Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

ÅRSPROGRAM 2019 FOR CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

Medlemsmøter og sammenkomster begynner kl. 1900 presis, om ikke annet er/blir opplyst.

Vårsesjon 2019:
DATO ARRANGEMENT FOREDRAG
04. januar Første lettere servering, 1100 - 1230
09. januar Medlemsmøte Se eget program
25. januar Torskeaften, kun medl. Påmelding 08. til 10. januar
06. februar Medlemsmøte Se eget program
20. februar Generalforsamling Program legges ut i møtelokalet
06. mars Medlemsmøte Se eget program
20. mars Skipskost, kun medl. Påmelding 05. til 07. mars
03. april Medlemsmøte Se eget program
26. april  Vårfest m/ledsager Påmelding 09. til 11. april
08. mai Medlemsmøte Se eget program
17. mai Vanlig 17. mai arrangement  
24. mai Siste lettere servering,1100 - 1230  
   
15. mai 2019 Reisedeltagere møtes
19. - 23. mai 2019 Tur til Bucuresti  
     
 Høstsesjon 2019:    
09. august Første lettere servering  
21. august Medlemsmøte Se eget program
04. september Medlemsmøte Se eget program
20. september Havets festbord m/ledsager Påmelding 03. til 05. september
02. oktober Medlemsmøte Se eget program
16. oktober Medlemsmøte Se eget program
30. oktober Skipskost, kun medlemmer Påmelding 15. til 17. oktober
13. november Medlemsmøte Se eget program
27. november Medlemsmøte Se eget program
06. desember Julefest m/ ledsager Påmelding 19. til 21. november
17. desember Siste lettere servering 1100 - 1230  
 
 

2020:

03. januar Første lettere servering 1100 - 1230
08. januar Medlemsmøte Se eget program
24. januar Torskeaften Påmelding 07. til 09. januar
05. februar Medlemsmøte Se eget program
19. februar Generalforsamling Program legges ut i møtelokalet

Foreningens lokaler er åpne for lettere servering tirsdag og fredag fra kl. 1100 til 1230.

Serveringen starter 4. januar - og 9. august 2019. Siste servering før Påske 12. april, første etter Påske 23. april. Siste servering før sommerferien tirsdag 24. mai. Siste servering før jul er tirsdag 17. desember.
Mannlige medlemmers antrekk: Medlemsmøter Jakke og slips, også Havets festbord og medlemsmøter med skipskost. Andre festlige anledninger i lokalet: Mørk dress. Torskeaften: Gjerne smoking.
Med ledsager menes fast ledsager.

Første servering 2019 blir tirsdag 4. januar.


ANDRE AKTIVITETER 2019      
Påmelding Fra Seinest KONTAKPERSON
Torskeaften 2019 25.01.2019 08.01.19 10.01.19

Bindende påmelding. Ring dagtid, 0900-1500. Telefon 948 02 318 Sjekk påmeldings datoene. Vennligst husk: SMS - epost - telefonsvarer akspteres ikke.

Påmeldte som uteblir vil bli belastet arrangement prisen.

Skipskost, kun medlemmer. 20.03.2019 05.03.19 07.03.19
Tur til Bucuresti 19.- 23. mai 2019    
Vårfest m/ ledsager 26.04.2019 09.04.19 11.04.19
Vanlig 17. mai arr. 17.05.2019    
Havets Festbord   m/ ledsager 20.09.2019 03.09.19 05.09.19
Skipskost, kun medlemmer 30.10.2019 15.10.19 17.10.19
Julefest m/ledager 06.12.2019 19.11.19  21.11.19
Torskeaften 2020 24.01.2020 08.01.20 10.01.20    

Shantyøvelser og div. arrangementer 2019 er mandager kl.1800.

Vårsesjonen: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 27/2 Ternevig, 4/3, 18/3, 29/3 Shantytreff, 1/4, 29/4, 9/5, 13/5

Høstsesjonen:19/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11 Kongens senter, 9/12
Årsavslutning.

Første øvelse i 2019 blir 7. januar

Møtekvelder for Historiegruppen 2019 er tirsdager kl.1700.