Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Tema og foredragsholdere på medlemsmøtene 2019 - vinter/vår.Onsdag 9. januar 2019.

"Næringhsutvikling i Agder", ved Jan W. Føreland.

Onsdag 6. februar 2019.

"Sjøsprøyt & Brylkrem", ved Frank Thorsen.

Onsdag 6. mars 2019.

"Siem Offshore presentasjon", ved Andreas Hageli.

Onsdag 3. april 2019.

"Innføring i foreningens hjertestarter og Info fra Fakk Nutec Sikkerhetssenter", ved Rune Larsen og Karl Ole Landsverk.

Onsdag 8. mai 2019.

"Mye moro i Vesterhavna", ved Inger Johanne og Knut Mæsel.