Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Tema og Foredragsholdere 2024

HØST 2024

7.august - Konsert : Gamle slagere og svisker - Johan Varen Ugland og June Baarøy Myhrstad.

VÅR 2024

10.januar - Thomas Granfeldt, direktør for forretningsutvikling:  Presentasjon av Pentagon og Seafront

7.februar - Alf StrandForedrag om kameraovervåkning, varsling og drone med flåteslipp i forbindelse med mann over bord på cruisebåter. Litt om sikkerhet på cruisebåter - se protokoll medl.møter for referat.

6.mars -  Presentasjon av Siem Offshore med hovedvekt på Subsea – konstruksjonsmarkedet» ved Andreas Hageli – Chartering Direktør.

3.april - Roar Isaksen - foredrag om Stathelle-skonnerten Elisif på langfart.

15.mai - Tur til Fagskolen i Grimstad - Maritim linje- se protokoll medl.møter for referat

Tema og Foredragsholdere 2023

HØST-2023

9.august - Blasaflåteseilas i Stillehavet. Kaptein Kari's refleksjoner 8 år etter v/ Kari Skaar Dahl.- Referat protokoll medlemsmøter.

23.august - Besøk på kanonmuseet v/ Arild Andersen

6.september  - Runding av Cape Horn ombord Statsraad Lehmkuhl v/ Ivar Gjertsen - Referat protokoll medlemsmøter.

4.oktober - Jonny Hansen fra Siem Offshore: Foredrag om forskningsskip. Miljø -kjerneprøver fra jorda. Posisjonen nå Alaska -Grønland. - Referat protokoll medlemsmøter

1.november - Sørlandsk skipsfart 1920 - 2020 v/ Odd Arild Abrahamsen (forfatter av boka med samme tittel)-Referat -protokoll medlemsmøter.

15.november - Kristiansand havn. Oppdatering og veien videre v/ Atle Johannessen - Havnedirektør.

VÅR-2023

11.januar - Film om borerigg Eirik Raude - referat i protokoll Medlemsmøter

1.februar - Presentasjon av OSM - bemanning og drift av skip- Konsernsjef Finn Amund Nordby-referat protokoll medlemsmøter.

8.mars - Hvor ble det av røyken? Litt om røykesykdom og nikotinavhengighet. - Lege Frode Gallefoss -referat protokoll medlemsmøter.

12.april - En historie om skoleskipet Sørlandet - fra ide til realisjon 1918-1939 ved Lene Lindebø

3.mai - Havind - det neste store eventyret for Krstiansand og Agder v/Øystein Bondevik -Techano Group A- referat protokoll medlemsmøter.

Tema og Foredragsholdere 2022

2.desember - Julefest med ledsagere.

16.november - Dag Nordbø - Kirkens Bymisjon - 20 år i Kristiansand. Referat: protokoll Medlemsmøter

2.november - Alf Haaland - Sertifiseringen av Hestmanden og besetningen. Referat: Protokoll Medlemsmøter

19.oktober - Skipskost

28.september - Arnfinn Torjussen - Gode historier fra min tid i Sjømannsmisjonen. -Referat: protokoll Medlemsmøter

31.august - Omvisning på Lofoten i Marvika. Referat :Protokoll Medlemsmøter.

17.august - Arnt Hansen - «Orientering om Agder Sjøheimevernavsnitt 1980 – 1990» Referat: protokoll Medlemsmøter.

4.mai - Havnedirektør Halvard Aglen - Kristiansand Havn - Nå og fremtid.

30.mars - Odd Terje Døvik - Om Returkraft- planer for karbonfangst-lagring/transport. Referat: Protokoll medlemsmøter.

2.mars - Fam. Mesel - Krigen i Kristiansand. Referat : Protokoll medlemsmøter

2.februar - Einar Øsleby - Sjøspeiderne i Vågsbygd. Referat : Protokoll medlemsmøter

5.januar - Fam. Mesel - Krigen i Kristiansand - AVLYST

2021 - Høst

17.november - Gro Eikeland - Hestmandens siste tokt mot nord.

3.november - Erik Mustad om Storbritannia og Brexit. - Referat:  protokoll medlemsmøter.