Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Fagskolen i Agder – Maritime Fag - 15.mai 2024

15.mai kl. 1815 tok 25 medlemmer bussen fra Sjømannsforeningens lokaler til Fagskolen i Agder som er lokalisert i Grimstad og kl. 1900 var vi på plass og ble ønsket velkommen av 3 faglærere, Håvard Knoll – nautisk, Erlend Johansen – nautisk og Birger Andersen – maskin.

Vi ble plassert i et klasserom og fikk en rask gjennomgang av de maritime studier og kurs.

Fagskolen er et splitter nytt bygg og har et variert fagmiljø. De har studier innen tre hovedretninger: Helse og oppvekstfag, maritime fag og tekniske fag.

De maritime lærerne, som alle var bosatt i gamle Vest-Agder, var strålende fornøyd med nye lokaler og lokasjon selv om de var veldig skeptiske til å flytte fra Kristiansand.

Skolen tilbyr 2-årig studie til Dekksoffiser på ledelsesnivå bygget på fagbrev som matros  og Maskinoffiser på ledelsesnivå bygget på fagbrev som motormann. Studiet kan ikke deles opp med 1 år pluss 1 år, men må tas sammenhengende og med påkrevd fartstid kan man da etter hvert løse høyeste sertifikat. Antall elever på hvert studium er fra 15-20.

Skolen tilbyr også Maskinist og Dekksoffiser på Operativt nivå som nettstudie med samlinger. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator i sky. Det vil si at du kan sitte hjemme på egen PC og gjennomføre simulatortrening. Studiet fører til D4 og M4

På nettbasert opplæring er det 25 stk på Maskin og Nautisk.

I tillegg har de kompetansemoduler for nye energisystemer i maritim næring som for eksempel elektrifisering og batteri og nye energikilder som hydrogen, ammoniak og metanol.

Det er en del frafall i løpet av studietiden, men av de som blir uteksaminert havner 90 % på Norskekysten. Et fåtall går til cruisenæringen eller annen utenriksfart.

Av kurs kan de tilby ECDIS, AIS, BRM, ROC, oppdatering av farlederbevis, ISPS, GOC, Radar/Arpa, ERM, høyspent og DP.

Etter introduksjonen ble vi delt i to grupper- en nautisk og en maskin og da ble det omvisning i simulatorer og annet treningsutstyr. Simulatorene på nautisk skal skiftes ut i nærmeste fremtid da de er foreldet og trenger utskifting.

Vi hadde med oss høye smørbrød fra husmor som vi koste oss med etter omvisningen. Deretter var det buss tilbake til Kristiansand.

Medlemsmøte 07. februar 2024

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 34 av våre medlemmer velkommen,

 I kveld skal vi ha foredrag av Director Sales and Marketing Safety & Security Expert Alf Strand fra firmaet INSTA som driver med sikkerhetsutstyr for å redde meneske liv på havet.

Først fikk vi høre om Strand sin yrkeserfaring og interesse for sikkerhet. Vi fikk også høre om hvor vanskelig det er å få inført nye forbedringer til sikkerheten. Eksemplifisert med den overbygde livbåten «brude egget» som var konstruert og funnet sjødyktig i 1901. Men som ikke ble et krav før i 1974.

Utstyret INSTA har spesialisert seg på er et dedikasjon system som fanger opp personer som faller eller hopper overbord.

Opp til 3 personer drukner fra cruise trafikken i måneden blir det raportert.

Systemet de leverer er basert på sensorer plasert rundt på fartøyet som dekker hele område rundt skipet og som har den egenskap at det detekterer menesker ikke dekkstoler eller andre ting som går overbord.

Følgene av en hendelse, Mann over bord, alarmeres de på broa på en stor skjerm. En drone parkert i garage på høyeste dekk alameres også å flyr ut til vedkommende havarist og dropper en redningsflåte med kapasitet til en person og derefter markerer dronen personen 40 meter over havaristen og en rednings aksjon kan gjenomføres.

Systemet er utprøvd i full skala og det virker, det er DNV godkjent og har ingen falske alarmer. Men det er dyrt og er ikke solgt til cruise rederiene enda.

Per dato har INSTA en intensjonsavtale om å installere systemet på to Norske ferger i nær fremtid.

Takk til Alf Strand og medhjelper Gunnar for et engasjert foredrag der nyere teknologi tas i bruk for å redde liv.

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 1. november 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 32 av våre medlemmer velkommen, ikveld skal vi ha forerag av Odd Arild Abrahamsen forfatter av boka «Sørlandsk skipsfart 1920 til 2020»

Dette  er en av de viktigste bøkene som er skrevet på lenge. Den var nominert til Sørlandets litteraturpris, som ble delt ut i april i år.

Historien om skipsfarten fra 1920 er på mange måter fortellingen om det moderne Sørlandets tilblivelse. Om hvordan pietistiske idealister med stor virketrang og risikovilje bokstavelig talt med to tomme hender gjenreiser en næring. En interessant ting er at sørlandsk skipsfart i mellomkrigstiden ble gjenreist med oljetransport. Det var tankskip som ble nøkkelen til suksessen, helt fram til shippingkrisen i 1978. Så satsingen på olje er altså ikke noe nytt for Sørlandet.

En annen, spennende sak, er koplingen Abrahamsen viser mellom de nye rederne og den sær-sørlandske pietismen. Her spilte trappesnekkker Martin Mosvold fra Farsund en nøkkelrolle. Med penger fra snekkervirksomhet i Chicago satset han hjemme på skip, men gikk konk i 1923. Få år etter heiv han seg rundt igjen, «deltok i ubesindig spekulasjon», og gikk fra dør til dør for å samle penger. «Mange vil si han var prototypen på en sørlandsk kapitalist, en som opererer uten besvær både på børs og bedehus og som uten anfektelser balanserer pietisme og røff kapitalisme», forteller Abrahamsen.

Mosvold ble fødselshjelper for en rekke andre bedehusfolk som også ville bli redere, og det utviklet seg et nettverk der de satt i hverandres styrer og eide aksjer i hverandres selskaper. Jørgen P. Jensen fra Arendal var en, Dag Rasmussens bestefar Einar (1907-1975) en annen. Da Rasmussen kjøpte sitt første tankship i 1936, la han grunnlaget for det som skulle bli Sørlandets største rederi. Også for Johan Hilmar Ugland i Grimstad var Mosvold fødselshjelper da han startet i 1930. Reder Arnt J. Mørland fra Arendal tilhørte også «Broderkretsen på havet».

Andre verdenskrig rammet sørlandsrederne hardt både med nazistenes konfiskering av skip, og med torpedering. Deretter kom en 25 år lang medvindsbølge, da det meste så ut til å vokse seg inn i himmelen.

Her viser Abrahamsen til et tredje interessant fenomen: Rederne (heller ikke de) ser ut til å lære av egne feil. De kontraherte stadig for mange nye tankbåter, som etter hvert måtte gå i opplag i sørlandsfjordene i påvente av oppdrag.

Abrahamsen konkluderer med at tradisjonell skipsfart på Sørlandet, kanskje med unntak av to rederier i Grimstad (Uglands Rederi AS og Bergshav Management) har seilt inn i solnedgangen. På sjøen har nye offshorerederier overtatt.

Mange av de gamle rederiene har trukket på land der etterkommerne bruker bestefarpengene som eiendomsutviklere og investorer i stedet. Mange nybygg som reises i dag blir dermed en slags skip som har flyttet på land.

Takk til Abrahamsen for en fin og fornøyelig forelesning av sin bok.

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 4. Oktober 2023

1900 Formann Per Tønnessen var uvell og ikke tilstede så kasserer Bernt Almedal ønsket 32 av våre medlemmer velkommen.

I kveld skal vi ha foredrag av Jonny Oluf Hansen, Vessel manager i Siem offshore og mangeårige medlem av sjømannsforeningen.

Temaet for kvelden er MILJØ OG KJERNEPRØVER AV KLODEN UNDER HAVET.

Bore skipet «JOIDES Resolution» er skipet som utfører ekspedisjonene, skipet har vert en del av SIEM OFFSHORE flåten siden 2011.

Opprindelig bygget i 1978, for 45 år siden, men betydelig oppgradert i 2009.

Måten de skaffer seg kjerneprøver til forskning er at de seiler på 8 ukers ekspedisjoner over hele verden for å utforske kloden under havet.

Vi fikk se et verdenskart der det var markert hvor de har vert å forsket og tatt kjerneprøver av kloden, på forskjellig dyp,for å kunne forstå å forske på klodens forandringer over tid, idag og i fremtiden.

Det er i dag 21 av verdens land og deres universiteter som er involvert og deltar i undersøkelsene etter tur.

Jonny kunne også fortelle at forskerne bruker 6 til 8 år på å forberede en 8 ukers tur og 4 til 6 år etter ekspedisjonen før de legger frem resultatene av forskningen.

JOIDES har boret 2770 kjerneprøver, foretatt 190 ekspedisjoner, drillet i vanndyp på 5980 m og det dypeste hullet har vært på 2111 m under havbunnen.

 Som alltid, det fremkom flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Takk til Jonny O Hansen for en meget interessant foredrag nå som vi er inne i det grønne skifte.

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 6. September 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 34 av våre medlemmer velkommen. 1 nytt medlem reiste seg og ga en liten presantasjon av seg selv.

Den kvelden fikk vi et fortelling av Maskinsjef Ivar Gjertsen om Rundingen av Cape Horn ombord i seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Statsraad Lehmkuhl er en skværrigget tremastet stålbark, bygget i 1921 lengde: 98 m, bredde: 12,6 m, mastehøyde: 48 fra vannlinjen. Toppfart med maskin er 8 knop, og under seil 19,5 knop dette med 22 seil og et seilareal på 2 026 m² Hovedmaskin: 1000 HK, Bergen diesel fra 1980 og med et mannskap på 20 fast ansatte, hjemmehørende i Bergen.

Det er alltid hyggelig og interessant når medlemmer av foreningen deler sine yrkesaktive erfaringer med oss. Gjertsen har 12 års efaring som maskinsjef på Lehmkuhl, han kunne fortelle at under dekk var skute som et vanlig handelsskip, og at de var 2 teknisk ansatte ombord.

Mesteparten av bildene som ble vist og foredraget dreide seg om den lange turen ONE OCEAN på 19 måneder fra augsust 2021 til april 2023 der passeringen Cape Horn var en del av seilasen.

De fleste av oss har tilgang til en PC, og på «yuotube» ligger det flere videoer fra denne turen/seilasen som er 10 ganger mer innteresante en det jeg kan komme med her i kveld.

Bare å logge inn på yuotube å søke på Statsraad Lehmkuhl så kommer det flere interessante  videoer/ filmer opp, lykke til.

Som alltid, fremkom det flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Takk til Ivar Gjertsen for å innvolvere oss i en spesiel seilas og om rundingen av Cape Horn

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 9. August 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 40 av våre medlemmer velkommen. 2 nye medlemer reiste seg og ga en liten presantasjon av seg selv.

Den kvelden fikk vi et fortelling av Kari Skaar Dahl om livet som kaptein ombord i en av to balsam flåter som seilte i Heierdals fotspor og fikk navnet Kon Tiki 2.

Vi fikk høre om byggingen av flåtene i Peru. Den flåten hun skulle være på ble bygget etter den første så de beste tømmerstokkene var nok allerede tatt.  Stokkene ble bunnet sammen av tauverk, alt i sisaltau i hugde spor i stokkene. Overbygget, eller hytta ble bygd i bambus. Seilførinen var noe forandret fra den opprinnelige Kon Tiki det var også styremulighetene, som var noe man stakk ned mellom stokkene i varierende høyde.

Det ble foretatt offisiell dåp før avgang i Peru.

Flåtene var 17 meter lange og 12 meter brede. Det var 14 personer som skulle bemanne de to flåtene 7 på hver flåte.

Turen gikk fra Lima i Peru til Påskeøya ca 200 nautiske mil, og tok 43 dager. Farten var på det jevne 2 kts men kunne komme opp i 5 kts i kuling.

Livet ombord ble oppdelt i vakter på samme måte som på skip 4-8 vakt system. Det var selfølgelig begrenset hva man kunne ha med seg av proviant vann og gass til koking. 2 liter vann var det som var rasjonen per person om dagen.  

Alt gikk bra, kun en person ble litt syk og måtte ha noe behandling og han var den yngste og sterkeste av alle 7.

Vi fikk se bilder tatt før og under turen som et tillegg til historien for gi oss forståelse av hvordan det hadde vært.

Kari kunne innrømme at hadde en slik tur blitt aktuelt igjen så hadde hun nok hatt lyst til å være med, men nå 8 år senere og nå med to barn så hadde det nok blitt vanskelig.

Som alltid, det fremkom flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Takk til Kari Skaar Dahl for å innvolvere oss i en spesiel seilas i stillehavet.

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 3. Mai 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 32 av våre medlemmer velkommen.

Den kvelden fikk vi et foredrag av Øystein Bondevik fra SOUTHWIND om etableringen av en base for drift og vedlikehold av havvinds satsingen til Kristiansand.

Alle selskaper i regionen som driver med offshore relaterte virksomheter er med. Blir det Kristiansand ser de for seg en base som i første omgang tar seg av etableringen av Sørlige nordsjø 2 samt også havvinds satsingen i hele nordsjøen.

I første omgang blir det å etablere kai og lager på Kongsgård – Pier 35. Vi fikk se et oversikts kart hvor alle de viktige fasalitetene for for service var inntegnet, steder som hospital, flyplass, tog og hovedveier.

Gruppen av offshore relaterte bedrifter ser også for seg i andre rekke en etablering av et «Energy and offshore wind center» på Lumber.

Som et eksempel på hva bedriftene på sørlandet er gode på fikk vi se og høre en fyldig presantasjon av hva firmaet NEKKAR er gode på. Offshore kraner og gangweier med unike kompensering systemer som gjør dem i stand til å arbeide i relativt grov sjø.

Til de av dere som er mer interessert adr er «nekkar.com». Som alltid, det fremkom flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Takk til Øysten Bondevik for en god innføring i for håpentlig mange potensielle arbeidsplasser på Sørlandet.

Da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 8. Mars 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 29 av våre medlemmer velkommen.

1 nytt medlemmer reiste seg og presenterte seg, Erik Kydland Maskinsjef fra Flekkerøya

Da var det tid for foredrag.  «Hvor ble det av røyken?»Vi hadde besøk av Frode Gallefoss Tidl. forskningssjef SSHF Lungelege Sørlandet Sykehus.

Han startet med å vise de gammle tobaksreklamene som vi alle husker.» TEDDY alle manns venn»,» Eventyrblanding man kan godt være i god form og unne seg en røyk» «Rull meg en Gullsnitt»osv. Alt dette med avbilding av pene friske menesker. SALEM mentol sigarettene som var ment for kvinner.

Vi fikk se statestikk over daglige røykere i forskjellige aldersgrupper fra 1973 til 2019. Det er de unge mellom 16 og 24 år som går mest ned og er i dag nesten 0. Det er vi gammle som holder stand mellom 64 og 74 år har gått fra 25% til 12% så det går ned.

Vi fikk se at snus går opp, men røyk går ned. Hva skyldes så nedgangen i røykingen: Reklameforbud ,Pakkedesign, Aldersgrense, Pris ,Røykeloven, FRI-programmet i skolen.

Vi fikk høre at hver fjerde ungdom som begynner å røyke og fortsetter med det, vil dø av sykdom som skyldes røyking – før de har fylt 70 år, og de vil miste i gjennomsnitt 20-25 år av sine liv. En annen fjerdedel vil dø av røykesykdom etter fylte 70 år, og disse vil miste i gjennomsnitt 7-8 år av sine liv.

Vi fikk også høre om det sterke avhengihets forholdet til røyk, det ble påstått at det er mye vanskligere å drikke seg til å bli alkoholiker.

 Det fremkom flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Takk til Gallefoss for et humørfylt og intresant foredrag.

Som alltid, da var det kaffe og smørbrød.

Medlemsmøte 1. Februar 2023

1900 Formann Per Tønnessen ønsket 23 av våre medlemmer velkommen. 3 nye medlemmer reiste seg og presenterte seg.

Da var det tid for foredrag.

Finn Amund Norbye, CEO i OSM Maritime besøkte oss og presenterte OSM.

OSM ble etablert i 1989 og har oplevd en betydelig vekst ikke minst i de siste 2-3 årene. Idag har selskapet ansvaret for full teknisk drift av 220 skip og bemanning av ytterligere 350 skip.

Selskapets hovedkontor er i Arendal og med kontorer i 20 øvrige land bl.a. Singapore, Kypros, Manila, Brasil, Australia, New Zealand og en rekke land i Øst Europe.

OSM ble etablert av Bjørn Tore Larsen som fortsatt er selskapets hovedaksjonær 51%. I oktober 2018 ble private equity selskapet Oaktree aksjonær og eier 49%.

I januar signerte OSM en avtale med ship management selskapet THOME Maritime (Singapore) om en fusjon mellom selskapene. Det nyfusjonerte selskapet vil ha ansvaret for drift av ca. 1000 skip hvorav ca. 450 skip på full teksniks management og 550 skip på crew management. Selsklapet vil ha ca. 2,000 landansatte og ca. 29,000 seilende.

Selskapets hovedkontor forblir i Arendal. Larsen blir styreleder og Norbye fortsetter som CEO. Fusjonen er betinget av en aksept fra konkurransemyndighetene som forventes mottatt i april 2023. Selskapet aksjonærstrukur blir endret noe ved at THOME får en eierandel på ca. 20% mens Larsen fortsetter som største aksjonær foran Oaktree.

Etter fusjonen er OSM THOME det 3. største ship management selskapet world wide.

Norbye orienterte videre om selskapet hovedområder som er teknisk og crew management samt maritime tilleggstjenester. Norbye viste avslutningsvis en oversikt som viste nasjonaliteten til alle de seilende og om kompleksiteten knyttet til Covid, Russlands krig mot Ukraina og konsekvenser dette har for OSM.

Det fremkom en flere spørsmål og synspunkter fra salen.

Medlemsmøte 11.01.23

1900 Formann Per Tønnessen åpnet møte, og ønsket 34 av våre medlemmer velkommen.

I kveld skal vi ha foredrag / film om ferdigstillelsen av boreriggen «EIRIK RAUDE» ved styremedlem i foreningen Lars Johansen tidligere Kaptein på riggen.

Filmen ble laget av Discovery og er å finne på «youtube» den gir et godt innblikk i hvordan tingene er under en hektisk ferdigstillelse av en ny bore rigg på vei til feltet for å starte sin første brønn.

På den tiden en av verdens største bore rigger med kapasitet til å bore brønner på 3000 meters vanndyp.

Mannskap og boreselskap ble intervjuet om fartøyet og mulighetene til riggen å bore i værharde områder med mye vind og sjø. Noe riggen var spesielt konstruert for.

Vi fikk se enkle boreoperasjoner, litt om mannskapsbytte og noe om hvordan sikkerheten var ivaretatt for mannskapet med trening i helikopter velt som et eksempel.

Filmen tok også for seg eksempler fra ulykkes situasjoner på ulike typer plattformer for å illustrere hvor stor risikoen er eller kan være om ikke prosedyrer og sikkerhetstiltak overholdes.

Filmen er fra høsten 2002.

20. februar 2019 ble den solgt til skrap, da hadde den vært uvirksom i ca 2 år.

                              

Medlemsmøte 16.11.22

1900 Formann Per Tønnessen åpnet møte, og ønsket 34 av våre medlemmer velkommen.

I kveld skal vi ha foredrag om Kirkens Bymisjon av Daglig leder Dag Nordbø.

Kirkens Bymisjon ble etablert i Kristiansand i 2002 for 20 år siden.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen. KB er etablert og jobber i mer en 50 byer i Norge.

Det var mange som engasjerte seg under oppstarten. Tidligere Havnesjef Salvesen sørget for at lagerbygningen Gravane 6 ble til KB og Kruse Smith ved Tomas Leire sørget for at lokalene ble oppgradert til det de er dag.

Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen på Kirkens Bymisjon og det mangfoldige arbeid vi driver.

        Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Takk til Dag Nordbø for et engasjert foredrag om KB og deres aktiviteter, noe også CSF støtter økonomisk.

Da var det tid for kaffi og smørbrød.

                              

Medlemsmøte 02.11.22

1900 Formann Per Tønnessen åpnet møte, og ønsket 34 av våre medlemmer velkommen.

Per hadde den triste nyhet Hilmar Dale hadde kastet anker, og vi reiste oss  og avholdt  ett minutts stillhet i ærbødighet over mangeårig medlem og æresmedlem Hilmar Dale sin bortgang.

Da var det tid for foredrag om Sertifiseringen av Hestmanden og  mannskapet ved Alf Håland.

Vi forsto klart innledningsvis at dette ikke hadde vært en lett sak når vi hørte at prosessen hadde tatt 2,5 år.

Brannsikring var en av de vanskelige tingene, forslag ble underkjent analyser ble utarbeidet klager ble fremført. Dette var ikke lett, skip bygget på den tiden hadde mye tre i innredningen, noe sjøfart hadde vanskelig med å akseptere. Mannskaps lugarer under dekk var heller ikke akseptabelt. Kun en generator på 36 kw og ingen nødgenerator gjorde heller ikke tingene lettere. Løsningen ble 4 nye lugarer i aktersalongen, ett vann tåke anlegg montert i 3 soner og en evakuerings sklie mye likt de vi finner på fly. Brukbar i 1,5 meters signifikant bølge høyde. Mannskapet ble sertifisert som matroser  med båtmanns sertificat fra Nutec for 70 og 80 åringer. Når alt dette var i orden ble det oppdaget at et av bladene på propellen var kortere en de andre. Dette lot seg også fikse, men det ble dyrt, flyfrakt og diverse. Venneforeningen har stått på og alle har bidradd uten en eneste konflikt.

Takk til Alf Håland for utettelig innsats over 2,5 år i sertifiseringen av Hestmanden

                              

Medlemsmøte 28.09.22

1900 Nestformann Rune Teisrud åpnet møte, og ønsket 30 av våre medlemmer velkommen. Formann Per Tønnessen var for tiden innlagt på sykehus for en mindre hendelse.

Rune hadde vært på førpremiæren av «Krigseileren» og han oppfordret alle til å gå å se filmen.

Kasserer Bernt Almedal kunne opplyse at våre :CSF investeringer var ned ca 17% så lang i 2022.

Medlemmstallet i CSF er også synkene og alle ble oppfordret til å se om vi kunne ha personer i vår omgangskrets som kunne passe som nye medlemmer.

Da var det tid for foredrag, og i dag skal vi ha foredrag av tidligere Sjømannsprest og CSF medlem Arnfinn Torjussen.

Som dro til Japan og havnebyen Kobe i 1975 med kone og to små piker for å være sjømannsprest i 3 år. Vi fikk høre om typiske aktiviteter som presten måtte ta seg av, giftemål, stabelavløpninger, beduggede sjømenn, idretsaktiviteter og Finske sjømenn.

Etter 3 år i Japan gikk turen til motsatt side av kloden til Houston Texas for ytterligere 3 år, med mye av de samme aktiviteter, men språket var lettere, men med store avstander. På den kjente oljemessa var det også et stort bidrag av nordmenn.

Etter 6 år i utenriks tjeneste var pikene så store at det var tid for dem og gå på videregående og turen gikk hjem for godt.

Takk til Arnfinn Torjussen for en interessant og morsom fortelling fra livet som sjømannsprest.

Da var det tid for kaffi og smørbrød.

                       

        Medlemsmøte 31.08.22

1900 møtte 40 medlemmer ombord på MS Lofoten, som nå er Maritim Vidergående skole Sørlandet.

Rektor Harald Rønning ved skolen presenterte MS Lofoten og den Maritime skolen. Lofoten som nå ligger i marvika når den ikke er ute på tokt. Består av et fast manskap + 45 elever som bor ombord.

MS Lofoten er et tidligere hurtigruteskip bygd ved Aker mekaniske i 1964, 87 meter lang og 13meter bred og med dypgående 6,71 meter. Har vært i ordinær hurtigrute fart frem til 2002.

Den Maritime utdanningen er matros, motormann, Vg2 maritime fag. Elevene bor alle ombord. Selv om de er hjemmehørende i Kristiansand.

Rektor hevdet at skolen har et godt forhold til næringslivet og sa at de hadde lite problemer med å skaffe elevene jobber etter endt skolegang.

Da var det omvisning ombord, vi gikk litt samlet og litt på egenhand, mange så nok maritimt utstyr som vekket minner fra egen kariære.

Da var det smørbrød og kaffe i Baren.

Takk til Rektor Harald Rønning som loset oss gjenom Skoleskipet Lofoten.

                               Medlemsmøte 17.08.22

1900   Formann Per Tønnessen åpnet som vanlig møte og ønsket 25 av våre medlemmer velkommen. I kveld skal vi ha foredrag  om Sjøheimeværne fra 1980 til 1990.

Men først: Bernt Almedal takket for blomster på sin 70 års dag, Finn Karlsen takket for blomster på sin 80 års dag og Årstein Jernæs takket for blomster til sin 85 års dag.

Ordet gikk så til Arnt Hansen som hadde vært aktiv i Sjøheimeværne fra 1980 til 2004 da sjøheimeværne ble nedlagt.

Avdelingen hadde område fra Arendal til Lista. På det meste var det 31 fartøyer på sørlandet.

I hele Norge var det totalt 520 MTBer (Motor Torppedo Båter) på det meste. Med et mannskap på 18 personer per båt.

Det ble foretatt øvelser 20 dager i året.

Båtene var bygget i tre, hadde toppfart  på 47 til 50 kts med to motorer vær på

3000 hk. 

Vi fikk se en privat film, der mannskapet lekte seg mellom holmer å skjær med de raske båtene.

Takk til Arnt Hansen for en underholdene ½ time.

Da var det tid for kaffi og smørbrød.

Medlemsmøte 30.03.22

1900   Formann Per Tønnessen åpnet som vanlig møte og ønsket 25 av våre medlemmer velkommen. I kveld skal vi ha foredrag  av Odd Terje Døvik oppsakt Adm. Dir. i Returkraft.

Men først fikk R/O Randi Klavenes ordet og hun takket for blomster til sin 75 års dag fra CSF.

Da var det tid for Døvik. Og temaet var «Karbonfagst»

Først fikk vi høre og se historien om Returkraft som ble etablert i 2007, ferdigstilt i 2010, til en kostnad på ca 1,5 milliarder. Med en årlig kapasitet på å prosess behandle 130 000 tonn restavfall fra Vest agder, Aust agder og deler av Telemark. For igjen å forsyne byen med fjernvarme.

Så om «Karbonfangst», det handler om Fangst,Transport og Lagring av C02.

Returkraft er det suverent største utslippspungt i Kristiansand med 140 000 tonn i året. Til samenligning måtte vi sette karbonfangst på 120 000 biler for å oppnå samme gevinst.

Målet til Agder er 45% reduksjon i CO2 utslipp innen 2030, dette er umulig uten karbonfangst.

Tidslinjen er: Start av pilot testing i 2022, valg av fangst teknologi i 2024, valg av loggistikk løsning i 2025, forprosjekt ferdig i 2026 og start av fullskala karbonfangst i 2029.

Alt dette er forutsatt politisk vilje og penger.

Fangsten er krevende, logistikk problemene er også en stor utfordring, hvordan få gassen transportert og lagret klar til utskipning. Ingen vil ha trykk tanker med CO2 som nærmeste nabo, og kostnadene er store.

Den tidligere regjering har etablert et system som har fått navnet Northern Lights

Det består av et fangstanlegg ved Norcem i Brevik og et ved Fortum Varme i Oslo så skipstransport til Kollsnes ved Bergen og deretter en lagerløsning i Nordsjøen ca 1000 til 3000 meter under havbunnen i gammle brønner.

Karbonfangst er mulig, men meget kostbart, håpet er at vi finner anvendelses metoder der C02 kan benyttes.

Takk til Odd Terje Døvik som ikke har til hensikt å akseptere oppsigelsen.

                               Medlemsmøte 02.03.22

1900   Formann Per Tønnessen åpnet som vanlig møte og ønsket 20 av våre medlemmer velkommen. Noe skuffende at så få hadde funnet veien til kveldens foredrag for i kveld skal vi ha foredrag  av Inger Johanne og Knut Mesel og temaet er «Krig og værdagsliv i Kristiansand det første krigsåret»

Tønnessen opplyste også at vi hadde fått takkebrev fra London angående støtten CSF hadde gitt til Krigsseiler Monumentet i London.

Bernt Alemedal viste oss bilder fra avdukningen av Krigsseiler Monomentet som står ved Sjømannskirka i London. Dette var bilder som som var sent med takkebrevet.

Da var det tid for foredraget  «Det første krigsåret i Kristiansand»

9. april 1940 kl 0515 ble byen beskutt fra krigsskipet KARLSRUE, meningen var nok å uskadlig gøre Odderøya, men rakettene var ikke særlig presise de gikk over Odderøya og inn i byen og opp i Baneheia. Vaktmester boligen på Kongensgate skole ble truffet.

Også over gaten på Tranbergshjørne i Droningens, Tollbodgt. 73 B fikk en treffer, Slottet i Markens fikk en granat og en på Artelerivollen 8.

KARLSRUE trakk seg så ut etter å ha beskutt byen i ca ½ time. 8 bombefly kom så inn og bombet Odderøya. Det ble også treffere på Marviksveien 13 og 34. Igjen kom Krigskipet inn og flyene trakk seg ut.

Det oppsto full panikk  blant folk og ca 25000 menesker rømte fra byen. De fleste til Setesdalen.

Vi fikk se bilder av Gestapo sitt hovedkvarter i Markens før de etter 2 år flyttet til Arkivet.

Vi fikk høre om værdagshelter som Atle Simonsen som fra jernbanen kjørte folk ut av byen i tusentall.

Politimester Rynning Tønnesen som nektet og innlemre politikorpset i NS som han var beordret til.

Og om lasteskipet MOSTUN som tyskerne tok i Bergen og som hadde mange Ford lastebiler ombord ,som senere ble brukt til utvide Kjevik så Tyskerne kunne lande sine store fly.

Og mye mye mer. Takk til Inger Johanne og Knut Mesel for en interessant ½ time

                               Medlemsmøte 02.02.22

1900   Formann Per Tønnessen åpnet som vanlig møte og ønsket 34 av våre medlemmer velkommen. I kveld skal vi ha foredrag  om Sjøspeideren i Vågsbygd.

Men først fikk Sjøkaptein Thorleif Hamre ordet, og han takket for blomster han hadde fått fra CSF til sin 85 års dag.

Formannen Tønnessen ga oss så status angående vår husmor som ønsker avløsning i mai. Han oppfordret alle medlemer til å tenke å lete etter en passende arvtaker til vår husmor. Vi ønsker ikke å søke om noen skulle kjenne en passende person.

SÅ VAR DET SJØSPEIDEREN I VÅGSBYGD.

Vi fikk høre om starten av speiderbevegelsen og om starten av sjøspeiderne.

I vågsbygd er de 230 medlemer hvor av 30 er voksne.

De holder ca 250 møter i året, og er oppdelt i grupper avhengi av alder og erfaring.

De driver kurser i  dekk, maskin og bysse, og de utsteder setifikater.

De har 8 fots seil joller, 24 fots firlinger, og en 40 fots Colin Archer som de bruker på tokt.

De har også en båt de kaller Gremlingen og en gammel livbåt fra Alexander Kielland som har navnet Klompen.

De har egen havn i Ternevika med sjøboder og brygger.

De har ei gammel brakke på Randøya som de har pusset opp.

I Ternvika har de også en barnehage som drives på dagtid, og som speiderne benytter til sine aktiviteter om kveldene.

Det er fra barnehagen de henter sine inntekter.

Tydelig vis en veldrevet aktivitet, de har lange ventelister av barn som ønsker å være sjøspeider i Vågsbygd.

Takk til Einar Øsleby for foredraget.

                               Medlemsmøte 03.11.21

1900   Formann Per Tønnessen åpnet møte og ønsket 34 av våre medlemmer velkommen.

Vi reiste oss og holt et minuts stillhet i erbødighet over æresmedlem Sverre Johan Rottem som

hadde gått bort. (kastet anker)

I kveld skal vi ha foredrag av Erik Mustad om Storbritannia og Brexit.

Storbritannia består av 4 nasjoner der England er den klart største med et innbygger tall på 55 millioner av totalt 66 millioner. England dominerer også sosialt og økonomisk. Storbrtannia hadde vært medlem av EU siden 1973 og ble offesielt uavhengi av EU i januar 2020.

Løsrivelsen fra EU begynte for alvår i 2010 da det relativt nye auro skeptiske partiet «UK Independence party» fikk to representanter i parlamentet.

Vi fikk også høre om Margaret Thatcher som styrte landet fra 1979 til 1990 og hennes skepsis til EU.

Hva skjedde mellom 2010 og 2016. Det spørsmålet er der enda, ifølge foredragsholder.

Vi fikk en påminnelse om hva EU sit indre marked består av. De 4 friheter, frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Vi hørte om avis miljardæren Rupert Murdoch og hans påvirkning på brexit. Han styrer somkjent alle de store avisene i England.  Slagord som «Ta tilbake kontrollen, vi klarer oss» ble flittig brukt.

Statsminister David Cameron lovet folket i Engeland en folkeavstemning om å bli eller forlate EU.

Den 23. juni 2016 resulterte folkeavstemningen i at 52% stemte for å forlate EU.

Siden løsrivelsen fra EU har vi hørt om problemer i transport sektoren, forholdet til Nord Irland og toll bariærer dette p.g.a Nord Irland og deres medlemskap i EU. Fiskeri bestemelser med Frankrike og uenigheter runt dette.

Scotland har også ønsker om løsrivelse fra England, dette kan skje, men de trenger godkjennelse fra Boris Johnsen, så langt har de ikke det. Scotland ønsket å være i EU ved valget i 2013 det ble 60% for EU.

Til slutt har England i følge foredragsholder gjort gode avtaler med Japan og Kina.

Formann Per Tønnessen takket for foredraget og overakte en liten gave.

Da var tiden kommet til kaffi og smørbrød.

Medlemsmøte 29.09.21

1900   Formann Per Tønnessen åpnet møte og ønsket 35 av våre medlemmer velkommen.

I kveld skal vi ha foredrag av Inger Louise Molver fra Pareto Shipbrokers og temaet er Det grønne skifte i Offshore Markede.

Vi fikk se og høre om forandringer i markede samt prognosene for fremtiden på en 31 siders pawer point presantasjon.  Nedskaleringen av oljeletingen og bruken av olje som energikilde. Den største energikilden i fremtiden vil i følge Pareto være vind. Vi fikk også høre at oljen vil være med oss i lang tid fremover. Som vi alle vet måles oljeproduksjonen i antall fat.

Vi fikk vite at et fat olje kan grovt deles opp i 45% bensin 25% disel 13% til asfalt  9% til fly bensin 4% til maling og plast produkter og de siste 4% til andre små ting, som eksempel bildekk.

Oljeprisen som i dag ligger på ca 50 dollar vil nok i følge Pareto stige til ca 80 dollar innen kort tid. Men oljeprisen er ikke lenger så kritisk for økonomien.

Vi fikk høre om utviklingen og salget av elektriske biler på verdensbasis. Prognoser for fremdrift av hav vinds instalasjoner. Krav om avsluttning og produksjon av maskiner og motorer som krever fosilt brennstoff.

Vi fikk høre om opplag og omorganisering av service fartøyene i nordsjøen og om salg av disse. Noen få går til fiske oppdretts industrien, andre brukes til hav vinds insalasjoner som trenger forankring med de efektive sugeankrene. Og som før, flytteing og forankring av lete rigger men ikke 4 – 5 båter som tidligere men 2.

Konklusjonen er: Olje pris og aktivitet er posetiv. Politiske avgjørelser kan sette bremser for aktiviteten. Det vil være Vest og Øst Afrika som kommer til å oppretholde aktiviten som i dag og på sikt være de som siste kommer til å innføre det grønne skifte.

Det vil sansynelig vis ta sirke tre års tid før det blir noen stor aktivitet i hav vinds prosjekter globalt.

Og alt dette forklart på en fremragende måte på engelsk/skotsk med «piter head» dialekt.

Formann Per Tønnessen takket for fremførelsen av foredraget og overleverte en liten gave for innsattsen.

Da var det tid for Arne Mjoes som presanterte tre ulike reise alternativer til CSF sommer reise  juni 2022. Etter avstemning ble det bestemt at reisen i 2022 blir Malgrat de Mar på Coste Brava kysten i Spania.

Da var tiden kommet til kaffi og smørbrød.