Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

ÅRSPROGRAM 2020 FOR CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

Medlemsmøter og sammenkomster begynner kl. 1900 presis, om ikke annet er/blir opplyst.
Medlemsmøter avholdes onsdager.

Vinter - Vårsesjon 2020:
DATO ARRANGEMENT FOREDRAG
03. januar Første lettere servering, 1100 - 1230
08. januar Medlemsmøte Se eget program
24. januar Torskeaften, kun medl. Påmelding 07. til 09. januar
05. februar Medlemsmøte Se eget program
19. februar Generalforsamling Program legges ut i møtetelokalet
04. mars Medlemsmøte Se eget program
18. mars Skipskost, kun medl. Påmelding 02. til 04. mars
01. april Medlemsmøte Se eget program
24. april  Vårfest m/ledsager Påmelding 31. mars til 02. april
06. mai Medlemsmøte Se eget program
17. mai Vanlig 17. mai arrangement  
26. mai Siste lettere servering,1100 - 1230  
   
15. mai 2020 Reisedeltagere møtes
08. - 12. juni 2020 Tur til Kaliningrad  
     
 Høstsesjon 2020:    
07. august Første lettere servering  
19. august Medlemsmøte Se eget program
02. september Medlemsmøte Se eget program
18. september Havets festbord m/ledsager Påmelding 01. til 03. september
30. september Medlemsmøte Se eget program
21. oktober Skipskost, kun medlemmer Påmelding 06. til 08. oktober
11. november Medlemsmøte Se eget program
25. november Medlemsmøte Se eget program
04. desember Julefest m/ ledsager Påmelding 17. til 19. november
17. desember Siste lettere servering 1100 - 1230  
 
 

2021:

05. januar Første lettere servering 1100 - 1230
06. januar Medlemsmøte Se eget program
22. januar Torskeaften Påmelding 05. til 07. januar
03. februar Medlemsmøte Se eget program
17. februar Generalforsamling Program legges ut i møtelokalet

Foreningens lokaler er åpne for lettere servering tirsdag og fredag fra kl. 1100 til 1230.

Serveringen starter 3. januar - og 7. august 2020. Siste servering før Påske 3. april, første etter Påske 17. april. Siste servering før sommerferien tirsdag 26. mai. Siste servering før jul er tirsdag 18. desember.
Mannlige medlemmers antrekk: Medlemsmøter Jakke og slips, også Havets festbord og medlemsmøter med skipskost. Andre festlige anledninger i lokalet: Mørk dress. Torskeaften: Gjerne smoking.
Med ledsager menes fast ledsager.

Første servering 2019 blir tirsdag 3. januar.


ANDRE AKTIVITETER 2019      
Påmelding Fra Seinest KONTAKPERSON
Torskeaften 2020 24.01.2020 07.01.20202 09.01.2020

Bindende påmelding. Ring dagtid, 0900-1500. Telefon 948 02 318 Sjekk påmeldings datoene. Vennligst husk: SMS - epost - telefonsvarer akspteres ikke.

Påmeldte som uteblir vil bli belastet arrangement prisen.

Skipskost, kun medlemmer. 18.03.2020 06.03.2020 08.03.2020
Tur til Kalininggrad 08.- 12. juni 2020    
Vårfest m/ ledsager 24.04.2020 07.04.2020 09.04.2020
Vanlig 17. mai arr. 17.05.2020    
Havets Festbord   m/ ledsager 18.09.2020 01.09.2020 03.09.2020
Skipskost, kun medlemmer 21.10.2020 06.10.2020 08.10.2020
Julefest m/ledager 04.12.2020 17.11.2020  19.11.2020
Torskeaften 2021 22.01.2021 05.01.2021 07.01.2021    

Shantyøvelser og div. arrangementer 2020 er mandager kl.1800.

Vårsesjonen: 06.01, 20.01, 03.02, 17.02, 26.02 Ternevig, 02.03, 16.03, 27.03 Shantytreff, 30.03, 06.04, 20.04, 22.04 Jubileum konsert. Påmelding 14 dager før. Mobil 953 00 077. 27.04, 04.05, 09.05 Kirkegården kl.11.05, 17.05 Ved Monumentet.

Høstsesjonen: 17/8, 31/8, 11/9 Jubileumsmiddag 30 år, 14/9, 28/09, 12/10, 26.10, 09/11, 23.11 Kongens senter, 07/12 Shantykoret Årsavslutning.

Første øvelse i 2021 ikke bestemt så langt.

Møtekvelder for Historiegruppen 2020 er tirsdager kl.1700.