Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Aktiviteter:

Medlemsmøter avholdes annen hver onsdag i henhold til årsprogrammet. Vanligvis med en foredragsholder, eventuelt med et forhåndsvarslet diskusjonstema.
Møtetid kl. 1900.

Hver tirsdag og fredag har vi en uformell samling for medlemmene til formiddagskaffe og noe å bite i. Synes å være ett populært tiltak hvor praten går. ( Kl. 1100 til 1230).

Nylig ble også "snekkerbua" tatt i bruk. Her kan medlemmer som måtte ha interesse/ferdigheter innen denne form for hobbyvirksomhet, utøve sin hobby. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Foreningen har også et Shantykor som velvillig stiller opp ved høytidlige og uhøytidlige anledninger.

Selskapligheter forekommer også.
Muligens er den årlige "Torskeaften", den mest prestisjefylte sammenkomsten. Dog kun for medlemmer og inviterte gjester. Ellers arrangerer foreningen sammenkomster av mer formel/ uformell karakter for medlemmene med ledsager, 2 - 3 ganger i løpet av året. Tiltaket synes å være meget populært.

Det arrangeres også vanligvis en tur hver år i foreningens regi.

17. mai er det åpent hus, etter barnetoget, i foreningens lokale for medlemmer med familiemedlemmer og bekjente. På denne dag har også foreningen, i tråd med tradisjoner, påtatt seg ansvaret for minnehøytidligheten ved bekransning av byens Sjøfartsmonument.

Informasjon om når ovenfor nevnte finner sted kan leses i årets programoversikt.