Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Kontaktinformasjon:

Christianssands Sjømandsforening
Østre Strandgate 9A
4610 Kristiansand.


E-mail: csf1862@gmail.com

Formann:

Sjøkaptein Per Tønnessen
Østre Strandgate 22, 4610 Kristiansand.
Mob. 905 51 112
E-mail: per.tonnessen@outlook.com

Nestformann:

Sjøfartsdirektør Rune T. Teisrud
Gravane 1, 4610 Kristiansand.
Mob. 908 44 804
E-mail: rune.teisrud@gmail.com

Kasserer/sekretær:

Rektor Bernt Almedal
Smiedalen 29, 4630 Kristiansand.
Mob. 918 02 284
E-mail: bernt.almedal@wemail.no