Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Pågående prosjekter i foreningens regi.

Minnesmerke over sjøfolk;

I 2006 bestemte styret seg for å sende en henvendelse til Kristiansand kommune og foreslå en dugnad for å reise et verdig minnesmerke over de tusener av sjøfolk som har bemannet skip og bidratt til oppbyggingen av en skipsfartsnæring som har vært avgjørende for byens eksistens og vekst gjennom mer enn tre hundre år. Foreløpig er det holdt et møte med ordfører og rådmann, samt et møte med kulturdirektør Dagny Anker Gevelt. Det er hittil kommet positive signaler fra kommunens representanter. En komité er nedsatt i foreningen og et nytt møte fant sted på forsommeren 2007.

Monumentet.

Med mandat fra kulturstyret den 14.11.07, ble det utarbeidet en prosjektplan, datert 07.10.2008, hvor innhold, plassering, kostnader, finansiering, konkurranseform, jury og tidsplan for Sjøfartsmonumentet ble lagt frem.

Sjøfartsmonumentet skal uttrykke Kristiansands identitet som sjøfartsby. Markere sjømannens betydning og gi en verdig minneplass for bruk til seremonier og samlinger. Kort sagt, aktualisere en mindre kjent identitet og historie for byens befolkning og gi sjøfarten en fornyet betydning.

Det vil være av betydning at monumentet får en plassering nær sjøen og har god tilgjengelighet. Monumentet skal stå ytterst på odden mellom lille og store Nodeviga.

Monumentets utforming skal avgjøres gjennom en todelt konkurranse. Først en åpen prekvalifisering. Deretter en lukket konkurranse for de utvalgte kunstnerne.

Prosjektets budsjett er på vel 2 millioner kroner hvor Kristiansand kommune og Christianssands Sjømandsforening dekker halvparten hver.

Sommeren 2009 ble den planlagte totrinns konkurransen igangsatt. Og på høsten samme år ble en rekke aktører innenfor næringslivet i Kristiansand tilskrevet av Christianssands Sjømandsforening og forespurt om mulig sponsing av Sjøfartsmonumentet. Responsen så langt har vært skuffende og kan tyde på at kultur er et lite verdsatt tema i enkelte kretser. Følgende bedrifter, i alfabetisk rekkefølge, har så langt vist positiv interesse og bidratt med midler:

Cultiva

Kristiansand Havn KF

Rasmussengruppen A/S

Sparebanken Pluss

November 2009 ble fem av totalt 61 innsendte forslag til Sjøfartsmonument plukket ut. Den 18. mars 2010 ble vinneren av kunstprosjektet, Sjøfartsmonumentet, med arbeidstittel Ultramarine, utpekt. Vinnerne ble Annika Oskarsson og Thomas Nordstrøm med sitt utkast "16 hav och 64 skepp", en lysskulptur utformet som et fyrtårn med båtformer perforert i tårnet. Båter med tilhørighet til Kristiansand skal primært brukes til dette formål.

Dette blir byens første lysskulptur.

Den 1. april 2011 ble det inngått kontrakt mellom Kristiansand kommune ved kulturetaten og de to svenske kunstnerne. Prosjektet skal være ferdigstilt den 31. august 2012 og avdukes medio september 2012 som del av feiringen av Christianssands Sjømandsforenings 150 års jubileum.