Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Kontaktinformasjon:

Christianssands Sjømandsforening
Østre Strandgate 9A
4610 Kristiansand.

Ta gjerne kontakt på tlf. 38 02 93 79.
Tirsdager og fredager mellom kl.1030 og 1230.
E-mail: csf1862@gmail.com

Formann:

Sjøkaptein Per Tønnessen
Østre Strandgate 22, 4610 Kristiansand.
Mob. 905 51 112
E-mail: per.tonnessen@broadpark.no

Nestformann:

Sjøfartsdirektør Rune T. Teisrud
Sjømannsgaten 3, 4631 Kristiansand.
Mob. 908 44 804
E-mail: rune.teisrud@gmail.com

Styremedlem/sekretær:

Skipsmegler Rolf Arvid Røsok
Brøviglia 14, 4623 Kristiansand.
Mob. 908 45 744
E-mail: rolf.a.rosok@gmail.com