Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Tema og foredragsholdere på medlemsmøtene 2019 - Høst / vinter.Onsdag 21. august 2019.

"Kunstsiloen", ved Reidar Fuglestad.

Onsdag 04. september 2019.

"EVA - senteret. Har du ideer og/eller ønsker du etablere egen virksomhet? Alder ingen hindring", ved Thorkild Haus.

Fredag 20. septembber 2019.

"Havets festbord med ledsager".

Onsdag 02. oktober 2019.

"Havneutbygging Mandal - Kristiansand, samt orientering om landstrøm", ved Halvard Aglen.

Onsdag 16. oktober 2019.

"Simulator - Maritim utdanning", Steinar Kristiansen.

Onsdag 30. oktober 2019.

"Skipskost - kun medlemmer".

Onsdag 13. november 2019.

"Tur til Arendal. Besøk Kuben. Buss kl. 1700", omvisning med museansatt.

Onsdag 27. november 2019.

"COLOR LINE. Markedsføring. Fremtidens produktspekter i miljøperspektiv", Nina Moland Andersen.

Fredag 6. desember 2019.

"Julefest med ledsager".