Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Foreningens æresmedlemmer;

 

Fra 1862 frem til dags dato:

 

Roald Amundsen
Brannmajor Carl Friis
Havnefogd Thomas Isefjær
Borgermester H. T. Knudtzon
Skipsmegler O. T. Olsen
Skipsreder O. A. T. Skjelbred
Havnefogd Joh. C. Tønnessen
Skipsreder Rudolf Hansen
Losoldermann Ole J. Olsen
Sjøkaptein Carl Hansen
Toldistriktsjef Gerhard von der Lippe
Skipsreder Herlof Andersen
Sjøkaptein Charles Rasmussen
Sjøkaptein Bjørgulf Tangen
Sjøfartsinspektør Hilmar Dale
Sjøkaptein Johannes Zopfi

Sjøkaptein Karstein Hallen
Orlogskaptein Georg W. Rosvold
Orlogskaptein Hjalmar Noraas
Sjøkaptein Karly Hansen
Havnedirektør Odd Salvesen
Sjøkaptein Odd Søfting
Sjøkaptein Sverre Johan Rottem
Sjøkaptein Leif-Erik Wallerud

Flaggkomandør Per Kjell Kristiansen
Avd.sjef Jan Marius Olsen
Sjøkaptein Øyvind Grimslid
Maskinsjef Trygve N. Langfeldt
Sjøkaptein Alf Kristensen
Sjøkaptein Olaf Pedersen

Sjøkaptein Bård Rasmussen

Som medlem i dag finner vi:

Dale

Søfting

Rottem

Wallerud

Kristiansen

Olsen

Langfeldt