Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Tema og Foredragsholdere 2024

10.januar - Thomas Granfeldt, direktør for forretningsutvikling:  Presentasjon av Pentagon og Seafront

7.februar - Alf StrandForedrag om kameraovervåkning, varsling og drone med flåteslipp i forbindelse med mann over bord på cruisebåter. Litt om sikkerhet på cruisebåter.

6.mars -  Presentasjon av Siem Offshore med hovedvekt på Subsea – konstruksjonsmarkedet» ved Andreas Hageli – Chartering Direktør.

Tema og Foredragsholdere 2023

HØST-2023

9.august - Blasaflåteseilas i Stillehavet. Kaptein Kari's refleksjoner 8 år etter v/ Kari Skaar Dahl.- Referat protokoll medlemsmøter.

23.august - Besøk på kanonmuseet v/ Arild Andersen

6.september  - Runding av Cape Horn ombord Statsraad Lehmkuhl v/ Ivar Gjertsen - Referat protokoll medlemsmøter.

4.oktober - Jonny Hansen fra Siem Offshore: Foredrag om forskningsskip. Miljø -kjerneprøver fra jorda. Posisjonen nå Alaska -Grønland. - Referat protokoll medlemsmøter

1.november - Sørlandsk skipsfart 1920 - 2020 v/ Odd Arild Abrahamsen (forfatter av boka med samme tittel)-Referat -protokoll medlemsmøter.

15.november - Kristiansand havn. Oppdatering og veien videre v/ Atle Johannessen - Havnedirektør.

VÅR-2023

11.januar - Film om borerigg Eirik Raude - referat i protokoll Medlemsmøter

1.februar - Presentasjon av OSM - bemanning og drift av skip- Konsernsjef Finn Amund Nordby-referat protokoll medlemsmøter.

8.mars - Hvor ble det av røyken? Litt om røykesykdom og nikotinavhengighet. - Lege Frode Gallefoss -referat protokoll medlemsmøter.

12.april - En historie om skoleskipet Sørlandet - fra ide til realisjon 1918-1939 ved Lene Lindebø

3.mai - Havind - det neste store eventyret for Krstiansand og Agder v/Øystein Bondevik -Techano Group A- referat protokoll medlemsmøter.

Tema og Foredragsholdere 2022

2.desember - Julefest med ledsagere.

16.november - Dag Nordbø - Kirkens Bymisjon - 20 år i Kristiansand. Referat: protokoll Medlemsmøter

2.november - Alf Haaland - Sertifiseringen av Hestmanden og besetningen. Referat: Protokoll Medlemsmøter

19.oktober - Skipskost

28.september - Arnfinn Torjussen - Gode historier fra min tid i Sjømannsmisjonen. -Referat: protokoll Medlemsmøter

31.august - Omvisning på Lofoten i Marvika. Referat :Protokoll Medlemsmøter.

17.august - Arnt Hansen - «Orientering om Agder Sjøheimevernavsnitt 1980 – 1990» Referat: protokoll Medlemsmøter.

4.mai - Havnedirektør Halvard Aglen - Kristiansand Havn - Nå og fremtid.

30.mars - Odd Terje Døvik - Om Returkraft- planer for karbonfangst-lagring/transport. Referat: Protokoll medlemsmøter.

2.mars - Fam. Mesel - Krigen i Kristiansand. Referat : Protokoll medlemsmøter

2.februar - Einar Øsleby - Sjøspeiderne i Vågsbygd. Referat : Protokoll medlemsmøter

5.januar - Fam. Mesel - Krigen i Kristiansand - AVLYST

2021 - Høst

17.november - Gro Eikeland - Hestmandens siste tokt mot nord.

3.november - Erik Mustad om Storbritannia og Brexit. - Referat:  protokoll medlemsmøter.