Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssand Sjømandsforening 2023.

Styre:

Formann Sjøkaptein Per Tønnessen
Nestformann Sjøfartsdirektør Rune T. Teisrud
Styremedlem Sjøkaptein Lars Jørgen Johansen
Styremedlem Sjøkaptein Egil Edvardsen
Styremedlem Radiooffiser Wenche Helen Eik

Varamenn til styret:

Sjøkaptein Åge Ellila
Maskinsjef Martin Johansen
Rektor Bernt R. Almedal
Sjøkapein Bjørn Aslak Stokke

Kasserer:

Rektor Bernt R. Almedal
 

Revisor:

Styrmann Svein K. Torkelsen
Styrmann Per Egil Rødsvik

Varamann:

Radiooffiser Ivar Stien

Representant i valgkomitéen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:

Trafikkinspektør Kjell A. Salversen
 

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9 A:

Sjøkaptein Egil Edvardsen

Kultur- og Turkomite

Skipselektriker Ludvig Larsen
Skipsmegler Arne Mjøs
Sjøkaptein/Stuert Viggo Olsen

Fest og Arrangementskomitè:

Radiooffiser Evy Hansen
Maskinsjef Karl Hevrøy
Forpleiningsjef Per Einar Strandmyr
Maskinsjef  Tor Ingebrethsen
Radiooffiser Randi Klavenes
Maskinsjef Inge Jarl Jakobsen

Programkomitè:

Radioff. / Statsaut. revisor Bernt Reinert Petersen
Orlogskaptein Arnt Hansen
Styrmann Per Egil Rødsvik

Valgkomitè:

Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Knut M. Aadnevik
Sjøkaptein Jan Ove Babinski