Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

ÅRSPROGRAM 2024 FOR CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

Medlemsmøter og sammenkomster begynner kl. 1900 presis, om ikke annet er/blir opplyst.
Medlemsmøter avholdes onsdager.

Høstsesjon 2024:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

7.august     Medlemsmøte                        Se eget program

21.august   Medlemsmøte                        Se eget program

4.sept.        Medlemsmøte                        Se eget program

13.sept.      Havets festbord m/ledsager    Påmelding  2.-4.sept.

2.okt.          Medlemsmøte                        Se eget program

16.okt.       Skipskost, kun medl.               Påmelding 2.-4.oktober

30.okt        Medlemsmøte                         Se eget program

13.nov       Medlemsmøte                         Se eget program

27.nov       Medlemsmøte                         Se eget program

6.des.         Julefest med ledsager             Påmelding 18.-20.nov.        

Vinter - Vårsesjon 2024:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

10.jan         Medlemsmøte                        Se eget program

19.jan        Torskeaften, kun medl.           Påmelding 3.-5 januar

7.feb          Medlemsmøte                        Se eget program

28.feb        Generalforsamling                 Program blir sendt ut på forhånd

6.mars        Medlemsmøte                       Se eget program

20.mars      Skipskost, kun medl.             Påmelding 4.-6.mars

3.april        Medlemsmøte                        Se eget program

19.april       Vårfest med ledsager            Påmelding 3.- 5.april

15.mai         Medlemsmøte                       Se eget program

17.mai        Vanlig 17.mai arrangement

NB: Sjekk påmeldingsdatoene (ved uteblivelse må kuvertpris betales)

Påmeldingsskjema blir sendt ut på email. Ring 909 67026 dersom problemer med skjemaet.

Foreningens lokaler er åpne for lettere servering tirsdag og fredag fra kl. 1100 til 1230.

Serveringen starter 2. januar - og 6. august 2024. Siste servering før Påske 22.3, første etter Påske 5. april. Siste servering før sommerferien tirsdag 21. mai. Siste servering før jul er tirsdag 20. desember.
Mannlige medlemmers antrekk: Medlemsmøter Jakke og slips, også Havets festbord og medlemsmøter med skipskost. Andre festlige anledninger i lokalet: Mørk dress. Torskeaften: Gjerne smoking.
Med ledsager menes fast ledsager.

 

Shantyøvelser og div. arrangementer 2024

Vårsesjonen: 08.01, 22.01, 05.02, 19.02, 04.03,  18.03, 08.04, 22.04, 06.05, 08.05, 09.05, 17.05, 27.05 (sommeravslutning)
08-09.mai diverse aktivitet/skipsbesøk dansk flåte.
 

Høstsesjonen: 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 02.12, 16.12 (årsavslutning)


Første servering 2025 blir tirsdag 3. januar.

Starten 2025

8.jan         Medlemsmøte

2-4 jan      Påmeldng til torskeaften

17.jan        Torskeaften

5.feb          Medlemsmøte

26.feb        Generalforsamling

ÅRSPROGRAM 2023 FOR CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

Medlemsmøter og sammenkomster begynner kl. 1900 presis, om ikke annet er/blir opplyst.
Medlemsmøter avholdes onsdager.

Høstsesjon 2023:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

9.august     Medlemsmøte                        Se eget program

23.august   Medlemsmøte                        Se eget program

6.sept.        Medlemsmøte                        Se eget program

15.sept.      Havets festbord m/ledsager    Påmelding  1.-2.sept.

4.okt.          Medlemsmøte                        Se eget program

18.okt.       Skipskost, kun medl.               Påmelding 4.-6.oktober

1.nov.        Medlemsmøte                         Se eget program

15.nov       Medlemsmøte                         Se eget program

1.des.         Julefest med ledsager             Påmelding 15.-17.nov.        

NB: Sjekk påmeldingsdatoene (ved uteblivelse må kuvertpris betales)

Påmeldingsskjema blir sendt ut på email. Ring 918 02284 dersom problemer med skjemaet.

Foreningens lokaler er åpne for lettere servering tirsdag og fredag fra kl. 1100 til 1230.

Serveringen starter 3. januar - og 8. august 2023. Siste servering før Påske 31.3, første etter Påske 11. april. Siste servering før sommerferien tirsdag 23. mai. Siste servering før jul er tirsdag 19. desember.
Mannlige medlemmers antrekk: Medlemsmøter Jakke og slips, også Havets festbord og medlemsmøter med skipskost. Andre festlige anledninger i lokalet: Mørk dress. Torskeaften: Gjerne smoking.
Med ledsager menes fast ledsager.

Første servering 2024 blir tirsdag 5. januar.

 

Starten 2024

10.jan        Medlemsmøte

3-5 jan       Påmeldng til torskeaften

19.jan        Torskeaften

7.feb          Medlemsmøte

21.feb        Generalforsamling

Shantyøvelser og div. arrangementer 2023

Vårsesjonen: 02.01, 16.01, 20.01, 30.01, 06.02, 20.02, 06.03,  20.03, 03.04, 17.04, 08.05, 22.05, 17.05 Ved Monumentet, 05.06 (sommeravslutning)

Høstsesjonen: 17.08, 21.08, 04.09, 12.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12 (årsavslutning)

20.jan         Torskeaften

22.feb         Generalforsamling

1.mars        Ternevig

22.mars      Skipskost

24.mars      Shantytreff

21.april       Vårfest

9.mai          Kirkegården

17.mai        Ved monumentet

15.sept       Havets festbord

18.okt        Skipskost

27.nov        Kongens senter

1.des          Årsavslutning

I tillegg kommer konserter på flere av byens omsorgssentre som enda ikke avtalt.

inter - Vårsesjon 2023:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

11.jan         Medlemsmøte                        Se eget program

20.jan        Torskeaften, kun medl.           Påmelding 4.-6. januar

1.feb          Medlemsmøte                        Se eget program

22.feb        Generalforsamling                 Program legges ut i møtelokalet

8.mars        Medlemsmøte                       Se eget program

22.mars      Skipskost, kun medl.             Påmelding 5.-8.mars

12.april      Medlemsmøte                        Se eget program

21.april       Vårfest med ledsager            Påmelding 11.- 13.april

3.mai          Medlemsmøte                       Se eget program

17.mai        Vanlig 17.mai arrangement

ÅRSPROGRAM 2022 FOR CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

Medlemsmøter og sammenkomster begynner kl. 1900 presis, om ikke annet er/blir opplyst.
Medlemsmøter avholdes onsdager.

Høstsesjon 2022:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

17.august   Medlemsmøte                        Se eget program

31.august   Medlemsmøte                        Se eget program

16.sept.      Havets festbord m/ledsager    Påmelding 31.aug-2.sep.

28.sept.      Medlemsmøte                        Se eget program

19.okt.       Skipskost, kun medl.               Påmelding 5.-7.oktober

2.nov.        Medlemsmøte                         Se eget program

16.nov       Medlemsmøte                         Se eget program

2.des.         Julefest med ledsager             Påmelding 16.-18.nov.        

2023:

4.jan          Medlemsmøte

4.-6.jan      Påmelding til torskeaften

20.jan        Torskeaften

1.feb          Medlemsmøte

Vinter - Vårsesjon 2022:

Dato          Arrangement                       Kommentarer

5.jan          Medlemsmøte                        Avlyst

21.jan        Torskeaften, kun medl.           Påmelding 5.-7. januar- AVLYST

2.feb          Medlemsmøte                        Se eget program

16.feb        Generalforsamling                  Program legges ut i møtelokalet

25.feb        Torskeaften, kun medl.

2.mars        Medlemsmøte                        Se eget program

16.mars      Skipskost, kun medl.              Påmelding 2.-4.mars

30.mars      Medlemsmøte                        Se eget program

22.april       Vårfest med ledsager             Påmelding 6.-8.april

4.mai          Medlemsmøte                        Se eget program

17.mai        Vanlig 17.mai arrangement

NB: Sjekk påmeldingsdatoene (ved uteblivelse må kuvertpris betales)

Påmeldingsskjema blir sendt ut på email. Ring 918 02284 dersom problemer med skjemaet.

Foreningens lokaler er åpne for lettere servering tirsdag og fredag fra kl. 1100 til 1230.

Serveringen starter 4. januar - og 9. august 2022. Siste servering før Påske 5.april, første etter Påske 22. april. Siste servering før sommerferien tirsdag 24. mai. Siste servering før jul er tirsdag 20. desember.
Mannlige medlemmers antrekk: Medlemsmøter Jakke og slips, også Havets festbord og medlemsmøter med skipskost. Andre festlige anledninger i lokalet: Mørk dress. Torskeaften: Gjerne smoking.
Med ledsager menes fast ledsager.

Første servering 2022 blir tirsdag 4. januar.

 

Shantyøvelser og div. arrangementer 2022

Vårsesjonen: 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.0328.03, 04.04, 25.04, 02.05,16.05, 17.05 Ved Monumentet, 30.05 (sommeravslutning)

Høstsesjonen: 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09,26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12 (årsavslutning)

12.jan         Bispegra omsorgssenter

16.feb         Generalforsamling

2.mars        Ternevig

16.mars      Skipskost

25.mars      Shantytreff

22.april       Vårfest

9.mai          Kirkegården

16.sept       Havets festbord

21.okt        Skipskost

21.nov        Kongens senter

12.des        Årsavslutning

I tillegg kommer konserter på flere av byens omsorgssentre som enda ikke avtalt.