Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssand Sjømandsforening 2016.

Styre:
Formann Sjøkaptein Arnt K. Lindland
Nestforman Sjøkaptein Jan Ove Babinski
Styremedlem Skipsmegler Rolf A. Røsok
Styremedlem Sjøkaptein Anker Ruthjersen
Styremedlem Sjøkaptein Egil Edvartsen

Varamenn til styret:
Trafikkinspektør Kjell A. Salvesen
Maskinsjef Martin Johansen
Sjøkaptein Bård Rasmussen
Rektor Bernt R. Almedal

Kasserer:
Administrasjonssjef Jan Marius Olsen

Revisor:
Styrmann Svein K. Torkelsen
Maskinsjef Ove Hægeland

Varakvinne:
Radiooffiser Tonny Allis Esperås

Representant i valgkomitéen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:
Trafikkinspektør Kjell A. Salversen

Varamann:
Sjøkaptein Per Tønnesen

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9 A:
Skipsmegler Rolf Arvid Røsok

Kulturkomitèen:
Maskinsjef Martin Johansen
Skipselktriker Ludvig Larsen
Skipsmegler Arne Mjøs
Sjøkaptein/Stuert Viggo Olsen

Fest og Arrangementskomitè:
Radiooffiser Gunnar Gakkestad
Radiooffiser Evy Hansen
Kapteinløytenant Ole H. Tømte
Radiooffiser Randi Klavenes
Artillerioffiser Gunnar E. Kristiansen
Maskinsjef Karl Hevrøy

Programkomitè:
Radioff. / Statsaut. revisor Bernt Reinert Petersen
Skipsmegler Tor Erik Frivoll
Styrmann Per Egil Rødsvik

Valgkomitè:
Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Knut M. Aadnevik
Elektriker Odd Henry Løvdal