Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Kontaktinformasjon:

Christianssands Sjømandsforening
Østre Strandgate 9A
4610 Kristiansand.

Ta gjerne kontakt på tlf. 38 02 93 79.
Tirsdager og fredager mellom kl.1030 og 1230.
E-mail: csf1862@gmail.com

Formann:

Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Greipslandsløyfen 53, 4516 Mandal.
Tlf. 38 26 11 83 - Mob. 907 60 015
E-mail: a.lindland@yahoo.no

Viseformann:

Sjøkaptein Jan Ove Babinski
Brøvigkollen 11, 4623 Kristiansand.
Mob. 926 20 057
E-mail: jbabinsk@online.no

Styremedlem/sekretær:

Skipsmegler Rolf Arvid Røsok
Brøviglia 14, 4623 Kristiansand.
Mob. 908 45 744
E-mail: rolf.a.rosok@gmail.com