valgkomitè:

Skipselektriker

Ludvig Larsen

Maskinsjef

Knut M. Aadnevik

Sjøkaptein

Jan Ove Babinski

Oversikt over deltagelse ved forskjellige arrangementer 2020:

Torskeaften, kun for medlemmer,

Totalt 61 personer

STATISTIKK FOR 2020

Medlemmer pr 31.12.2020

183

Nye medlemmer

9

Utmeldt / strøket

4

Kastet anker

7

Medlemsmøter inkl. generalforsamling og ekstraord. generalforsamling

7

Fremmøte maks 47, min 26, gjennomsnitt

32

Fremmøte generalforsamling

46

Styremøter

6

Festlige arrangementer kun for medlemmer, medtatt onsdagsmøter med bespising

1

Festlige arrangementer m/ledsager

0

Kristiansand, den 15 januar 2021

STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Generelt om virksomheten

Styret har i perioden avholdt 13 styremøter og behandlet 79 formelle styresaker, samt en mengde mer uformelle saker/henvendelser eller hendelser, disse er dog protokollerte.

Styret har i tråd med signaler fra medlemmene valgt å fortsette den tradisjonelle medlemspleie, på samme nivå som tidligere år. Dette til tross for en dessverre negativ utvikling for foreningens finansielle plasseringer. Tirsdags og fredagskaffen er populære, med godt fremmøte og ypperlig forpleining av vår hyggelige og driftige husmor.

Medlemsmøtene annenhver onsdags kveld er godt besøkte. Årets programkomite har igjen sørget for at alle de ordinære medlemsmøtene har hatt interessante foredragsholdere. Det ble også plass til et «Snakke-møte» med innledning rundt et tema. En nyttig foreteelse som nok kan gjentas årlig. Festkomiteen har som alltid sørget for oppdekning og velsmakende bevertning igjennom hele året.

Foreningens tradisjonelle fester har også i 2018 vært populære blant medlemmer og ledsagere. Storartet meny, fin stil og hyggelig stemning bidrar til dette. Når festene med ledsager toppes med allsang, shantykor og dansemusikk kan det nesten ikke bli bedre. Medlemsarrangementer som Skipskost og i særdeleshet den ytterst formelle og elegante Torskeaften har også i inneværende år vært meget populære

I juni reiste 24 medlemmer og 17 ledsagere til Budapest, i regi av foreningens turkomite. Det ble en riktig vellykket tur med god stemning og flere høydepunkter.

Det er som vanlig avholdt vårdugnad i foreningens lokaler, også i år i samarbeide med Sameiet. Av gjennomførte forbedringer og løpende vedlikehold i perioden kan nevnes utbedret balkongrekkverk og bomberomsluker, nytt sikringsskap, nytt overlys i sal, ny kaffemaskin og mikrofonutstyr samt forbedret nettdekning i lokalet. Videre er det kommet på plass en hjertestarter, som styret håper det aldri blir bruk for.

I inneværende år har CSFs kulturkomite foretatt en gjennomgang og inspeksjon av alle våre malerier, bilder og skipsmodeller. Dette har vært et omfattende arbeide som har resultert i en god og fyldig statusrapport.

Styrets store bekymring i hele perioden har vært det turbulente finansmarkedet, med et negativt resultat på våre plasseringer som resultat.

Pr. 31.12.2018 var vi 185 medlemmer, en nedgang på 3 personer. I året som gikk var det 7 medlemmer som kastet anker og 4 utmeldte eller strøkne medlemmer. Så er det hyggelig å kunne opplyse om at det ble tegnet 8 nye medlemmer, snitt alderen på de nye er kun 55 år, mot 72 år for den samlede medlemsmasse.

Styre og øvrige tillitsverv i Christiandssands Sjømansforening 2018:

Styret:
Formann Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Nestformann Sjøkaptein Jan Ove Babinski
Styremedlem Skipsoperatør Rolf Røsok
Styremedlem Sjøkatpein Anker Ruthjersen
Styremedlem Sjøkaptein Egil Edvardsen

Varamenn til styret:
Trafikkinspektør Kjel A. Salvesen
Maskinsjef Martin Johansen
Sjøkaptein Bård Rasmussen
Rektor Bernt R. Almedal

Kasserer:
Adm. Sjef Jan Marius Olsen

Revisor:
Styrmann Svein K. Torkelsen
Maskinsjef Ove Hægeland

Varakvinne
Radiooffiser Tonny Allis Esperås

Programkomite:
R.off/statsaut rev. Bernt Reinert Petersen
Styrmann Per Egil Rødsvik
Skipsmegler Tor Erik Frivoll

Kulturkomite:
Maskinsjef Martin Johansen
Skipelektriker Ludvig Larsen
Skipsmegler Arne Mjøs
Sjøkaptein/stuert Viggo Olsen

Fest- og arrangementkomite:
Radiooffiser Gunner Gakkestad
Radiooffiser Evy Hansen
Artillerioffiser Gunnar E. Kristiansen
Kapt. lt. Ole Tømte
Radiooffiser Randi Klavenes

Representant i valgkomiten for
Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

Trafikkinspektør Kjell Salvesen.
Varamann:
Sjøkaptein Per Tønnesen

Representant i styret for
Sameiet Østre Strandgate 9a:

Skipsoperatør Rolf Arvid Røsok

Valgkomite:
Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Knut M. Aandevik
Elektriker Odd H. Løvdal

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2018:

Torskeaften, kun for medlemmer Totalt 72 persjoner
Skipskost, kun for medlemmer Totalt 45 personer
Vårfest, medlemmer og ledsagere Totalt 70 pesoner
17. mai arrangement. En rekke medlemmer m/fam innom med etterfølgende fellemarsj for bekransning av Sjøfartsmonumentet i Nodevigen. Bård Rasmussen bar fanen og Anker Ruthjersen holdt tale for dagen og la ned krans. Sjantykoret satte en riktig fin spiss på markeringen.
Havets festbord, medlemmer og ledsagere Totalt 75 personer
Skiskost, kun for medlemmer Totalt 61 personer
Julefest, medlemmer og ledsagere. Totalt 90 personer

STATISTIKK FOR 2018:

Medlemmer pr. 31.12.2018 185
Nye medlemmer 8
Utmeldt / strøket 4
Kastet anker 7
Medlemsmøter inkl. generalforsamling 12
Fremmøte maks 40, min 22, gennomsnitt 29
Fremmøte generalforsamling 46
Styremøter 13
Festlige arrangementer kun for medlemer, medtatt onsdagsmøter med bespising 3
Festlige arrangementer m/ledsager 3
Turopplegg med ledsager 2

Kristiansand, den 29. januar 2019.

Arnt. K Lindland, Jan Ove Babinski, Anker Ruthjersen, Egil Edvarsen, Rolf A. Røsok
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Generelt om virksomheten

Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 67 formelle styresaker, samt en mengde mer uformelle saker/henvendelser eller hendelser, disse er dog protokollerte.

Styret har valgt å opprettholde en fortsatt god medlemspleie, til tross for en til tider noe usikker økonomisk utvikling. Tirsdags og fredags kaffen er populære, med godt fremmøte og ypperlig forpleining av vår hyggelige og driftige husmor.

Medlemsmøtene annenhver onsdags kveld er godt besøkte, men der er plass til flere. Det har lykkes programkomiteen å besørge interessante og dyktige foredragsholdere til alle møtene, foredragene har stor spennvidde, fra vandring i Posebyen via personlige trenere med innlagte fysiske øvelser til mer maritime emner. Festkomiteen har som vanlig sørget for oppdekning og velsmakende smørbrød.

Foreningens tradisjonelle fester har også i 2017 vært populære blant medlemmer og ledsagere.

Det har driftsmessig vært et rolig år, av saker som kan nevnes er vannlekkasjen med påfølgende skade på gulv og tak i baren. Alt i alt kom vi vel tålig greit ut av det, forsikringen tok det meste og vi fikk pusset opp deler av lokalet vårt.

Fornyelse ble det også på den tekniske siden, ny projektor kom på plass og sammen med videolyd over anlegget gav det oss en bedre lyd- og billedopplevelse av de fremførte foredrag.

Pr. 31.12 var vi 187 medlemmer, en nedgang fra 189 i 2016. Men gledelig var det at vi fikk 7 nye medlemmer i 2017, hvorav 2 av disse var født i henholdsvis 1982 og 1991 og med det bidro til å trekke den godt voksne gjennomsnittsalderen noe ned.

Styre og øvrige tilliteverv i Chritianssands Sjømansforening 2017:

Styret:

Formann Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Viseformann Sjøkaptein Bård Rasmussen
Styremedlem Sjøkaptein Alf Kristensen (død 23.12.17
Styremedlem Sjøkaptein Olav Pedersen
Styrem/sekr Skipsoperatør Rolf Arvid Røsok

Varamenn:

Sjøkaptein Anker Ruthjersen
Trafikkispektør Kjell A. Salvesen
Maskinsjef Martin Johansen
Sjøkaptein Egil Edvardsen

Kasserer:

Administrasjonssjef Jan Marius Olsen

Revisor:

Styrmann Svein K Torkelsen
Overstyrmann Sigurd Østervold

Varakvinne:

Radiooffiser Tonny Allis Esperås

Representant i valgkomiteen for Sørlandes Seilende Skoleskipsinstitusjon:

Trafikkinspektør Kjell A. Salvesen

Varamann:

Sjøkaptein Jan Ove Babinski

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9 A:

Skipsoperatør Rolf Arvid Rløsok

Kulturkomiteen:

Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Martin Johansen
Skipsmegler Arne Mjøs
Sjøkaptein/Stuert Viggo Olsen

Fest og Arrangementskomité:

Radiooffiser Gunnar Gakkestad
Radiooffiser Evy Hansen
Kapteinløytnant Ole H. Tømte
Radiooffiser Randi Klavenes
Artillerioffiser Gunnar E. Kristiansen

Programkomité:

Sjøkaptein Jan Ove Babinski
Sjøkaptein Per Tønnesen
R.off/Stataut.revisor Bert R. Petersen

Valgkomité:

Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Knut M. Aadnevik
Elektriker Odd Henry Løvdal

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2017:

Torskeaften, kun for medlemmer 63 deltakere
Skipskost, kun for medlemmer 56 deltakere
Vårfest, medlemmer og ledsagere 83 deltakere
17. mai arrangement. Rundt 100 var innom for god servering og etterfølgende fellemarsj for bekransning av Sjøfartsmonumentet i Nodevigen. Kjell A. Salvesen bar fanen og Jan Ove Babinski holdt tale og la ned krans
Havets festbord, medlemmer og ledsagere 88 deltakere
Skiskost, kun for medlemmer 46 deltakere
Julefest, medlemmer og ledsagere. 88 deltagere

STATISTIKK FOR 2017:

Medlemmer pr. 31.12.2017 188
Nye medlemmer 8
Utmeldt / strøket 4
Kastet anker 5
Medlemsmøter inkl. generalforsamling 13
Fremmøte maks 48, min 24, gennomsnitt 37
Fremmøte generalforsamling 48
Styremøter 10
Festlige arrangementer kun for medlemer, medtatt onsdagsmøter med bespising 3
Festlige arrangementer m/ledsager 3
Turopplegg med ledsager 0

STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Generelt om virksomheten

Styret har i 2016 hatt 10 styremøter og behandlet 61 formelle styresaker, samt en mengde mer uformelle – dog protokollerte – hendelser.

Det er stor aktivitet i foreningen . Av foreningens samtlige medlemmer er ca 1/3-del meget aktive, mens 2/3-deler heller er noe passive. Her kan det være mange årsaker til at disse ikke trenger oss. Kanskje vet de ikke at vi muligens trenger dem?

- Foreningen har mange gode tilbud og ettersom snittalderen til medlemmene tilsier at stadig flere blir pensjonister, er formiddags 'kaffien' på tirsdager og fredager blitt stadig mer og mer populært. Dog skal det erkjennes at smørbrødene blir bare høyere og høyere og ofte vanker det litt vafler eller annet godt i tillegg . . . også er det jo kaffen og den hyggelige praten! Det er ikke rart at medlemmene finner disse formiddagstimene populære.

- Medlemsmøtene er også godt besøkt. Møtene har som kjent en fast ramme som inkluderer foredrag, - gjerne med saltvannspreg, - men ofte er temaene langt fra sjø & skip. Det vanker kaffe og smørbrød og møtene varer omtrent 1 ½ time, - dersom folket er ferdigpratet.

- Foreningens fester og andre arr for medlemmer og ledsagere er svært populære. Det er alltid flott meny, fin stil og hyggelig stemning. Det har i 2016 vært flere samlinger med flott dansemusikk etter taffelet, der det har vært ganske tett på dansegulvet. Men så har det også blitt servert veldig flott og kjent repetoar fra 80 – 90-årene som passer oss litt godt voksne.

Foreningen har dog en noe usikker medlemssituasjon. I 2016 fikk vi kun 3 nyinnmeldinger. Dessverre er 15 navn strøket fra medlemslisten. Det er en del som velger å 'takke av' når de føler alderen blir høy. Hvordan blir medlemssituasjonen i årene fremover ?

- Det ble en vanskelig administrativ situasjon da vår gode venn Øyvind G. døde i høst. Helt til de siste dagene var han aktiv og han var i mange år en av dem som 'oljet systemet' i foreningslivet med alle de små detaljer som trengs for at alt går 'som smurt'. Han likte best i gjøre tingene sjøl, og derfor ble det ekstra vanskelig når få andre har hatt innsyn i hans systemer og ikke tatt del i jobb.

- Øyvind G. var arrangør og reiseleder på foreningens sommertur til Bornholm, 36 feststemte medlemmer og ledsagere dro den 9. juni 2016 med buss inn til Oslo og båttur med DFDS til København. Herfra tok bussen oss over 'Broen' til Sverige syd, og ny Ferge til Bornholm. Det ble 3 overnattinger på Hotel Griffen i Rønne. Dagene ble fylt med flotte utflukter og det ble mye deilig mat & drikke. Retur var som nedturen. Deltakerne kom hjem full av begeistring og Øyvind G. fikk sin velfortjente kyt for et fantastisk opplegg.

Det var med en viss undring vi fikk forespørsel fra Kommunen om CSF kunne være en av flere aktive bidragsyter når Kommunen skulle være vertskap for Kongefamilien på Deres landsturnè i forbindelse med de 25 første år som Landets Konge og Dronning.
Datoen var 29. juni 2016 og ønsket var tale (kort) om sjøfartsbyen Kristiansand og spesielt Sjøfartsmonumentet, - samt at Sjantykoret kunne dra opp litt stemning med noe sjantysang. Vi fikk standplass ved Sjøhuset med sikt mot Sjøfartsmonumentet. De Kongelige ble plassert kun 4 meter foran taler og kor. Styreformann Arnt Lindland holdt en kjapp, flott og spenstig tale, - og klarte å smette inn et lite tilbud til Hans Majestet om å vurdere å frekventere foreningens stilige Torskeaften . . engang . ? Den fikk Majesteten og den øvrige familie med seg !
Vi tror også Sjantykorets fremførelse falt i smak. I hvert fall tok de Kongelige seg rikelig tid når de skulle videre på sin avtalte rute. De gikk rundt oss, - hilste og smile, - mens Ordføreren pusha på. De lå etter skjemaet.

Styremedlemmer 2016:

Formann Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Nestformann: Sjøkaptein Øyvind Grimslid (død 07.10.16)
Styremedlem: Sjøkaptein Erling Hansen
Styremedlem: Sjøkaptein Alf Kristensen
Styremedlem: Sjøkaptein Olaf Pedersen

Varamenn til styret:

Varamann til styret: Sjøkaptein Bård Rasmussen
Varamann til styret: Kaptein Bjørn Stallemo
Varamann til styret: Maskinsjef Petter L. Knudsen
Varamann til styret: Sjøkaptein Anker Ruthjersen

Kasserer: Adm.sjef Jan Marius Olsen
Revisor: Styrmann Svein K. Torkelsen
Revisor: Styrmann Sigurd Østervold
Varamann: Radio offiser Tonny Esperås

Programkomitè: Sjøkaptein Jan Ove Babinski
Programkomitè: Sjøkaptein Per Tønnessen

Kulturkomitè: Maskinsjef Martin Johansen
Kulturkomitè: Skipselektriker Ludvig Larsen

Fest- og arrangementskomitè: Radiooffiser Evy Hansen
Fest- og arrangementskomitè: Radiooffiser Gunnar Gakkestad
Fest- og arrangementskomitè: Radiooffiser Tonny Esperås
Fest- og arrangementskomitè: Radiooffiser Randi Klavenes
Fest- og arrangementskomitè: Kapt.lt. Ole H. Tømte
Fest- og arrangementskomitè: Skipper/Stuert Jonny Wiggo Olsen

Representant i valgkomitén for
Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

(SSSI): Kaptein Bjørn Stallemo
Varamann: Sjøkaptein Jan Babinski

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9a:

Skipsmegler Rolf Arvid Røsok

Valgkomitè: Sjøkaptein Finn M. Karlsen
Valgkomite: Elektriker Odd H. Løvdal
Valgkomite: Maskinsjef Knut M. Aadnevik

MØTEDATOER OG AKTIVITETER PÅ MEDLEMSMØTER I 2016.

Onsdag 13. jan. 2016: Fra boken Norske Sjøfolk i Krig og Terror av Arild E. Syvertsen

Onsdag 27. Jan. 2016: Sissel Ranby om livreddende førstehjelp

Onsdag 10. feb. 2016: Air Products AS- Norway. Ing. Svein G. Nodeland- Process Manager

Onsdag 22. feb. 2016: Generalforsamling.

Onsdag 09. mar. 2016: Skipskost. Kun medlemmer

Onsdag 06. apr. 2016: Om Vista Travel v/ Evy Hummelvold og Tove Foss

Onsdag 20. apr. 2016: Kristiansand Sanitetsforening, ved Wenche R.Tronstad

Onsdag 19. mai. 2016: Kommunesammenslåingen i Kristiansand regionen v/ Mette Gundersen

Onsdag 10. aug. 2016: Om Bragdøya, v/Helge Quidding fra Bragdøya kystlag.

Onsdag 24. aug. 2016: Maritime utdanning mot 2020, v /Bernt Rolf Almedal

Onsdag 07. sep. 2016: Krisiansand Kretsfengesl, v/fengselsbetjent Fredrik Akselsen

Onsdag 21. sep. 2016: Wind partner v/Morten Mallerud.

Onsdag 05. okt. 2016: Stein Christian Salvesen fra Stiftelsen Arkivet om Syria konflikten.

Onsdag 02. nov. 2016: Harald Eik om Glencores historie.

Onsdad 16. nov. 2016: Olav Varen-Ugland og Odd Bjørnsen - Jacob Sande i ord og toner.

Onsdag 30. nov. 2016: Per Juell Larsen - om Wilhelm Krags liv og diktning

Onsdag 14. des. 2016: Henrik Pettersen og Karl Erik Kilander – om Svalbard

Fremmøtet på medlemsmøtene har i 2016 hatt et snitt på 38 medlemmer.

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2016:

Torskeaften fredag 29.01.16, kun for medlemmer 82 deltakere
Skipskost onsdag 09.03.16, kun for medlemmer 74 deltakere
Vårfest fredag 29.04.16, medlemmer og ledsagere 84 deltakere
17. mai arrangement. Ca. 120 gjester (medlemmer m/familie og venner) var innom for god servering og etterfølgende fellemarsj for bekransning av Sjøfartsmonumentet i Nodevigen. Det var tale v/medlem Skipsmegler Arne Mjøs og sang av CSF`s Sjantykor
Havets festbord fredag 23.09.16, medlemmer og ledsagere 85 deltakere
"Bacalao" onsdag 19.1016, kun for medlemmer 52 deltakere
Julebordet fredag 02.12.16, medlemmer og ledsagere. 90 deltagere

STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Generelt om virksomheten

2015 har ikke vært preget av store begivenheter. Styrearbeidet har også i ettertid kunnet konsentrere seg om oppgaver forbundet med medlemmenes velferd og kvalitet på de tiltak som tilbyes. Fremmøte ved medlemsmøter er meget godt. Det samme gjelder ved tirsdags- og fredags kaffen og ikke minst deltagelsen ved fest og turangementer, så det er tydelig at det sosiale miljø som Sjømandsforeningen tilbyr, blir satt pris på.

Organisasjon

Styremedlemmer 2015:

Formann: Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Nestformann: Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sjøkaptein Finn M.Karlse
Styremedlem: Sjøkaptein Alf Kristensen
Styremedlem: Sjøkaptein Erling Hansen

Varamenn til styret:

Sjøkaptein Olaf Pedersen
Kaptein lt. Bjørn Stallemo
Maskinsjef Petter L. Knudsen
Sjøkaptein Bård Rasmussen

Kasserer:

Adm.sjef Jan Marius Olsen

Revisorer:

Sjøkaptein Anker Ruthjersen
Styrmann Svein K. Torkelsen

Varakvinne:

Radiooffiser Tonny Esperås

Programkomite:

Sjøkapein Per Tønnesen
Sjøkapein Jan Ove Babinski
Direktør Rune Teisrud

Kulturkomite:

Sjøkaptein Thorleif M. Hamre
Skipselektriker Ludvig Larsen

Fest- og arrangementskomite:

Radiooffiser Gunnar Gakkestad
Radiooffiser Evy Hansen
Kaptein lt. Ole Tømte
Radiooffiser Randi Klavenes
Radiooffiser Tonny Esperås
Skipper/Stuert Jonny Wiggo Olsen

Representant i valgkomiteen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institutsjon:'

Sjøkaptein Ednar Olaf Ingvardsen

Varamann:

Sjøkaptein Jan Babinski

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9A:

Sjøkaptein Alf Kristensen

Valgkomite:

Sjøkaptein Odd Haugedal
Sjøkaptein Øyvind Olsen
Maskinsjef Ove G. Hægeland
 

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2015:

Torskeaften, kun for medlemmer, Totalt 77 personer
Skipskost, kun for medlemmer (65) Totalt 67 personer
Vårfest m/ledsager. medlemmer 52 + 3 enkere Totalt 94 personer
17. mai arrangement. Mer enn 120 personer innom lokalene
Havets festbord m/ledsager, (medlemmer 48 + 1 enke) Totalt 83 personer
Skipskost, kun for medlemmer Totalt 60 personer
Høstfest m/ledsager (medlemmer 48+ 2 enker) Totalt 83 personer
Trafikk kurs for medlemmer m/ledsager over 2 kvelder Totalt 57 personer

STATISTIKK FOR 2015

Medlemmer pr  31.12.2015 201
Nye medlemmer 4
Utmeldt / strøket 5
Kastet anker 3
Medlemsmøter inkl. generalforsamling og stiftelsesdato-møte 20
Fremmøte maks 46, min 26, gennomsnitt 37
Fremmøte generalforsamling 55
Styremøter 13
Festlige arrangementer kun for medlemer, medtatt onsdagmøter med bespising 3
Festlige arrangementer m/ledsager 3
Turopplegg med ledsager 1
 

MØTEDATOER, FOREDRAG OG AKTIVITETER PÅ MEDLEMSMØTER I 2015.

Onsdag 07. jan. 2015: Nikolai Jarlby, president i Redningselkapet: "Redningselskapet".

Onsdag 22. jan. 2015: Kjetil Lossius, fra Sørmegleren:"Boligmarkede i Kristiansand før og nå. Hva ligger foran oss?"

Onsdag 04. feb. 2015: Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder Prosjekt Vest-Agder Plan:"Planlegging av ny motorveg Kristiansand - Stavanger".

Onsdag 18. feb. 2015: Generalforsamling,

Onsdag 04. mar. 2015: Inger Johanne og Knut Mæsel, "Rusletur i Kvadraturen - Posebyen."

Onsdag 18. mar. 2015:"Skipskost" Vi ble servert ertersuppe, saltkjøtt og flesk m/øl og akevitt.

Onsdag 15. apr. 2015: Medlem Gunnar Våge Stangeland, "Historien om Cuba og Fidel Castro."

Onsdag 29. apr. 2015: Jan Babinski, fra Viking Supply Ship, "Viking Supply Ship - Operation 1974 - 2015".

Onsdag 13. mai 2015: Bjørn Olstad fra Statens Vegvesen. "Oppfriskningskurs for trafikanter i aldersgruppen 65+."

Onsdag 19. aug. 2015: Evy Ann Hummelvold fra Berg Hansen, "Til nye og gamle havner med Berg Hansen."

Onsdag 02. sep. 2015: Sven Erik Knoph, "Kanalbyen."

Onsdag 16. sep. 2015: Reidun Almedal, "Elefantapoteket fra 1651 gjennom skiftende tider."

Onsdag 30. sep. 2015: Harald Frigstad, "Verdens største borerigg."

Onsdag 14. okt. 2015: Sveinung Tofteland, "Vest-Agder Røde Kors - Russlandsamarbeid."

Onsdag 27. okt. 2015: "Oppfriskningskurs for trafikanter 65+", instruktør Bjørn Olstad.

Onsdag 28. okt. 2015: "Skipskost". Vi ble servert bacalao m/øl og akevitt.

Onsdag 03. nov. 2015: "Oppfriskningskurs for trafikanter 65+", instruktør Bjørn Olstad.

Onsdag 11. nov. 2015: Representanter fra Westshore, "Offshore markedet."

Onsdag 09. des. 2015: Carl Erik Kilander, tidligere ansatt i Statens Naturoppsyn. "Glimt fra naturguiding i Polare strøk".

Erling Hansen
Styremedlem / Sekr. 

ÅRSBERETNING 2014

Generelt om virksomheten

2014 har ikke vært preget av store begivenheter. Styrearbeidet har også i ettertid kunnet konsentrere seg om oppgaver forbundet med medlemmenes velferd og kvalitet på de tiltak som tilbyes. Fremmøte ved medlemsmøter er meget godt. Det samme gjelder ved tirsdags- og fredags kaffen og ikke minst deltagelsen ved fest og turangementer, så det er tydelig at det sosiale miljø som Sjømandsforeningen tilbyr, blir satt pris på. Det ble arrangert en tur til Neumunster i Tyskland. Turen gikk med buss fra Kristiansand via Oslo og Kiel ferga til Kiel, videre til Neumunster, retur samme veg. Startet turen 5.juni og var hjemme den 11.juni. En tur som alle satte pris på.

Organisasjon

Styremedlemmer 2014:

Formann: Sjøkaptein Øyvind Olsen
Nestformann: Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sjøkaptein Finn M.Karlse
Styremedlem: Sjøkaptein Alf Kristensen
Styremedlem: Sjøkaptein Erling Hansen

Varamenn til styret:

Sjøkaptein Olaf Pedersen
Kaptein Bjørn Stallemo
Maskinsjef Petter L. Knudsen
Sjøkaptein Bård Rasmussen

Kasserer:

Adm.sjef Jan Marius Olsen

Revisorer:

Sjøkaptein Anker Ruthjersen
Styrmann Svein K. Torkelsen

Varakvinne:

Radiooffiser Tonny Esperås

Programkomite:

Sjøkapein Arnt Lindland
Sjøkapein Per Tønnesen
Sjøkapein Jan Ove Babinski

Kulturkomite:

Sjøkaptein Thorleif M. Hamre
Skipselektriker Kudvig Larsen

Fest- og arrangementskomite:

Stuert Ove Bråten
Maskinsjef Ove Hægeland
Radiooffiser Gunnar Gakkestad
Radiooffiser Evy Hansen
Kapt.lt. Ole Tømte
Radiooffiser Randi Klavenes

Representant i valgkomiteen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institutsjon:'

Sjøkaptein Ednar Olaf Ingvardsen

Varamann:

Sjøkaptein Jan Babinski

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9A:

Sjøkaptein Alf Kristensen

Valgkomite:

Maskinsjef Martin Johansen
Sjøkaptein Odd Haugedal
Sjøkaprtein Tor F. Boije
 

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2014:

Torskeaften, kun for medlemmer, (86 + 1 gjest) Totalt 87 personer
Skipskost, kun for medlemmer (67) Totalt 67 personer
Vårfest m/ledsager. medlemmer 51 + 3 enkere Totalt 91 personer
17. mai arrangement. Mer enn 120 personer innom lokalene
Havets festbord m/ledsager, (medlemmer 48 + 2 enker) Totalt 86 personer
Skipskost, kun for medlemmer Totalt 61 personer
Høstfest m/ledsager (medlemmer 49 + 2 enker) Totalt 87 personer

STATISTIKK FOR 2014

Medlemmer pr  31.12.2014 205
Nye medlemmer 6
Utmeldt / strøket 8
Kastet anker 7
Medlemsmøter inkl. generalforsamling og stiftelsesdato-møte 16
Fremmøte maks 48, min 26, gennomsnitt 38
Fremmøte generalforsamling 54
Styremøter 10
Festlige arrangementer kun for medlemer, medtatt onsdagmøter med bespising 3
Festlige arrangementer kun for medlemmer 3
Festlige arrangementer m/ledsager 3
Turopplegg med ledsager 1


 

Bridgeaftener:

Det har vært avholdt 18 samlinger total.
2 var utflukt med overnatting til Danmark og 2 med bevertning.

Shantykoret:

15 ordinære øvelseskvelder, 6 fremførelser for foreningens medlemmer inkl. 17. mai og 11 opptredener for andre.

29. jan Ternevigen Eldresenter.
19. mars Vågsbygdtunet.
08. april Sømannsmisjonens Eldre Kvinneforening.
08. mai "Festningen" i forbindelse med "Helgolandsjubileet".
09. mai Minnestund Kirkegården (Slaget ved Helgoland 1864).
09. mai På danske marinefartøyer i Kristiansand.
10. mai Konsert på "Fiskebrygga"sammen med "Slupp Koret" fra Ebeltoft.
12. juli For Leif Erik 70 års dag.
25. okt "Hermanos" 20 års jubileum på Quality Hotel.
24. nov Kongens Senter

6 sammenkomster i eget regi. Shantytreff i mars sammen med Hermanos og Fullriggeren Sørlandets Shantykor. Sammenkomst med "Slupp Koret" i mai. Tur til Ny Hellesund i mai, høstaften på bondegården til Wiggo i oktober for shantykoret m/ledsagere. Hermanos 20 års jubileum i oktober var også med ledsager. Shantyavslutning i desember m/ledsager.

MØTEDATOER OG AKTIVITETER PÅ MEDLEMSMØTE I 2014.

Onsdag 08. jan. 2014: Øyvind G. viser "Fartøyenes data/historie avbildet på sjøfartsmonumentet (del 2)

Onsdag 22. jan. 2014:Bjørn Erling Steinsland, fra AON Norway as. " Meglerens rolle innen marin forsikring "

Onsdag 05. feb. 2014:Tor Henning Ramfjord, adm. direktør NOV, "Om NOV"

Onsdag 19.feb. 2014: Generalforsamling

Onsdag 05.mar.2014: Rune Damsgaard, Business Director Air Products AS Air products: Hvordan en hullfiber membran har revolusjonert transporten av faste og flytende laster til sjøs - En mellomstor Kristiansandsbedrifts utvikling frem til global lederposisjon»

Onsdag 19.mar.2014: "Skipskost" Vi ble servert ertersuppe/saltkjøtt og flesk m/ øl og akevitt.

Onsdag 02.apr.2014: Linjedirektør Odd Grønberg, Color Line. "Color Line, endringer / utfordringer, miljøkrav, landstrøm, terminal, toll osv."

Onsdag 30.apr.2014: Arnt Lindland Havarisjef Nordisk Hull "Marine Insurance Claims handling"

Onsdag 14.mai 2014: Rektor Bernt Rolf Almedal, Kristiansand VGS «Maritim utdanning i dag og frem mot 2020»

Onsdag 20.aug.2014: Claus Musæus fra Gjensidige Forsikring "Forsikringer generelt, men spesielt reiseforsikring med de forbehold og begrensninger som der finnes."

Onsdag 03.sep.2014: Ø.G "Presentasjon av foreningens tur til Neuemünster i juni 2014."

Onsdag 17.sep.2014: Manager Artic Services Tore Halvorsen, Pareto JGO Shipbrokers AS. "Utfordringer / problemstillinger forbundet med olje boring/ logistikk i arktiske strøk"

Onsdag 01.okt.2014: Pensjonert Siv .ing. Dir.Oddleiv Eidjord " En industri grynder ser tilbake på sine etableringer og utvikling av bedrifter."

Onsdag 15.okt.2014: Konsulent Jarle Hammer "Tank og offshore utsikter"

Onsdag 28.okt.2014: "Skipskost" Vi ble servert fårikål m/ øl og akevitt. Dessert karamellpudding.

Onsdag 12.nov.2014: Advokat Leif Oscar Olsen fra advokat firmaet Tofte DA. " Arverett".

Onsdag 26.nov.2014: Dir. Steinar Andersen, Maritime Protection A/S. "Nøytralgassanlegg, den ultimale sikkerhet ved frakt av flytende last."

Onsdag 10.des.2014: Carl Erik Kilander, tidligere ansatt i Statens Naturoppsyn. "Fjerning av norske reinsdyr på Sør- Georgia".

Erling Hansen
Styremedlem / Sekr.
 

ÅRSBERETNING 2013

Generelt om virksomheten

2013 har ikke vært preget av store begivenheter. Monumentet er sluttført og økonomien er i boks. Styrearbeidet har også i ettertid kunnet konsentrere seg om oppgaver forbundet med medlemmenes velferd og kvalitet på de tiltak som tilbyes. Fremmøte ved medlemsmøter er meget godt. Det samme gjelder ved tirsdags- og fredags kaffen og ikke minst deltagelsen ved fest ogturangementer, så det er tydelig at det sosiale miljø som Sjømandsforeningen tilbyr, blir satt pris på. Det ble arrangert en tur til Aalborg i sommer med bus og ferge(Superspeed 1) og overnatting ved Scheelsminde Hotel. En tur som alle satte pris på.

Organisasjon

Styremedlemmer 2013:

• Sjøkaptein Øyvind Olsen, styreformann
• Sjøkaptein Øyvind Grimslid, viseformann
• Sjøkaptein Erling Hansen, sekretær
• Sjøkaptein Finn M. Karlsen
• Sjøkaptein Alf Kristensen

Varamenn til styret:

• Sjøkaptein Olaf Pedersen
• Kaptein Bjørn Stallemo
• Sjøkaptein Bård Rasmussen går inn som varamann 03.05.13. i stedet for Sjøkaptein Per Tønnesen. Dette på grunn av at Per var mye ute på reise
• Maskinsjef Petter L. Knudsen

Varamenn til styret har møteplikt og oppgaver i foreningens organisasjon i likhet med de faste styremedlemmene:

Kasserer og regnskapsfører:

• Avdelingssjef Jan Marius Olsen

Revisorer:

•Sjøkaptein Anker Ruthjersen
•Styrmann Svein K. Torkelsen

• Varamann: Radio Offiser Tonny Esperås

Representant i valgkomiteen for Sørlandets Seilende Skoleskipsinstitusjon:

• Sjøkaptein Ednar Olaf Ingvardsen
• Varamann: Sjøkaptein Jan Babinski

Representant i styret for Sameiet Østre Strandgate 9A:

• Sjøkaptein Alf Kristensen

Kulturkomiten:

• Sjøkaptein Thorleif M. Hamre
• Sjøkaptein Ove Lid

Fest og arrangementskomite:

• Maskinsjef Ove Hægeland
• Radiooffiser Gunnar Gakkestad
• Stuert Ove Bråthen
• Maskinsjef Martin Johansen
• Radiooffiser Evy Hansen
• Kapteinløytnant Ole Tømte

Programkomite:

• Kontreadmiral Ove Sten Olsen
• Radiooffiser Helge Ekberg
• Sjøkaptein Arnt Lindland

Valgkomite:

• Maskinsjef Martin Johansen
• Sjøkaptein Odd Haugedal
• Sjøkaptein Tor F. Boije

Oversikt over deltagere ved forskjellige arrangementer 2013:

Torskeaften, kun for medlemmer, (ingen gjester i år) 82
Skipskost, kun for medlemmer (10 personer fra Risør Shantykor) 74
Vårfest m/ledsager. 49 medlemmer og 1 enke 88
17. mai arrangement. Mer enn 120 personer innom lokalene
Havets festbord m/ledsager, (51 medl. + 1 enke) 86
Skipskost, kun for medlemmer 73
Høstfest m/ledsager (54 medlemmer) 94

STATISTIKK FOR 2013

Medlemmer pr  31.12.2013 214
Nye medlemmer 11
Utmeldt / strøket 3
Kastet anker 3
Medlemsmøter inkl. generalforsamling og stiftelsesdato-møte 14
Fremmøte maks 50, min 25, gennomsnitt 44
Fremmøte generalforsamling 64
Styremøter 12
Festlige arrangementer kun for medlemer, medtatt onsdagmøter med bespising 10
Festlige arrangementer kun for medlemmer 3
Festlige arrangementer m/ledsager 3
Turopplegg med ledsager 1


Bridgeaftener
18 hvorav 2 var utflukt m/overnatting til Danmark og 2 med bevertning.

Shanty koret.
15 ordinære øvelseskvelder.
6 fremførelser for foreningens medlemmer inkl. 17 mai og Ålborgturen
4 opptredener for andre
Minnestund Kirkegården 9.mai
Festlig samvær på "Bjørndalen gård"
04. juni, på "Klubben" 05. november og Kongens Senter 25. nov.
4 fremførelser i egen regi. ( Shantytreff i april, Ny Hellesundtur i mai, tur til Gdansk i september og Shantyavslutning i desember.

Historiegruppen har avholdt 1 møte i lokalet.

Møtedatoer og aktiviteter på medlemsmøtene 2013;

09.01.13. "Mimrekveld- og litt fremover." Jublieumsåret 2012, samt en presentasjon fra Jubileumsfesten. v/Øyvind Grimslid
06.02.13. Kjell Kristiansen. (Sønn av P.K.) Tema:"Om Knutepunkt Sør".
20.02.13. Generalforsamling
06. 03.13. Gardesjefen, Oblt. Ole Øie. Tema: "Orientering om Hæren med FOCUS på HM Kongens garde"
20.03.13. Bespisning "Bacalao" . Denne kvelden fikk vi besøk av Risør shantykor, som fremførte et radiohørespill, skrevet av Sjøkaptein Karl Danielsen, supplert med shantysanger.
03.04.13: Managing Director Morten Årikstad Tema: "Presentasjon av Seafront Group AS"
17.04.13: Ivar Stien (Medlem i foreningen) "Kielland.- ulykken."
15.05.13: Ivar Jakobsen fra Tollvesenet. Tema: "Bruk av narkohunder i Kristiansand havn."
21.08.13. Nine Tonstad Tema: "Flukten fra Lenin"
04.09.13: Ole Jørgen Eikanger. Tema: "Om Norwegian Hull Club"
18.09.13: Alf Haaland Tema: "Om DNV"
02.10.13: Jan Hallvard Skjong, som er Global Chartering Manager hos Subsea 7. Tema: " Om Global 7 virksomhet"
30.10.13: Bespisning "Ertersuppe og saltkjøtt"
13.11.13: Inger Johanne og Knut Mæsel Tema: "Rusletur i Dronningensgate"
27.11.13: Var satt av til "Åpent diskusjonsmøte" Ingen innspill mottatt. Ble vist en "Presentasjon av Ålborgturen"
11.12.13: Øyvind Grimslid hadde en presentasjon med tittel; "Data/historie for farøyene avbildet på sjøfartsmonumentet" (del 1)

Kristiansand 28. januar 2014

Erling Hansen
Styremedlem/Sekr.

ÅRSBERETNING 2012

Foreningens virksomhet har i 2012 selvsagt vært preget av 150-års jubileet. Allerede i 2009 besluttet styret å sette av kr 125.000.- pr år til dekning av ekstrautgiftene som ville påløpe. Viktigst var det imidlertid at det allerede i april 2006 ble tatt kontakt med ordfører og rådmann for sammen med Kristiansand kommune å kunne overrekke byen en jubileumsgave i form av et sjøfartsmonument. Det ble også satt av midler til å utgi en jubileumsbok om foreningsvirksomheten siden 125-års jubileet i 1987. Alt ble lagt til rette for å kunne virkeliggjøre tanken og ønsket om å feire et jubileum som foreningen kunne være stolt av. Dette ikke minst fordi foreningen i de siste 25 år har seilt i medvind til tross for byens reduserte rolle som sjøfartsby, og stagnasjon i Norges ledende rolle som sjøfartsnasjon. Foreningens økonomi har aldri vært bedre takket være salget av pensjonistleilighetene i foreningsbygget kombinert med vellykkede fondsavkastninger gjennom en rekke år. Medlemstallet har også holdt seg på et tilfredsstillende nivå, tatt i betraktning sjømannsyrkets nedadgående trend og den resulterende mangel på aktuelle rekrutteringskandidater. I jubileumsåret ble reisetilbudet til medlemmene sløyfet. Men på mange andre deler av virksomheten ble medlemmene tilgodesett.. Allerede på det såkalte "medlemsmøte med bespisning" 21. mars, ble det spandert både aperitiff, øl og dram samt kaffe avec etter bacalaoen. Jubileumsårets store begivenhet var selvsagt avdukingen og overleveringen av Sjøfartsmonumentet til Kristiansand by hvor hovedpersonene var ordfører Arvid Grundekjøn og vår formann i monumentkomiteen Finn M. Karlsen. Shantykoret deltok selvsagt og publikum var møtt frem på den nye bryggen i Nodeviga i et passende antall. Ved mottagelsen i våre lokaler etter seremonien i Nodeviga, holdt vår formann Leif-Erik Wallerud en tale knyttet til Sjømandsforeningen og virksomheten gjennom de 150 år. Medlemmer og gjester ble servert canapéer og Cava. Hilsener kom fra bl.a. utøvende kunstner og representant for sponsorene og igjen deltok Shantykoret med et par shantyer. Mediadekning og uttalelser fra publikum tyder på at monumentet er blitt vel tatt imot. Plasseringen på odden mellom store og lille Nodeviga vil bli ideell, særlig når området blir utbygget til museumshavn for lystbåter og skuter av mindre størrelser. 12. desember ble jubileumsboken presentert av forfatterne Ove Sten Olsen og Helge Svein Halvorsen. Den er profesjonelt redigert og trykket av firma 07 Sør AS i Kristiansand og inneholder 112 sider pluss et vell av fargefotos. Samtlige medlemmer vil få sitt eksemplar og et antall vil bli til overs som en flott gave til sponsorer, foredragsholdere og andre fortjente personer.

Organisasjon

Styremedlemmer 2012:

• Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud, styreformann
• Sjøkaptein Øyvind Grimslid, viseformann
• Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen, sekretær
• Sjøkaptein Finn M. Karlsen
• Sjøkaptein Øyvind Olsen

Varamenn til styret:

• Sjøkaptein Alf Kristensen
• Sjøkaptein Erling Hansen
• Sjøkaptein Olaf Pedersen
• Kaptein Bjørn Stallemo

Varamenn til styret har møteplikt og oppgaver i foreningens organisasjon i likhet med de faste styremedlemmene:

Kasserer og regnskapsfører:

• Avdelingssjef Jan Marius Olsen

Revisorer:

• Orlogskaptein Ola Tønnes Kvissel
• Radiooffiser Eva R. Henriksen
• Varamann: Per Tollef Knudsen

Representant i valgkomiteen for Sørlandets Seilende Skoleskipsinstitusjon:

• Sjøkaptein Ednar Olaf Ingvardsen
• Varamann: Sjøkaptein Jan Babinski

Representant i styret for Sameiet Østre Strandgate 9A:

• Sjøkaptein Alf Kristensen

Kulturkomiten:

• Sjøkaptein Thorleif M. Hamre
• Sjøkaptein Ove Lid

Fest og arrangementskomite:

• Maskinsjef Ove Hægeland
• Radiooffiser Gunnar Gakkestad
• Stuert Ove Bråthen
• Maskinsjef Martin Johansen
• Radiooffiser Evy Hansen
• Kapteinløytnant Ole Tømte

Programkomite:

• Kontreadmiral Ove Sten Olsen
• Radiooffiser Helge Ekberg
• Sjøkaptein Arnt Lindland

Valgkomite:

• Radiooffiser Eva R. Henriksen
• Sjøkaptein Bård Rasmussen
• Maskinsjef Martin Johansen

Deltagere ved forskjellige arrangementer 2012:

Torskeaften, kun for medlemmer, 76 medl. og 3 gjester 79
Skipskost, kun for medlemmer 62
Vårfest m/ledsager. 49 medlemmer og 3 enker 89
17. mai arrangement. Ca. 120 personer innom lokalene
Havets festbord m/ledsager 86
Skipskost, kun for medlemmer 63
Førjulsfest m/ledsager 73
150-års stiftelsesdag 12.12.2012.  Presentasjon av jubileumsboken. 69
Jubileumsfest m/ledsager.   92 medlemmer, 5 enker og 7 gjester (190 påmeldte) 172

Tallstatistikk 2012:

Medlemmer pr  31.12.2012 209
Nye medlemmer 6
Utmeldt / strøket 5
Kastet anker 4
Medlemsmøter inkl. generalforsamling og stiftelsesdato-møte 14
Fremmøte maks 69, min 28, gennomsnitt 40
Fremmøte generalforsamling 55
Fremmøte stiftelsesdato 69
Styremøter 10
Festlige arrangementer kun for medlemmer 3
Festlige arrangementer m/ledsager 4
Historiegruppen, antall møter i 5. etasje 3

Rapport fra Shantykoret (forkortet):

Ordinære øvelseskvelder 2012 16
Sang for medlemmer inkl. 17. mai, jubileusmsfesten og avduking av monument 6
Sang for andre; Vågsbygdtunet, Kirkegården, Krutthuset og Kongens Senter 4
Sang i eget regi, Shantytreff, Ny Hellesund og Juleavslutning 3

Rapport fra Sjøhistorisk Forum:

Det har vært avholdt en rekke møter hvor hovedmålet var å få registrert de største rederier i Kristiansand samt skip som er eiet og disponert av disse. Dette anses som fullfør.
Arbeidet med å innføre data fra arkivet er kommet igang, men det gjenstår en del arbeid. Den store utfordringen er å tyde håndskriften til dem som har ført mønstringsprotokollene. Anstein Nørseth som er web-ansvarlig, har lovet ny og oppgradert server innen januar 2013. Når denne er på plass, vil arbeidet med innføring av data forhåpentlig gå raskere.
Mål for 2013:
Fullføre registrering av skipsverft i Kristiansand og de fartøyer som er bygget ved disse verft. Fullføre innføring av data fra arkivet over sjøfolk mønstret i Kristiansand.

Rapport fra Bridgeklubben:

I sesongen spilles annen hver onsdag med godt fremmøte av de for tiden 21 medlemmene i Bridgeklubben. Det serveres kaffe og kaker halvveis i hver turnering . To kvelder markeres spesielt, avslutning før sommerferien og julehøytiden. Vanligvis legges inn Danmarksturer m/overnatting vår og høst.
Foreningen ønsker nye medlemmer velkommen.

Møtedatoer og akteviteter på medlemsmøtene 2012 (bl.a. 13 foredrag):

11.01.12 Ingunn Kvivik (tidliger i livsglede for eldre). Tema: "Hvordan bli en trygg bruker av sosiale medier som Facebook o.a. på en kveld."
08.02.12 Sven Johannessen. Tema: "Nordnorske ishavsfiskere og polarforsking"(Han skriver bok om temaet).
22.02.12 Generalforsamling
07.03.12 Øysten Bondevik, Frigstad Offshore. Tema: "Avansert lastehåndtering offshore og subsea."
21.03.12 Bespising. "Bacalao"
18.04.12 Cecilie Røed Jørgensen. Teme: "En arv som alle kan dele. Om livshistorieformidling."
02.05.12 Arild Einar Syvertsen. Tema: "Skipshistorier fra de syv hav."
22.08.12 Jan Henrik Munksgaard. Tema: "Kristiansand som festnings- og garnisonsby
05.09.12 Daglig leder Finn Oredalen. Tema: "Om Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter."
19.09.12 Kari Wikstøl. Teme: "Bragdøya kystlag - organisert kystkultur".
03.10.12 Skipskost.
17.10.12 Havnedirektør Halvard Aglen. Tema: "Om Kristiansand Havn."
31.10.12 Direktør Per Filip Sommerstedt. Tema: "Fullriggeren Sørlandet. Status og fremtid etter vekstedoppholdet i Tyrkia."
14.11.12 Inger Johanne og Knut Mæsel. Tema: "Rusleturer på Odderøya."
28.11.12 Direktør Rune Teisrud. Tema: "Utfordringer med maritim utdannelse."
12.12.12 "Jubileumsboka" presenteres av redaktørene, Helge Svein Halvorsen og Ove Sten Olsen.

Kristiansand, den 19. januar 2013.

Per Kjell Kristiansen
Styremedlem/Sekretær

ÅRSBERETNING 2011

Generelt om virksomheten

Virksomheten i 2011 har ikke vært preget av store begivenheter. Men det kan vel betegnes som et brudd på tradisjonell turvirksomhet at årets "store reise" ble gjennomført med cruiseskip til Amsterdam og Brügge, forøvrig en vellykket sådan. Den "lille reise" ble sløyfet, men de tradisjonelle arrangementer for øvrig opprettholdt. Ellers har arbeidet i styret hatt fokus på gjennomføring av programmet for 150-års jubiléet i 2012, og den innvirkning som den generelle økonomiske stagnasjon har for vår virksomhet. I denne sammenheng ble det besluttet å sløyfe "den store reise" i 2012. Forøvrig besluttet styret å opprette en jubileumskomité som sammen med foreningens spesialkomitéer skal dele på arbeidet med planlegging og gjennomføring av jubiléet.

Organisasjon

Foreningens styre har bestått av følgende:

Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud, formann
Sjøkaptein Øyvind Grimslid, viseformann
Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen, sekretær
Sjøkaptein Sverre J. Rottem, styremedlem
Sjøkaptein Finn M. Karlsen styremedlem

Sjøkapteinene Erling Hansen, Olaf Pedersen, Øyvind Olsen og Alf Kristensen har vært varamenn til styret. De har møteplikt og oppgaver i foreningens organisasjon i likhet med de øvrige faste styremedlemmer.

Avdelingssjef Jan Marius Olsen har vært foreningens kasserer.

I tillegg har et stort antall medlemmer hatt følgende faste arbeidsoppgaver i organisasjonen:

Revisorer: Orlogskaptein Ola Tønnes Kvissel og radiooffiser Eva Rønholt Henriksen med skipsmegler Per Tollef Knudsen som varamann.

CSF`s representant i valgkomitéen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon: Sjøkaptein Øyvind Olsen.

CSF`s representant i Sameiet Østre Strandgate 9A: Sjøkaptein Alf Kristensen.

Kulturkomitéen: Sjøkaptein Thorleif Hamre og sjøkaptein Ove Lied.

Fest- og arrangementskomitéen: Maskinsjef Ove Hægeland, radioffiser Gunnar Gakkestad, stuert Ove Bråthen, maskinsjef Martin Johansen og radiooffiser Evy Hansen.

Programkomitéen: Kontreadmiral Ove Sten Olsen, radiooffiser Helge Ekberg og sjøkaptein Arnt Lindland.

Valgkomitéen: Radiooffiser Eva Rønholt Henriksen, sjøkaptein Bård Rasmussen og maskinsjef Martin Johansen.

Monumentkomitéen: Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud, sjøkaptein Finn M. Karlsen, sjøkaptein Sverre J. Rottem og flaggkommandør Per Kjell Kristiansen.

Noen tall:

Medlemmer pr  31.12.2011 212
Nye medlemmer 8
Utmeldt / strøket 7
Kastet anker 6
Medlemsmøter inkl. generalforsamling 14
Fremmøtetall max 44 - min 26 gj.snitt 35
Styremøter 10
Festlige arrangementer kun for medlemmer 2
Festlige arrangementer m/ ledsager 3
Tur m/ ledsager 1

Kulturaktiviteter

Sjøhistorisk forum har avholdt: 8 møter. Se for øvrig egen rapport.
Bridgeaftener: 21 hvorav 2 var utflukt med overnatting til Danmark og 2 med bevertning.
Shantykoret: 16 ordinære øvelseskvelder. 5 fremførelser for foreningens medlemmer inkl. 17 mai. 4 opptredener for andre.(Minneseremoni på kirkegården 9.mai, Strømmetunet, Kongens Senter og Agder Pensjonistforening. 3 fremførelser i egen regi. (Shantytreff i mai, tur til Ny Hellesund i mai, og Shantyavslutning i desember.)

Antall deltagere ved foreningens forskjellige fest / turarrangementer:
Torskeaften (kun medlemmer), 73 personer
Vårfesten m/ledsager (medlemmer 44 + 1 enke), totalt 83 personer
17. mai var det over 100 personer innom lokalet
Info- møte for cruisedeltagere (medlemmer 30), totalt 56 personer
Cruiseturen m/ledsager (medlemmer 37), totalt 72 personer
Mimrekveld cruisedeltagere (medlemmer 28), totalt 53 personer
Havets Festbord m/ledsager (medlemmer 46 + 1 enke), totalt 81 personer
Skipskost (kun medlemmer), 61 personer
Førjulsfest m/ledsager (medlemmer 47 + 1 enke), totalt 86 personer

Foredrag på medlemsmøtene.

12.01.11. Leder av hovedkomitéen for Tall Ships Races i Kristiansand Bjarne Ugland: Tilbakeblikk på TSR 2010 i Kristiansand, en evaluering.

09.02.11. Konstituert direktør for Vest Agder Museet Agnete Kjellin: Museumsplaner på Odderøya.

09.03.11. Advokat Hanne-Eva Müller: Arveregler.

23.03.11. Foredragsholder forhindret. Filmen Maritime kvinner på land og til sjøs ble vist.

06.04.11. Prosjektdirektør Harald Dirdal i Havgul Clean Eenergy AS: Vindmøller til sjøs.

04.05.11. Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen: Krigsseilerene. De vant krigen, men tapte freden.

24.08.11. Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud: Muséumsskipet D/S Hestmanden.

07.09.11. Inger Johanne og Knud Mæsel: Rusleturer under Baneheia.

05.10.11. Daglig leder ved Sørlandets Sikkerhetssenter Rolf Egeli: Sikkerhetssertifisering av maritimt personell.

02.11.11. Operatør manager Frode Olsen: HighLoad lasting av tankskip.

16.11.11. Direktør Harald Arntsen i Vest Agder Rederiforening: Offshore - og supplyskip-virksomhet sett fra Sørlandet.

30.11.11. Daglig leder i NODE Kjell O. Johannessen: Om NODE (Norwegian Off-shore & Drilling Engineering)

14.12.11. Prosjektleder ved Stiftelsen Arkivet Inger Næser: D/S Hestmanden som museumsskip og formidler av krigsseilernes historie.

Sjøhistorisk Forum:

Hovedmålet for arbeidet i 2011 var å få registret de største rederier i Kristiansand samt skip som er eiet og disponert av disse rederier. Dette arbeidet er så godt som fullført. Det utestår fortsatt full dokumentasjon på noen skip, men arbeidet går fremover. Data innhentet fra Statsarkivet, er overført til CD-er og distribuert blant medlemmer av gruppen. Arbeidet med å overføre disse data til Sjøhistorisk database er så vidt kommet i gang. Gruppen som har stått for registrering av Krigsseilerne, har gjort en formidabel innsats, dette arbeidet anses som ferdig. Arbeidet i E-Ship prosjektet har stoppet opp, dette fordi EU forlanger en offentlig institusjon som ansvarlig søker og administrator av prosjektet. Prosjektet er foreløpig satt på vent.

Mål for 2012

• Registrere ferdig alle rederier samt skip tilhørende i Kristiansand
• Fortsette med registrering av skipsverft i Kristiansand og de fartøyer som er bygd ved disse verft.
• Innføring av data fra Statsarkivet over sjøfolk mønstret i Kristiansand.

Bård Rasmussen, prosjektleder
(Konsentrat av årsrapport)

Shantykoret:

Korets aktiviteter har vært på høyde med tidligere år med sangøvelser hver 14. dag, i alt 18. Tre av medlemmene har 'pensjonert seg' og sluttet i løpet av året og to nye er begynt, slik at koret ved årsskiftet teller 15 medlemmer. I tillegg til sang ved foreningens egne arrangementer, har koret sunget for fire sosiale institusjoner, samt ved vår tradisjonelle 17. mai deltagelse i Gravane, deltagelsen ved norsk/dansk minnemarkering på kirkegården 9. mai og ved markering av Krigsseilernes dag på Arkivet. Dessuten har koret vært vertskap for et felles arrangement av shantykor fra Lillesand (Hermanos) og Fullriggeren Sørlandet og gjennomført sin egen sangerferd til Ny Hellesund som gjester hos Trygve og Ole Petter.

Øyvind Olsen, koordinator
(konsentrat av årsrapport)

Bridgeklubben:

Bridgeklubben har 20 entusiastiske medlemmer og gjennomfører et tradisjonelt møteopplegg med spillekvelder fra kl 1800 til 2130 annen hver onsdag i sesongen. Siste turnering før jul og sommerferien er spesiell og avsluttes med en bedre middag. I 2011 ble arrangert 2 turer til Danmark. Klubben ønsker flere medlemmer fra miljøet i Sjømandsforeningen.

Inger Berit Hageland, klubbleder
(konsentrat av årsrapport)

Prosjekter:

Fremdriften i arbeidet med fullføring av monumentprosjektet og jubileumsboken har værtfulgt opp av foreningsstyret i møter med de respektive kommunale myndigheter og forfatterene Ove Sten Olsen og Helge Svein Halvorsen. Arbeidet går som planlagt og vil bli fullført i henhold til avtaler. Sjøfartsmonumentet vil bli avduket i Nodeviga i september 2012 og jubileumsboken vil bli presentert av forfatterne på medlemsmøtet 12. desember 2012.

Per Kjell Kristiansen, sekretær

ÅRSBERETNING 2010

Generelt om virksomheten

Foreningens virksomhet har i det forgangne år preget av den stabilitet og fasthet i form som er innarbeidet i løpet av det siste decennium. Vi har vel for lengst slått fast at seksjoneringen av bygningen og overgang til sameie med de øvrige beboere, har vært vellykket. Ikke minst har avviklingen av eierforholdet og utleievirksomheten vært til fordel for foreningens økonomi. Styrearbeidet har også i ettertid kunnet konsentreres om oppgaver forbundet med medlemmenes velferd og kvalitet på de tiltak som tilbys. Foreningens popularitet har - til tross for sjømannsyrkets nedadgående trend - vært upåklagelig. Faktisk har styret vært inne på tanken å sette bremsene på for opptak av nye medlemmer. De årlige møter og årsmøter er ikke lenger arena for meningsbrytninger og problemer som må løses. Men fremmøtet er meget godt. Det samme gjelder ved tirsdag- og fredagskaffen og ikke minst deltagelsen ved fest- og turarrangementer. Det sosiale miljø som Sjømannsforeningen tilbyr, blir satt pris på. Innspill og forsøk på å stimulere til debatt, har ikke vekket særlig interesse.

Leif-Erik formulerte seg følgelig i samsvar med disse trender da han ble valgt til formann for et år siden. Han anså det å være en viktig oppgave å ivareta foreningens gode tradisjoner og forsatt arbeide for et godt miljø og samhold. Hensikten med årsrapporten er å presentere et kort resymé av virksomheten i 2010. Dere får selv bedømme resultatet.

Organisasjon

Styret 2010:

Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud, styreformann
Sjøkaptein Øyvind Grimslid, viseformann
Sjøkaptein Sverre J. Rottem, styremedlem
Sjøkaptein Finn M. Karlsen, styremedlem
Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen, sekretær

Sjøkapteinene Erling Hansen, Olaf Pedersen, Øyvind Olsen og Alf Kristensen har vært varamenn til styret. De har møteplikt og oppgaver i foreningens organisasjon i likhet med de faste medlemmer.

Adelingssjef Jan Marius Olsen har vært foreningens kasserer.

I tillegg har medlemmer av foreningen hatt følgende oppgaver:

Revisorer: Orlogskaptein Ola Tønnes Kvissel og radiooffiser Eva Henriksen med skipsmegler Per Tollef Knudsen som varamann.

CSF`s representant i valgkomitéen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon: Sjøkaptein Øyvind Olsen.

CFS`s styrerepresentant i Sameiet Østre Strandgate 9A: Sjøkaptein Alf Kristensen.

Kulturkomitéen: Sjøkaptein Thorleif M. Hamre og sjøkaptein Ove Lid.

Fest- og arrangementskomitéen: Maskinsjef Ove Hægeland, radiooffiser Gunnar Gakkestad, stuert Ove Bråthen, maskinsjef Martin Johansen, sjøkaptein Kay Thelle

Programkomitéen: Kontréadmiral Ove Sten Olsen, radiooffiser Helge Ekberg, sjøkaptein Jonny Hansen.

Valgkomitén: Radiooffiser Eva Henriksen, sjøkaptein Ove Lid, maskinsjef Martin Johansen.

Monumentkomitéen: Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud, sjøkaptein Sverre J. Rottem og flaggkommandør Per Kjell Kristiansen.

Foreningens økonomi

Også i 2010 er foreningens økonomi påvirket av den lave styringsrenten. Lave innskuddsrenter gir små kapitalinntekter. Foreningen har dog gjennom året hatt kr 3,5 mill i Aksjefond som gav avkastning på drøye 8 %.

Foreningens rene driftsutgifter var i 2010 ca kr 730.000. Resultatregnskapet viser et overskudd på ca kr. 32.000 etter at drifts- og kapitalinntekter er bokført med kr. 886.000 og man har avsatt kr. 125.000 til Jubileumsfond 2012.

Regnskapets balansekonto pr. 31.12.10 utgjør ca 13,2 mill og fordeler seg slik: Capt. Carl Hansens Legat og Sjøkapt. J. Zopfi's Minnefond utgjør til sammen ca kr. 1,34 mill. Jubileumsfond 2012 (CSF's 150 årsjubileum) kr 0,25 mill. Driftsfond kr. 0.25 mill og Kapitalfond kr. 11,3 mill. Fondene er sikret i fonds- og bankinnskudd.

I tillegg eier CSF andel av Sameiet Østre Strandgate 9a med inventar og løsøre samt Kokkeskolen.

Medlemsstatistikk

Medlemmer pr  31.12.2010 217
Nye medlemmer 7
Utmeldt / strøket 6
Kastet anker 2
Medlemsmøter inkl. generalforsamling 13
Fremmøtetall max 48 - min 23 gj.snitt 37

Aktiviteter
Styremøter 9
Festarrangementer kun for medlemmer 2
Festarrangementer med ledsager 3
Utenlandstur med ledsager 1

Kultur
Bridgeaftener inkl. 2 turer til DK 19
Historiegruppen, samlinger 9
Shantykoret, øvelseskvelder 17
Shantykoret - oppdrag på egne fester, turer o.l. 10

Shantykoret har i tillegg opptrådt for Tall Ship Race, Det danske Søvern (Helgolandslauget), Sjømannsmisjonskvinnene, Kongens senter, Kristiansand kommune m.fl., totalt 9 ganger.

Antall deltagere på festarrangementer

Torskeaften 78
Vårfest med ledsagere 82
17. mai formiddag i festlokalene 100
Tur til Hamburg med ledsagere 33
Havets festbord med ledsagere 80
Skipskost for medlemmer 60
Førjulsfest med ledsagere 88

 

Hovedprogram på medlemsmøtene:
06.01.2010: Historiegruppens presentasjon av status for arbeidet ved Svein Osaland m/flere.
03.02.2010: Journalist i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus: Midtøsten
03.03.2010: Skipper Atle Lågstad på redningskrysseren Kaptein Egil J. Nygård: Det frivillige sjøredningskorps.
17.03.2010: Dag Otto Leithe Hansen: Afghanistan, verdens beste land å bo i ?
07.04.2010: Marius Schønberg: Loss prevention and Risk assessment. Navigasjon i tiden.
05.05.2010: Trond Sikveland: Utbygging av Silokaia og litt til.
25.08.2010: Inger og Knud Mæsel: Rusletur i Kvadraturen.
08.09.2010: Øyvind Grimslid: Presentasjon av årets Hamburgtur. I tillegg internt møte med innspill fra medlemmene til styret.
06.10.2010: Gunnar Eikli og Halvor Fjermeros: Kapertiden i ord og toner.
03.11.2010: Per Filip Sommerstedt: Fullriggeren Sørlandet
17.11.2010: Årstein Jernæs: Fra Middelhavet til Norge på elver og kanaler.
01.12.2010: Leif-Erik Wallerud: Nedleggelse av sjøfartsinspektør stillingene og følgene derav.

Virksomhet som gis driftsstøtte.

Shantykoret.
Under styrets behandling av søknad om driftstilskudd til shantykoret ble følgende positive forhold vektlagt:
• Bidrar kulturelt på CSFs arrangementer
• Markedsfører CSF utad
• Skaper gjennom shantysang tilknytning til andre sjømannsmiljøer

Bridgeklubben.
Under styrets behandling av søknad om driftstilskudd til bridgeklubben ble følgende forhold vektlagt:
• Positivt initiativ - åpent for alle
• Er allikevel en egen sosial gruppering og gir lite tilbake til foreningsfellesskapet
• Har gratis lokale og kaffe

CSF's Skipshistorisk forum.
Under styrets behandling av søknad om driftsmidler til skipshistorisk forum ble følgende forhold vektlagt:
• Styret er svært positiv til prosjektet og er i dag av den oppfatning at forumet utfører en svært god jobb i dette viktige utrednings - og registreringsarbeid.

Status for Sjøfartsmonumentet.
På samme måte som i 2009 har 2010 ikke innfridd våre forventninger vedrørende en avklaring om fullfinansiering av Sjøfartsmonumentet.

I juni 2010 var vinnerne av monumentkonkurransen - de svenske kunstnerne Annika Oskarssonog Thomas Nordstrøm på besøk i Kristiansand. De var sammen med kulturetaten og parkvesenet på befaring i Nodeviga. Det ble bl.a. avtalt ansvarsdeling mellom kunstnerne og kommunen knyttet til montering av monumentet.

I oktober 2010 sendte CSF ut tredje rundes forespørsel til potensielle bidragsytere for sponsormidler. Foreningen avventer fremdeles svar fra Spareskillingsbanken og Cultiva og Color Line ASA..

På et møte den 29. oktober 2010 kom det frem at parkvesenet har kalkulert utgiftene ved etablering av monumentet på odden i Nodeviga til kr. 821.111. Dette er noe i overkant enn det som tidligere er kalkulert/anslått.

I et møte den 23. november prøvde Vest-Agder-museet å legge føringer for vårt prosjekt ved å se det i sammenheng med en eventuell flytting av museet til Odderøya. Dette ville ha forårsaket betydelig forsinkelser, og ble derfor avvist av CSF. I brev til kulturetaten 26. januar i år ble det presisert at CSF står ved sine inngåtte forpliktelser da prosjektet ble lansert - kr. 1.050.000, og stilte kun en betingelse, at monumentet står ferdig til avduking høsten 2012.

Det er nå utarbeidet et kontraktutkast mellom kunstnerne og Kristiansand kommune, som er sendt oss til uttalelse. Dette vil bli gjennomgått i et møte berammet til 4. februar 2011. Forhåpentligvis vil dette møtet legge de siste hindringene for etableringen av Sjøfartsmonumentet døde.

Status jubileumsskriftet

Arbeidet med å utarbeide foreningens jubileumsskrift for perioden 1987 til 2012 er i rute. Den eldste historiske delen er dekket med en summary fram til vår tid, dvs. frem til 125 års jubileet.

En rekke av foreningens aktiviteter gjennom de siste 25 år er beskrevet. Utviklingen av eiendommen med seksjonering og oppgradering av fest- og møtelokale, er særlig omtalt. Betraktninger om sjømannsyrket og utdanning av sjømenn er tatt med. Et blikk på den norske maritime næringens utvikling i perioden, er under forberedelse. Relevante statistiske og tabellariske opptegnelser er ajour pr. dato.

Skrivearbeidet skal fullføres i løpet av 2011. Første halvår 2012 vil gå til korrektur og redigeringsarbeid. Avtale med trykkeri skal gjøres slik at skriftet kan trykkes og presenteres til jubileumsdatoen den 12. desember 2012.

Forfatterne ser fortsatt for seg at jubileumsskriftet kan leveres i to utgaver, en CD- versjon som inneholder den komplette utgaven med alle tabellariske oversikter over tillitsverv osv., og en trykt utgave, redigert ned til avtalt omfang.

ÅRSBERETNING 2009

Generelt

Foreningens virksomhet i 2009 var preget av jevnt og solid arbeid. En virksomhet i den rette ånd ifølge formannens uttalelser ved festlige anledninger og andre arrangementer. Han berømmer de mange av medlemmene som ved sin innsats er limet i foreningen og sørger for trivsel og godt miljø. Det har også i de senere år vært en trend i tilstrømningen av nye medlemmer som mange foreninger misunner oss. De vil kalle det et luksusproblem at så mange kommer på foreningens spesielle arrangementer. Men av og til kan det faktisk være problematisk å få plass til alle som gjerne vil delta enten der er på kaffemøter, turer eller ved festlige anledninger. Medlemsmøtene har også fått øket tilslutning med et gjennomsnitt på 38 i løpet av året. Ved årsskiftet er medlemstallet 218. I løpet av året er innmeldt 10 nye medlemmer, 1 medlem er utmeldt og 5 har kastet anker. Til tross for økonomisk krise i bank- og kredittvesen, har Christianssands Sjømandsforening hatt et godt år takket være kontroll og styring av foreningens økonomi og en gunstig utvikling i fondsmarkedet.

Følgende styre har fungert i 2009:

Styreformann: Sjøkaptein Finn M. Karlsen
Viseformann:  Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sverre J. Rottem
Styremedlem: Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud
Sekretær:      Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen

Avdelingssjef Jan Marius Olsen har vært foreningens kasserer

Følgende virksomheter videreføres og vil redegjøres for i egne avsnitt:
- Arbeidet med å få reist et sjøfartsmonument / sjømannsmonument til 150-års jubileet.
- Skriving av foreningens jubileumsskrift til 150-års jubileet.
- Arbeidet i Skipshistorisk Forum
- Virksomheten i Shantykoret
- Virksomheten i Bridgekubben.

Øvrig møtevirksomhet:

-14 medlemsmøter inkludert generalforsamling og besøk ved Kristiansand Maritime Fagskole. Høyeste fremmøtetall på medlemsmøtene var 52, laveste 27, gjennomsnittet 38. Av fremmøteprotokollen fremgår at 105 av medlemsmassen på ca 220 er passive og 32 medlemmer møter kun frem på sosiale arrangementer.

-Forsøk på å arrangere medlemsmøte 29. april med hovedinnhold å behandle aktuelle saker som medlemmene ønsket å ta opp, ble ingen suksess. På senere medlemsmøter hvor foredragsholder meldte avbud så sent at det var umulig å få tak i erstatning, kunne møtet vært benyttet av medlemmene, men interessen for dialog om foreningssaker er tilsynelatende ikke tilstede.

-Det er avholdt 15 styremøter samt et antall møter for de tre styremedlemmene i monumentkomitéen.
-Kaffemøtene tirsdag og fredag har meget godt besøk.

Festarrangementer:

-Torskeaften for medlemmer, 90 deltagere
- Vårfest med ledsagere, 85 deltagere
- Havets festbord med ledsagere, 84 deltagere
- Skipskost for medlemmer, 55 deltagere
- Førjulsfest med ledsagere, 89 deltagere

Årets planlagte utenlandstur til Århus ble avlyst pga manglende oppslutning.

Følgende foredrag er holdt:

7. januar: Asbjørn Eikeland om Norsk Internasjonalt Skipsregister.

4. februar: Årstein Jernæs fortalte om han og hans kones seiltur fra Norge til Tyrkia.

4. mars: Jonny Bernander kåserte om sin tid som sjef for NRK

18. mars: Rektor Bernt Rolf Almedal arrangerte omvisning på Kristiansand Maritime Fagskole.

1. april: Viggo Hansen ved Umoe Mandal fortalte om byggingen av kystkorvetter til Marinen.

29. april: Møtet var tillyst for å gi medlemmene anledning til å ta opp foreningsspørsmål av felles interesse. Ingen slike var blitt fremmet, og møtet ble benyttet til å orientere om arbeidsdelingen i foreningen og andre foreningssaker.

13.mai: Erling Hansen holdt et foredrag med tittelen: Ulykker på grunn av menneskelig svikt er sterkt økende innen maritim virksomhet. Teknologien synes å være oppdatert, men er vi?

5. august: Programkomitéen hadde ikke skaffet foredragsholder og derfor benyttet Øyvind Grimslid anledningen en til å orientere om og vise lysebilder av foreningens samling av skutebilder.

19. august: Igjen sviktet programkomitéen med hensyn til foredrag. I stedet leste sekretæren fra årsskriftet ved 125-års jubileet om skipsførernes stilling på 1800 og 1900 tallet, og formannen orienterte om status for Monumentprosjektet.

2. september: Nils Ragnar Tvedt fra Vest Agder veivesen fortalte om den nyåpnede 4-felts veitraséen mellom Kristiansand og Grimstad.

30. september: Kveldens foredragsholder sykehussjef Jan Roger Olsen melde forfall i siste liten. I stedet gav formannen en fyldig orientering om status for monumentprosjektet.

28. oktober: Hans Elenius Hansen-Tangen kåserte om den i 1976 meget spesielle og dramatiske erstatningssaken vedrørende et av rederiets skip M/T Sagona.

11. november: Nok en gang meldte sykehussjefen avbud i siste liten og igjen ble det av formannen gitt en orientering om status for Monumentprosjektet, Øyvind orienterte om Hamburgturen i 2010 og sekretæren leste fra jubileumsskriftet om skipsfartskrisen i 1973/74.

Økonomi

Foreningens økonomi er tilfredsstillende og under kontroll. Fjorårets krise i bank- og kredittvesen har ikke medført vesentlige tap av gevinst på våre likvide midler i fonds- og bankplasseringer. Hovedformuen ble spredt på flere banker og fondsplasseringene ble midlertidig avbrutt under den verste perioden frem til 5. mai i fjor. Ved gjeninntreden i Skagen fondene gav styret fullmakt til å øke fondsavsetningen fra 2 til 3 mill kr for å gjenvinne tapt gevinst i tiden uten fonds. Styret besluttet også å tilføre fondskapitalen den inntjente avkastning i 2009 slik at disponibel fondskapital vil utgjøre ca 3.5 mill kr. Dette har vært god forretning.

Hovedlinjene i budsjettet for 2010 er at utgiftene vil beløpe seg til ca 1 mill kroner. De store utgiftspostene - tilskudd til turer, selskaper, medlemsmøter og kaffemøter, utgifter til lys & varme og tilskudd til foreningsvirksomhet med mer - fremgår av noter i budsjettforslaget for 2010. Utgiftene må dekkes inn av et tilsvarende beløp som i hovedsak består av summen av driftsinntekter på 143.000 kr samt finansinntekter på ca 842.000 kr. For å få ballanse må de resterende ca 130.000 kr tas av CFS`s bankkonto.

For å få bedre ballanse i økonomien, har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen 2010 en justering av medlemskontingenten fra kr 300.- pr år til kr 400.- pr år. Justeringen begrunnes også med avsetningen av midler til økte utgifter i 2012 i tilknytning til 150-års jubileet.

Øking av utgiftene til servering på kaffemøtene og medlemsmøtene må vi se nærmere på. Det er ikke bare økonomien som kan utgjøre et problem, men kanskje i større grad arbeidsmengden for husmor.

Investering i fonds 2009

Finanskomitéens rapport refereres i sin helhet:

Som vi alle har erfart, falt rentenivået utover året både på lån og innskudd. Sistnevnte gikk selvsagt ut over foreningens avkastning på kapitalen. Grunnlaget for foreningens drift og sosiale aktiviteter er basert på et relativt høyt inntektsnivå for å unngå at kapitalbasen blir for sterkt redusert. Dagens rentenivå, ved plassering av foreningens midler kun i bank, vil derfor medføre redusert sosial aktivitet i foreningen. Alternativt ytterligere og vesentlig reduksjon av kapitalbasen.

Som en konsekvens av ovenstående bestemte styret i mai 2009 at kr 3.000.000.- kunne investeres i fonds. Vår tidligere erfaring med Skagenfondene ble fulgt opp denne gangen også. Vi begynte forsiktig med kr 2.000.000.- som senere ble økt til kr 3.000.000.- . Dette beløpet, med senere påløpt avkastning, har siden vært investert i Skagenfondene, og ved årets utgang økt til kr 3.531.096.-, hvilket gir en avkastning i perioden på 17,7%. Dette tilsvarer en meravkastning på15,84% sammenlignet med innskudd i bank fra samme tid og i samme periode.”

Finanskomitéen har i perioden vært Finn Karlsen og Sverre Rottem

Følgende virksomheter søker økonomisk støtte: til driften i 2010:

Shantykoret søker om kr 25.000.- pga ekstraordinær virksomhet i tilknytning til korets 20-års jubilé. Kr 25.000.- anbefales innvilget. Det presiseres at beløpet er en engangsforeteelse pga jubiléet.

Bridgeklubben søker om kr 10.000. Anbefales innvilget kr 7.200

Skipshistorisk forum søker om kr 17.000. Anbefales innvilget kr 15.000

Monumentprosjektet.
Året 2009 har vært et kritisk år for arbeidet med sjøfartsmonumentet. Følgende ”milestones” i prosjektplanen er hittil passert:

-Høsten 2007 ble prosjektplanen forelagt og godkjent av kommunens kulturstyre og byutviklingsstyret.
- Høsten 2007 ble rådmannens forslag til handlingsprogram offentliggjort.
- Våren 2008 ble det sendt søknader til offentlige instanser i VA om økonomisk støtte
- Høsten 2008 – nyåret 2009 ble forhold rundt finansiering undersøkt
- Sommeren 2009. Jury ble oppnevnt Igangsetting av to-trinns konkurranse bestående av åpen idékonkurranse   og deretter utvelgelse av de beste deltagere som går videre.
- November 2009 ble de 5 vinnere av idékonkurransen offentliggjort.
- De 5 har frist til 15. mars i 2010 for innsending av nedskalert monument i vinnerrunden. Deretter utstilling i   Agder kunstsenter som avsluttes ved påsketider med juryens utpeking av vinnerutkastet.
- I perioden juni 2010 – oktober 2012 planeres og ferdigstilles minnestedet i Nodeviga, og den utpekte vinner   arbeider med og ferdigstiller monumentet.

Sameiet Østre Strandgate 9A

Følgende rapport fra CSF`s representant i styret Sverre Rottem, gjengis i sin helhet:

”Driften av sameiet har i sitt 8.driftsår forløpt normalt, uten hendelser som ikke har latt seg løse på en tilfredstillende måte.

Styret har bestått av 3 personer og samarbeidet har vært godt:

Kåre E. Skåle, Styreleder
Terje Eikeland, Styremedlem
Sverre Rottem, Styremedlem

Bygget er av eldre dato og trenger årlig vedlikehold for å opprettholde en tilfredstillende standard, hvilket vi også har oppnådd.

I løpet av 2009 er gulvbelegget på reposene i begge trappeoppganger blitt fornyet og veggene er blitt frisket opp med et strøk maling. Hellene i bakgården er blitt rettet opp og samtlige terrasser er spylt og tidligere belegg i form av treverk er fjernet for å holde bedre tilstandskontroll og derved unngå tilstopping av rør som igjen kan føre til inntrenging av vann i tilstøtende eller underliggende leiligheter.

Vi har hatt en mindre lekkasje i foreningens festlokale som viste seg å komme fra en lokal tæring på avløpsrøret som går fra utbygget mot bakgården. Skaden er midlertidig reparert i påvente av en sommerlig årstid, slik at permanent reparasjon kan bli foretatt.

Sameiet har kontrakt med LOS for levering av strøm. Fjernavlesning av målere er opphørt og avlesning blir nå foretatt av sameiet en gang i året, mot slutten av desember.

Foreningens valgte representant i styret, Sverre Rottem, har på frivillig basis valgt å fratre etter 10 år. De første 2 år var deltagelse i komiteen som hadde oppfølging og ansvaret frem til seksjoneringen og stiftelsen av Sameiet Østre Strandgate 9A, første januar år 2002, og senere som styremedlem.

Det har vært en både lærerik og til dels krevende jobb som jeg har satt pris på.”

Rapport til årsmeldingen 2009 om status i arbeidet med jubileumsskriftet.

Rapporten refereres i sin helhet:

”Helge Svein Halvorsen og Ove Sten Olsen har etter avtale med styret i sjømannsforeningen i oppdrag å utarbeide CSFs historie frem til år 2012, med vekt på de siste 25 årene.

Status p.t. er at den eldste historiske delen er dekket med en summary fram til vår tid, dvs fram til 125 års jubileet. Det er under forberedelse et kapitel om næringsutviklingen innen shipping. Det er likeledes under forberedelse et kapitel om utdanningsutviklingen for sjøfolk. Det er innhentet stoff med bakgrunn i rederiforbundets/ foreningens 100 års jubileum med vinklinger på regionale/ lokale shippingforhold m.m. Kapittelet om husets historie, salg, seksjonering og videre utvikling, nærmer seg avslutning. Alle relevante tabellariske oversikter er ført frem til i dag.

Årsberetninger, styreprotokoller og intervjuer av aktuelle bidragsytere benyttes.
Planlegging og utarbeidelse av videre stoff er i rute.
Forfatterne drøfter seg i mellom innfallsvinkler underveis.

Forfatterne ser for seg at en til slutt vil stå overfor det vanlige problemet med å kutte stoffet til avtalt omfang. Når det gjelder de omfangsrike tabellariske oversiktene over tillitsverv m.m., kan en løsning være å lage en komplett utgave på en CD, mens den trykte utgaven blir mer ”Skreddersydd”.

Rapport til årsmeldingen fra CSF`s Shantykor

Rapporten fra korets koordinator Øyvind Olsen leses i sin helhet.

”Aktiviteten i koret i løpet av 2009 har vært på nivå med de siste tidligere år, og interessen blant korets medlemmer til å prøve å utvide våre sangferdigheter, har vist seg å være meget god. Koret består pr i dag av 14 aktive medlemmer.

Vi har inntrykk av at beboerne på institusjonene i byen som vi besøker, samt medlemmene i vår egen forening, setter pris på vår entusiasme ved utførelsen av vårt repertoar ( Selv om våre sangferdigheter ikke alltid er helt på topp, så er viljen til stede.

Vi deltar også med sang under den danske minnehøytid på Kristiansand kirkegård den 9. mai hvert år. I den forbindelse er det mulig at vi i 2010 får besøk av det danske Sloopkoret fra Ebeltoft Marineforening som da vil synge sammen med oss under minnehøytidelighetene på kirkegården og muligens være våre gjester etterpå som en gjenytelse for mottagelsen vi fikk da vårt kor besøkte Ebeltoft i 2008.”

I tillegg til dette feirer Shantykoret 20 års jubileum i 2010. Vi vil derfor lage en liten ramme rundt jubileet ved en passende anledning og søker derfor om en litt høyere stønad for 2010. Midlene vil bli brukt til å utvide korets kompetanse og knytte bånd til andre shantykor.”

Virksomheten i CSF`s Skipshistoriske Forum

På medlemsmøtet 6. januar 2010 holdt Skipshistorisk Forum en fyldig orientering om sin virksomhet. Vel 2 år etter oppstart ser det ut til at arbeidet er i godt gjenge. Organisasjonen fungerer og arbeidsgruppene har kvalifiserte ledere. Enkelte av gruppene er kommet lengre enn andre. Det ble spesielt pekt på at innrapporteringen av data om sjøfolk og registrering av disse ikke er tilfredsstillende. Foreningens medlemmer ble anmodet om å bidra i så måte. Likeledes sa lederen Svein Osaland at de ønsker å få med seg flere som kan finne frem på en datamaskin. Internopplæringen og samarbeidet med Lillesand Sjømannsforening har brakt arbeidet opp på et nivå som lover godt. Men som lederen sa, vi kan holde på til lang ut over vår tid, hvis vi i det hele tatt noen gang skal kunne si at vi er ferdige. Det er oppmuntrende at tilsvarende historisk arbeid har bredt seg langs kysten. Det ble delt ut en oversikt over data-lenker til disse både i inn- og utland.

Rapport til Årsmeldingen fra CFS`s bridgeklubb

Rapporten fra lederen Inger Berit Hageland refereres i sin helhet:

2009-sesongen for oss bridgeentusiaster har vært fabelaktig. Nesten fullt oppmøte annenhver onsdag til Howellturneringen fra kl 1800 til 2130. Kvelden starter med plasseringsresultater fra foregående spillekveld, og paret som da tok 1. plassen blir overrakt en populær oppmerksomhet. Etter halvveis i kveldens turnering, koser vi oss kaffe og kaker. Praten går livlig og det sosiale aspektet er helt på topp.

Bridgeklubben har to kvelder i året som markeres spesielt, en kveld i mai og en i desember. Da starter vi kl 1700 med kortspilling, og kl 2000 er det middag dessert og god drikke. Mange fine ord blir sagt, og de fleste er frempå med en god historie. Også mye sang og trekkspillmusikk. Dette er kvelder som vi alle i ”bridgefamilien” setter utrolig stor pris på.

Vi har også gjennomført en absolutt vellykket Danmarkstur til Dronninglund onsdag 23. til torsdag 24 september. To ”utenlandsturneringer” ble spilt, og alle koste seg fortreffelig.

Pr dags dato er vi 22 medlemmer i bridgeklubben, nykommere ønskes velkommen, ta gjerne kontakt.

Per Kjell Kristiansen
Sekretær

ÅRSBERETNING 2008

Året 2008 var preget av jevnt og solid arbeid og virksomhet i foreningen. Årets første styremøte 9. januar behandlet bl.a. saker som kommer til å kreve tid og arbeid i resten av året og enda lengre. Det gjelder foreningens jubileumsskrift og sjømannsmonumentet, samt den fremtidige representasjon i ledelsen av Sørlandets Seilende Skoleskipsinstitusjon. De to førstnevnte vil bli kommentert senere i beretningen. Hva angår sistnevnte, har CSF tidligere hatt fast representasjon i stiftelsens styre. I tilknytning til en reorganisering av skolens ledelse, har det vært drøftet og blitt enighet om, at det er mer hensiktsmessig at vår representant inngår i stiftelsens valgstyre.

Generalforsamlingen i 2008 behandlet i tillegg til de faste poster følgende saker:
- godkjennelse av styrets innstilling om utmeldelse av Sjømannsforeningenes Landsforbund.
- godkjennelse av sluttført prosjekt Restaurering av Kokkeskole / opparbeiding av parkeringsareal.
- godkjennelse av de justerte fondsbestemmelser for Capt. Carl Hansens Legat.
- opprettholdelse av satser for støtte til Shantykoret og Bridgeklubben.
- godkjennelse av styrets innstilling om regler for prioritering av påmeldinger til foreningens fester, turer og andre   tilsvarende arrangementer.

Valgkomiteens innstilling ble behandlet i henhold til foreningens lover og vedtatt med akklamasjon. Følgende styre har fungert i valgperioden:

Styreformann: Sjøkaptein / adm.dir. Finn M. Karlsen
Viseformann : Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sjøkaptein Sverre J. Rottem
Styremedlem: Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen
Styremedlem: Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud

Avdelingssjef Jan Marius Olsen har vært foreningens kasserer.

Ved sin tiltredelse uttalte vår nye styreformann at han ville videreføre foreningens virksomhet i det samme gode spor som sine forgjengere. Han presiserte at han anser styret å være et kollegium, og hans arbeidsform ville følgelig bli preget av dette syn. Videre at den omfattende virksomheten i foreningen krever at vi deler på arbeidsoppgavene. Alle må være med å dra lasset sammen med spesialkomiteene for å bidra til å oppnå det gode resultat som foreningen står for.

Pr 31. desember 2008 var foreningens medlemstall 214, det samme som ved forrige årsskifte. 10 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av året, 5 medlemmer ble strøket eller meldte seg ut og 5 kastet anker.

På førjulsfesten ble tre av foreningens medlemmer overrakt CSF`s crest for sin betydningsfulle og mangeårige innsats for foreningen. Trygve Langfeldt for sitt særdeles underholdene virke som fast toastmaster. Øyvind Grimslid for sin energiske innsats som viseformann og Per Kjell Kristiansen som allsidig anvendt styremedlem, viseformann og sekretær i til sammen 13 år.

I løpet av året er avholdt 13 styremøter, 70 saker er behandlet hvorav følgende bør nevnes:

- Utarbeidelse av jubileumsskriftet er behandlet på fem styremøter samt tre separate møter med forfatterne Ove Sten Olsen og Helge Svein Halvorsen. Arbeidet følger fremdriftsplanen.

- Monumentprosjektet er i tillegg til flere møter med kommunen, behandlet på syv styremøter. Prosjektet er av kulturetaten kostnadsregnet til 2, 2 mill kr hvorav 1.1 mill er forutsatt bevilget over kommunens 4-års budsjett. Under budsjettbehandlingen av 2009 budsjettet, reduserte kommunestyret forslaget med kr 100.000.- pr år i forhold til budsjettplanen. Det innebærer at første fase konkurransen må begrenses noe. På møte i prosjektkomiteen 22 januar i år, ble det enighet om at CSF ikke forplikter noe av sin andel av kostnadene før det foreligger et vinnerutkast som vi kan akseptere. Vi forplikter heller ikke de budsjetterte sponsorbidrag som vi har lovet å gjøre en innsats for å tilføre prosjektet. Vi fikk også en forsikring om at den av kommunestyret foretatte reduksjon av budsjettforslaget ikke måtte forstås som manglende interesse for prosjektet. Tvert imot mente parksjefen at kommunens politiske og administrative ledelse støttet vårt prosjekt fullt ut.

- Foreningens økonomi er fremdeles meget god. Men avviklingen av aksjefondene har selvsagt redusert årets inntekter i betydelig grad. Som det vil fremgå av regnskapet, har dette vært tatt hensyn til.

- Den internasjonale finanskrisen har vært drøftet på flere møter i løpet av høsten 2008. For å sikre foreningens bankinnskudd er kapitalen spredt på flere banker slik at Statens banksikringsfond garanterer for våre innskudd dersom norske banker skulle få problemer med å dekke sine forpliktelser. Kasserer i denne forbindelse også saumfart banksektoren på Sørlandet for å oppnå en optimal renteavtale for våre innskudd.

- Styret har besluttet å sette av kr 125.000.- pr år i perioden 2009 – 2012 i et ”jubileumsfond” for å dekke de ekstrautgifter som påløper i forbindelse med 150-års jubileet, bl.a. til sjømannsmonument og jubileumsskrift.

- Det er utarbeidet et detaljert organisasjonskart over foreningens mangesidige virksomhet med tilpasset ansvars- og oppgavefordeling for tillitsvalgte til styret og samt til spesialkomiteene.

Andre virksomheter:

Situasjonen i Sameiet er tilfredsstillende uten de store uoverensstemmelser. En par saker som daterer seg tilbake til gjennomføringen av seksjoneringen, og som ble oppdaget først i 2008, er at kraftforbruket i "kokkeskolen" har vært koblet til måleren for Sameiet. Dette har medført et for høyt forbruk for Sameiet. Feilen er nå rettet opp, og Sameiet vil bli refundert "overforbruket". I tillegg har Kommunen belastet Sameiet med eiendomskatt også for Sjømannsforeningens eiendom i bakgården som ble skilt ut på eget bruksnummer i forbindelse med seksjoneringen. Denne saken har ført til at sameiet har betalt ca. 10% for høy eiendomskatt. Sameiet og kommunen er i kontakt for å rette på forholdet.

Shantykoret har underholdt medlemmene på turer og fester samt på institusjoner for eldre og annen samfunnsgavnlig virksomhet, i alt 14 konserter. Etter invitasjon av viseborgermesteren i Sør- Djurs kommune på Jylland, ble i september avlagt besøk i Ebeltoft hvor Marineforeningens Sluppekor var vertskap. Under oppholdet ble avholdt en rekke sangopptredener i byen samt på Fregattmuseet og i Marineforeningen.

Bridgeklubben har fortsatt sin populære virksomhet i 2008. Klubben har i løpet av året arrangert 19 turneringer og 2 dagsturer med turnering og sosialt samvær om bord i den nye Hirtshalsfergen.

Arbeidet i Skipshistorisk forum fortsetter med konsultasjon som nødvendig av Lillesand Sjømannsforening. I en møterapport skriver Svein Osaland ”at det ikke er tvil om at det er et tidkrevende arbeid vi har påtatt oss”. Videre ” hittil har arbeidet i gruppene gått "tregt”og at ”vi må glede oss over de små fremskritt”. Det har i den første tiden vært arbeidet mest med registrering av rederier og skip, men registrering av sjøfolk er påbegynt.

Arbeidsmøtene i gruppene foregår hver tirsdag. Foreningen har i 2008 bekostet opplegg av Internet-tilkopling i Kokkeskolen, hvor peisestua brukes til arbeidsrom for gruppearbeidet. Til større arbeidsmøter er tildelt månedlig bruk av møtesalen. For det videre arbeid er søkt om midler bl.a. til anskaffelse av fagbøker og digitalt fotoutstyr for avfotografering av arkivalia på Statsarkivet. For tildeling vises til budsjett for 2009. Styret regner med at progresjonen i arbeidet vil øke etter hvert som erfaring høstes.

I tillegg til egne krefter har en rekke interessante kåsører og foredragsholdere gjestet vår forening i løpet av året. I fleng nevnes:

Erling Hansen med beretningen om en seilas fra Aten til Høllen i Søgne, Hilmar Dale om skipskatastrofen da passasjerskipene Andrea Doria og Stockholm kolliderte, Herbert Francke om Internasjonal skip- og havnesikring (ISPS), Gunnar Eikeli om Porto Franco, Leif Bjørn Brestrup om skoleskipet Sørlandet, Sten E. Haartveit om Kristiansand havn,Per Olaf Refsdalen om domstolene, Bjarne Ugland om Tall Ships Race 2010, Ernst Aukland om Kilden, Jan Erik Taraldsen om Kristiansands Dampskipsselskap, Helge Grobek om rekruttering til maritim næring, Endre Vrånes om krigsårene på Smørvarden, Jan Marius Olsen om ansvars- og arbeidsoppgaver i CSF.

Årets langtur gikk til Berlin med Birkeland turbusser og fergeforbindelsen Oslo – Kiel. De nye Colorline fergene har cruise-standard, og er en fornøyelse å reise med. Vi fikk en interessant omvisning på bro og i maskinrom underveis. Bussturen Kiel – Berlin er i lengste laget å ta i et jafs. Men med sjåfør av Ole Røynås standard, føyk tiden ledsaget av utrolig gode historier og passelig tid mellom nødvendige stopp. Vår norske guide i Berlin var første klasses. Han viste oss konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, Olympiastadion som for øvrig gir glimrende overblikk over storbyen og ellers under bussrunde i hovedstaden en historisk kavalkade fra krigen og frem til vår tid. Båttur på elven Spree med lunch om bord var en fin opplevelse. Bare synd at den tyske guide ikke holdt mål. I alt 67 medlemmer og ledsagere deltok på turen.

Den planlagte week-end tur i oktober ble kansellert av budsjettmessige grunner. I stedet ble det arrangert høstfest med skipskost i foreningslokalene for 78 deltagere.

Følgende større arrangementer har vært gjennomført i 2008:
Torskeaften, 70 deltakere, kun medlemmer
Vårfest, 70 deltakere, m/ledsagere
Berlintur, 67 deltakere, m/ledsagere
Havets festbord, 77 deltakere, m/ledsagere
Høstfest, 78 deltakere, m/ledsagere
Førjulsfest, 85 deltakere, m/ledsagere

Medlemmene anbefales å ta en titt på foreningens hjemmeside. Husk å være nøyaktig med stavingen av domene. www.christianssands-sjomandsforening.no

På hjemmesiden fines en lang rekke opplysninger bl.a. oppdatert møtekalender og liste over de nærmeste foredrag. Webmaster Øyvind Grimslid besvarer spørsmål angående hjemmesiden.

Per Kjell Kristiansen
Sekretær

ÅRSBERETNING 2007

Knut Malvig som hadde vært foreningens formann siden 2005, rakk å gjennomføre fjorårets første styremøte den 8. januar. Møtet var i sin helhet viet den endelige klargjøring av dokumentasjon til generalforsamlingen. Han annonserte også det neste styremøtet mandag 22. januar, da en rekke andre viktige saker skulle behandles. Sent søndag kveld 21. januar døde Knut.

Viseformmann Øyvind Grimslid innledet styremøtet den 22. med å si at det var en tung dag for oss alle, og for ham spesielt å ta over ledelsen av et styremøte som Knut hadde innkalt til og skulle tatt hånd om. Knuts plutselige død sent kvelden før, kom så uventet. Øyvind regnet med at vi etter hvert måtte ta stilling til nødvendige tiltak i den forbindelse, men at vi fikk ta en ting av gangen.

Foreningen var skjøttet på beste måte i Knuts formannstid, og viseformannen ledet foreningsarbeidet videre uten problemer. Også generalforsamlingen ble avviklet som planlagt fire uker senere den 21 februar. Sverre Rottem ble da valgt til ny formann og Leif Wallerud til nytt styremedlem. Styret har følgelig i 2007 bestått av:

- Formann sjøkaptein Sverre J. Rottem
- Viseformann sjøkaptein Øyvind Grimslid
- Styremedlem flaggkommandør Per Kjell Kristiansen
- Styremedlem sjøkaptein Arnt K. Lindland
- Styremedlem sjøkaptein Leif E. Wallerud

Avdelingssjef Jan Marius Olsen er foreningens kasserer

Medlemstallet pr 31.12.07 var 214 mot 224 ved forrige årsskifte. 5 nye medlemmer ble innmeldt i 2007 og 4 ble utmeldt eller strøket. 11 medlemmer kastet anker.

På styremøtet 18.12.06 var det blitt vedtatt å overrekke tidligere mangeårig kasserer Yngvar Pettersen en flaske cognac som påskjønnelse for 50 års medlemskap. Denne markering fant sted på årets torskeaften da viseformannen med velvalgte ord overrakte gaven.

I alt er det holdt 13 styremøter og 78 saker er behandlet. Følgende saker kan nevnes:

- Hobbyhuset (tidligere Kokkeskolen) ferdigstilt innenfor tildelt ramme.
- Historiearbeidet med registrering av sjøfolk påbegynt. Odd Søfting leder arbeidet.
- Ny bildekanon anskaffet.
- Dugnad på rydding av krypkjeller under inngang A samt tilfluktsrom og kokkeskole.
- Øyvind Olsen delegat til årsmøtet i Sjømannsforeningenes Landsforbund (SLF).
- Capt. Carl Hansens legat er strøket fra de offentlige registre og videreført i CSFs
  regnskaper.
- Engasjere redaktør til å utarbeide foreningens jubileumsskrift til 150 års jubileet i 2012.
- Sigrid Rike ble på styremøte 14.11.07 ansatt som ny husmor
- Sjøfartsmonumentet
- Evaluering av medlemskapet i SLF

Det ble holdt 13 medlemsmøter inkludert generalforsamling. Gjennomsnittlig antall deltagere pr møte: 35, max 50, min 26. Styret har funnet det hensiktsmessig å legge ut fremmøteprotokoll i garderoben.

Følgende foredragsholdere og emner ble presentert for medlemmene:

- May Britt Ohman Nielsen fra UiA: Karantenestasjonen for skip på Odderøya.
- Tor Helle fra firma Økonomihus: Energihus.
- Adjunkt Sturla Ertzeid: Reise i Ny Hellesund.
- Odd Søfting: CSF`s historiegruppe.
- Gunnar Eikeli fra veteranskipsverftet på Bredalsholmen: Kaperfarten på Sørlandskysten.
- Øyvind Grimslid viste fotografier fra Københavnturen.
- Geir Olsen fra Sørlandets maritime videregående skole i Kongshavn: Skolens innhold og
  virksomhet.
- Formann i Mandal sjømannsforening Nils R. Christensen: Historien om det finske
  dampskipet Savonma`s forlis vest for Songvår fyr.
- Harald Arntsen fra Siem off-shore: Utviklingen innen off-shore virksomheten.
- Bernt Utne: Maktpolitikk. Utviklingen i USA og Russland og innvirkningen på Europa og
  Norge.
- Arnt K. Lindland: Ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin`s havari.

Øvrige arrangementer:

- Torskeaften
- Vårfest m/ ledsager
- Tradisjonelt 17. mai arrangement. Taler Svein Osaland
- Orienteringsmøte om Københavnturen
- Københavntur 13 – 18 juni
- Havets festbord m/ ledsager
- Skipskost m/ ledsager
- Besøk ved Christianssands bryggeri
- Førjulsfest m/ ledsager

Salongen har vært åpen på tirsdager og fredager med servering av kaffe og snitter. På medlemsmøtet 7. februar ble bekjentgjort at 1. trinn i hobbyhuset er tigjengelig for medlemmene. Nøkkel lånes ut av Eva Henriksen. Andre halvdel av hobbyhuset er nyrenovert og innredet som peisestue. Peisestua ble åpnet i tilknytning til styrets middag for æresmedlemmene 4. desember. Bruksmønster for medlemmene vil bli fastlagt og kunngjort. Et omfattende dugnadsarbeid er utført av Karly Hansen, Olav Pedersen, Martin Johansen og Ludvig Larsen. Møblene er gave fra Erling Hansen og peisovnen fra Per Kjell Kristiansen.

Status fondsinvesteringer.

21. november 2007 var CSFs fondsinvesteringer for andre gang i løpet av 2007 kommet til nivået for styrets pålagte ”stop loss” på minus 200.000.- . Påfølgende dag 22. november ble investeringen i fonds avviklet og midlene overført til foreningens konto i Spareskillingsbanken. Det raske fall på børsen resulterte i et tap på kr 272.ooo.- .

Over en 4-årsperiode har fondsinvesteringen – fratrukket tap – gitt en total avkastning på 15,59% tilsvarende kr 2.598.926.- . Det innebærer en meravkastning på kr 2.040.000.- sammenlignet med renter av bankinnskudd.

Shantykoret og Bridgeklubben har opprettholdt virksomheten på normalt nivå. Samtlige arrangementer i foreningens regi har meget god tilslutning.

Kristiansand, den 24. januar 2008

Per Kjell Kristiansen
Sekretær

ÅRSBERETNING 2006

Nok en gang kan styret i Christianssands Sjømandsforening gi innberetning til Generalforsamlingen om et vellykket og aktivt år.

Økonomien er meget solid, medlemstallet er stabilt. Det betyr at tilveksten oppveier frafallet av medlemmer. Møtedeltagelsen og deltagelsen på fester og turer øker i den grad at utvidelsen av lokalene for fire år siden - hvis mulig, gjerne kunne ha vært større.

I 2006 er avholdt tolv ordinære styremøter, et telefonmøte og to møter med deler av styret og kommunens ledelse. Antall medlemsmøter har vært 15 inkludert generalforsamlingen, og gjennomsnittlig fremmøte var 31. I løpet av året har 13 meldt seg inn i foreningen, 11 er døde, sluttet eller er blitt strøket. Medlemstallet er pr 31. desember 224.

Programkomiteen har i løpet av året sørget for en rekke interessante foredrag og kåserier hvorav nevnes:

o Direktør ved Vest-Agder fylkesmuseum Jan Henrik Munksgaard som snakket om flagg i historisk perspektiv.

o Tidligere kulturdirektør Edvard Brøvig: Om menn fra Agder-regionen som var med og bygget landet.

o Sivilingeniør Tor Wiese Hansen fra Gassforum: Energisituasjonen i Norge med særlig vekt på gassproduksjonen og fremtidig anvendelse av naturgass på Sørlandet.

o Sivilingeniør Johan W. Beek fra Tentech, et selskap i Aker Maritim gruppen: Om konstruksjon og bygging av de såkalte turret-skip som brukes til leteboring og til produksjonsplattform for olje.

o Sjøkaptein Anker Ruthjersen fra OSM Ship Management AS: Shipmanagement, vår tids rederivirksomhet.

o Eberhardt Oder og Friedrich Grell: Bygging av u-båter ved Deutsche Howaldswerke i Kiel og utprøving fra basen i Marvika

o Kommandørkaptein Bernt Utne: Situasjonen i Midtøsten. Utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge.

o Adjunkt Jostein Andreassen: Dramatikk i Nordsjøen under vinterstormene i 1936-37.

o Ingeniør Bjarne Larsen: Omvisning og orientering om avansert riggproduksjon hos Aker Kverner MH på Dvergsnes.

o Sivilingeniør Trygve Hansen: Elkems forskningsresultater og planer om produksjon av microsilisia som råstoff til solcelleproduksjon på Fiskåtangen..

o Leder av Sevan Maritime i Arendal Kåre Syvertsen: En nyvinning innen produksjon av plattformer, den flytende, sylinderformede bore- og produksjonsplattformen Sevan.

Av øvrige arrangementer nevnes i fleng de tradisjonelle:

• 20. januar, torskeaften.
• 20. april, vårfest m/ledsagere.
• 17. mai, åpent hus i foreningslokalene og derpå følgende minnestund ved minebøssen i Gravane. Bekransning og    tale av Sjøkaptein Øyvind Olsen. Sang av Shantykoret.
• 14 - 20. juni, medlemstur m/ledsagere til York, vikingbyen Jorvik i Yorkshire.
• 20. september, havets festbord m/ledsagere i foreningslokalene.
• 24. november, førjulsfest m/ledsagere.

Av styremøteprotokollen fremgår at det skjer noe hele tiden i Christianssands Sjømandsforening. I januar ble medlemmer fordelt på oppdraget å produsere en hjemmeside for foreningen. Arbeidet er av forskjellige grunner blitt noe forsinket. I høst har vårt medlem tidligere ordfører Paul Otto Johnsen lovet å bidra med sine fagkunnskaper som tidligere journalist og redaktør.

I januar bestemte styret seg for å sende en henvendelse til Kristiansand kommune og foreslå en dugnad for å reise et verdig minnesmerke over de tusener av sjøfolk som har bemannet skip og bidratt til oppbyggingen av en skipsfartsnæring som har vært avgjørende for byens eksistens og vekst gjennom mer enn tre hundre år. Foreløpig er det holdt et møte med ordfører Jan Oddvar Skisland og rådmann Tor Sommerseth og et møte med kulturdirektør Dagny Anker Gevelt. Det er hittil kommet positive signaler fra kommunens representanter, og møtevirksomheten vil fortsette på nyåret. Paul Otto Johnsen vil også i denne sak bistå foreningen med å påvirke tentative bidragsytere.

I februar vedtok Generalforsamlingen 2006 å bevilge penger til å opparbeide parkeringsplass i gården og foreta en oppgradering av Kokkeskolen. Arbeidene med parkeringsplass ble utført av entreprenørfirma Kartevoll. Mye av arbeidet med kokkeskolen er utført av en iherdig dugnadsgjeng ledet av Karly Hansen og like iherdige innleide polske murere.

I mars ble installert røykvarslingsanlegg i foreningslokalene. Anlegget er koplet opp mot vekterselskapet G4S.

I mars ble godtgjørelsen til kassereren justert opp med kr 5000.- slik at den årlige godtgjørelse nå er kr. 25.000.-. Jan Marius Olsen utfører et omfattende regnskaps- og budsjettarbeid for foreningens styre. som etter seksjoneringen forvalter betydelige økonomiske verdier. Han har selv tatt initiativet til - som supplement til årsregnskapet, å utarbeide tertiale økonomioversikter. Disse er et meget nyttig verktøy for å holde kontroll med og styring av pengeforbruket.

Lillesand Sjømannsforening inviterte i september til et samarbeid om innsamling av opplysninger om Sørlandets maritime historie. CSFs styreoppnevnte representant Odd Søfting, deltok i et par innledende møter om prosjektet. Tilbakemeldingene til styret indikerte at oppgaven var svært løst definert, men at omfanget utvilsomt ville bli anselig. Det ville dessuten kreve mye tid og arbeid, og derfor bli kostbart. Styret tvilte på at noen av medlemmene ville binde seg opp til et såpass stort frivillig arbeid, og kunne derfor ikke forplikte foreningen. Tidligere tanker om en begrenset innsats for på fritt grunnlag å nedtegne byens og distriktets sjøfartshistorie, står ved lag. Dette arbeid har Odd Søfting påtatt seg å koordinere, og han har sendt brev til medlemmene om prosjektet. Tilbudet om å overta et dataprogram som Lillesand Sjømannsforening har benyttet til et tilsvarende prosjekt, vil bli vurdert når arbeidsomfanget og nytten av et slikt program er blitt avklart.

De seneste par år har søknadene om medlemskap i vår forening øket merkbart, og det er for så vidt vel og bra. Men vi må unngå at medlemstilsiget fører til at de nylig utvidede foreningslokalene allerede føles overbefolket. Medlemmer med årelang ansiennitet i foreningen har klaget over at forningens turer og i særlig grad selskaper, nærmest er fulltegnet før de slipper til på telefonen for å tegne seg på. Følgende tiltak vil bli gjennomført for om mulig å dempe på uheldige følger av medlemskapsøkingen:
" Fremmøteprotokoll til medlemsmøtene vil bli lagt ut i garderoben for å få oversikt over hvem som også er interessert i vår seriøse del av foreningsvirksomheten.
" Opplysning om påmelding til selskaper og andre arrangementer vil bli gitt på medlemsmøtet i umiddelbar forkant av den annonserte påmeldingsperiode.
" Ved venteliste må medlemmer med mindre enn 12 måneders ansiennitet vike plassen for eldre medlemmer på ventelisten.

Shantykoret Ruststrupene kostet for første gang på seg en utenlandstur med ledsagere. Week-end tur med buss og ferge på besøk til to shantykor i Kiel. Det var en ny og positiv erfaring, og Shantykoret regner med å gjengjelde gjestfriheten når det kan passes inn for våre vertskap der nede. Fredagen sang koret sammen med et kor som bestod av loser fra Kielerkanalen og lørdag besøkte koret et kor med folk fra forskjellige maritime yrker i forstaden Reissdorf. Før avgang søndag var det sang på Kiels sjøfartsmuseum som holdt søndagsåpent for anledningen. Ellers har koret som vanlig besøkt en del av byens hjem for eldre, og medlemmene i Shantykoret ser gjerne at foreningsmedlemmer med nær familie på eldrehjem, som ønsker Shantybesøk, sier ifra. Koret stiller opp med sang med unntak av helgene. Ellers har koret sunget på foreningens egne arrangementer og turer og var faktisk på Lista etter anmodning av Vest-Agder fylkeskommune og deltok med sang ved åpningen av Lister Museet.

Fra bridgeklubben har Inger Berit Hageland skrevet følgende årsrapport: 2006-sesongen starter for oss bridgeentusiaster i januar. Vi spiller Howell- turnering annen hver onsdag kveld fra kl 18.00 til ca. kl 21.30. Kvelden åpnes med plasseringsresultater fra forrige spillekveld, og det paret som tok 1. plassen blir overrakt hver sin tur/retur billett til Hirtshals. Etter 4. spillerunde koser vi oss med kaffe og kaker. Da går praten livlig rundt bordene, et eksempel på at det sosiale aspektet også er viktig. Bridgeklubben har to kvelder i året som vi markerer spesielt. En kveld i mai og en i november spiller vi fra kl 1700 til 2000. Deretter er det middag med tilbehør samt mange fine taler, og de fleste er frampå med en god historie. Dette er kvelder som det blir satt utrolig pris på. I november hadde vi også en vellykket tur til Danmark. 13 bridgevenner reiste, og kortene ble jo selvfølgelig flittig brukt på hele turen.

Pr dags dato er vi 17 "faste" spillere, og 4 som møter opp av og til. Vi kunne ønske oss litt nyrekruttering i klubben, så er der noen i sjømannsforeningen som spiller bridge, så er det bare å ta kontakt med Inger Berit Hageland. Dere er hjertelig velkommen.

Sverre Rottem og Finn M. Karlsen var delegater til Sjømannsforeningenes Landsforbunds årsmøte som ble holdt i Horten Sjømannsforenings lokaler 29. august 2006. Det var første gang det møtte delegater fra CSF etter gjeninnmeldelsen i Forbundet.

Sjømannsforbundets Landsforbund har invitert tilsluttede og øvrige frittstående sjømannsforeninger til å delta med finansieringen av et bokprosjekt benevnt Maritime kvinner. Prosjektets kostnadsoverslag er på vel 1.6 mill kr. Styret i CSF har ansett prosjektet å være for risikabelt å støtte etter som Landsforbundet ikke har greid å få løfte om tilskudd fra offentlige kilder. Dermed vil et beløp på størrelse med kostnadsoverslaget pluss eventuelle overskridelser kunne bli å belaste foreningene. SLF er derfor meddelt vi ikke ønsker å støtte prosjektet økonomisk. CSF har dessuten gjort Forbundet oppmerksom på at foreningen har begynt å arbeide med et prosjekt for å reise et minnesmerke over sjøfolk og sjøfart som planlegges avduket ved foreningens 150 års jubileum i 2012.

Christianssands Sjømandsforenings styre har i 2006 bestått av:

Formann: Kommandørkaptein Knut M. Malvig
Viseformann: Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Styremedlem: Sjøkaptein Sverre J. Rottem
Sekretær: Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen

Avdelingssjef Jan Marius Olsen er foreningens kasserer.

Per Kjell Kristiansen
Sekretær

ÅRSBERETNING 2005

Året 2005 har vært nok et vellykket og aktivt år for Christianssands Sjømandsforening.

Foreningslokalene fungerer bra og samarbeidet med de øvrige i sameiet byr ikke på store problemer når en ser bort i fra et enkeltstående tilfelle. Mer om dette siden.

Styret har i alt hatt 17 møter og saksantallet er totalt 49, hvorav enkelte har vært både arbeids- og tidkrevende. Antall medlemsmøter inklusive generalforsamlingen har vært 14, og totalt fremmøte 411. Dvs et gjennomsnitt på 29, det samme som i fjor. I løpet av året har 17 nye medlemmer meldt seg inn i foreningen, 7 er døde og 5 er blitt utmeldt eller strøket. Det betyr en netto tilgang på 5 medlemmer. Medlemstallet er ved årsskiftet på 222.

Programkomiteen har i 2005 sørget for populære og interessante kåserier hvorav nevnes:

Ivan Korotja, historien om en russisk krigsfange.

DFDS Seaways`s forskjellige tilbud.

Skipsmeglerfirmaet OK shipping,

S.O. Stray & Co's rederi.

Rederiet Viking Supply Ships.A/S

Lillesand Sjømannsforenings historie.

Evas rekognoseringstur til York og omegn, reisemålet i 2006. Kristiansand Sanitetsforening.

Rederiet DFDS Tor Line`s virksomhet.

Kystverkets virksomhet og historie.

Historien om norske sjøfolk som satt i Prisonen. Dampbageriet i Bryggebakken.

Øvrige arrangementer i 2005 har vært: Torskeaften. Vårfest. Tradisjonelt 17. mai arrangement hvor Finn M. Karlsen holdt talen ved minebøssen i Gravane. Week-end tur til Gøteborg. Havets festbord i foreningslokalene. Førjulsfest. Alle arrangementer hadde meget god oppslutning. Den foretatte utvidelse og standardheving av foreningslokalene har absolutt vist seg påkrevd og populær. Fest- og arrangementskomitéen har ved de forskjellige arrangementer, utført et fremragende arbeid til medlemmenes beste. Det er blitt tradisjon at styret inviterer æresmedlemmer, arrangementskomité og varamenn til styret på en god middag ved sesong slutt medio juni og årsslutt medio desember.

Bridgeklubben og Shantykoret har vært aktive i sin virksomhet og til glede for medlemmene. Shantykoret representerer også foreningen utad på en fortreffelig måte. Av arrangementer i tillegg til sang på eldresentre og lignende institusjoner, nevnes sommerunderholdning i Lillesand sammen med Hermanos, og sang ved overlevering og dåp av ny redningskrysser til NSSR.

Ny husmor - Kirsti Ålefjær - er ansatt, etter at Grete Storbukås sluttet på forsommeren. Instruksen for utleie av foreningslokalene er revidert. Ny instruks for husmor er utarbeidet og godkjent av styret. Formann i arrangementkomiteen Arne Thorbjørnsen er gitt utvidede fullmakter og oppgaver mht valg av meny, musikk med mer under arrangementer i foreningslokalene. Gulvene i festsal og garderobe ble i løpet av sommeren pusset og lakkert. Kaffemøtene på tirsdager og fredager har vært meget godt besøkt.

På generalforsamlingen 16. februar 2005 påpekte Hilmar Dale i tilknytning til fremleggelsen av regnskapet for 2004, at overføringen av overskuddet fra kaptein Carl Hansens legat til foreningens driftskonto, ikke kunne sis å være i samsvar med legatets statutter. Han foreslo at styret fremmet forslag om en anvendelse av overskuddet som var i samsvar med kaptein Carl Hansens grunntanke og bærende idé for legatet. Forslaget fikk tilslutning blant medlemmene. Etter styrebehandling den 16. mars ble medlemsmøtet samme dag underrettet om at overskuddet for fremtiden ville bli tillagt legatet. En ordning med begravelsesbidrag for avdøde medlemmer stort kr 2000.-, ville heretter bli dekket av kaptein Carl Hansens legat. Kasserer har i samsvar hermed utarbeidet mer eksakte retningslinjer / statutter for forvaltning av kaptein Carl Hansens legat. Alle i foreningen anmodes om å hjelpe til med å få ordningen til å virke ved å si fra til styret, hvis de får kjennskap til at et av våre medlemmer har kastet anker.

Kasserer Jan Marius Olsen fikk på generalforsamlingen honnør for sitt nye regnskapsopplegg. Etter hvert er tallene blitt ganske store og transaksjonene blitt såpass mange, at et databasert regnskap letter så vel kasserers arbeid som styrets og medlemmenes ansvar for kontroll med og innsikt i regnskapet.

Finanskomiteen bestående av Sverre J. Rottem og Arnt K. Lindland, høstet applaus for de betydelige gevinster som var oppnådd ved deres fordelaktige disponering av foreningens fondsmidler. I 2005 er resultatet tilsvarende.

Generalforsamlingen vedtok også de av kassereren utarbeidede og av styret godkjente nye fondsbestemmelser. Videre ble vedtatt restaurering av Kokkeskolen basert dels ved dugnad samt opparbeiding av plenen til parkeringsareal. Etter at Kristiansand kommune hadde gitt grønt lys til å sette i gang arbeidet, forårsaket en av sameiets beboere at kommunen skiftet menig. Hun sendte på egen hånd skriv til kommunen som inneholdt feil opplysninger bl.a. om CSF`s rettigheter hva angår benyttelse av kjøreporten. Dette forsinket prosjektet slik at arbeidene tidligst kunne igangsettes på nyåret 2006, jf. forslag som fremmes for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble av valgkomiteen gjort oppmerksom på at Kristiansand handelskammer er nedlagt, og følgelig opphører CSF`s representasjon i handelskammeret. Valgkomiteens oppdrag vedrørende valg av representant hertil, utgår i fremtiden.

På Sjømannsforeningenes Landsforbunds årsmøte i mai møtte etter invitasjon Karly Hansen og Per Kjell Kristiansen som observatører fra CSF. På styremøte 8. juni og medlemsmøte 7. september ble rapport og anbefaling fra observatørene gjennomgått og spørsmålet om gjeninnmelding i Sjømannsforeningenes Landsforbund (SLF) drøftet. Det var gjennomgående stemning for gjeninnmeldelse. I styremøte 5. oktober ble med henvisning til styremøtebehandlingen i juni samt medlemsmøtet i september, besluttet å foreslå for generalforsamlingen i 2006 at Christianssands Sjømandsforening gjeninnmeldes i Sjømannsforeningenes Landsforbund.

Etter Karly Kr. Hansens uttalte ønske om å bli avløst som formann, innstilte valgkomiteen kommandørkaptein Knut M. Malvig. Han ble i likhet med resten av det nye styret valgt med akklamasjon. Det øvrige styre har i 2005 bestått av:
Viseformann: Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Styremedlem: Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Styremedlem: Sjøkaptein Sverre J.Rottem
Sekretær : Flaggkommandør Per Kjell Kristiansen

Avdelingssjef Jan Marius Olsen er foreningens kasserer.

Søgne 06.01.06

Per Kjell Kristiansen
Sekretær